Kodas 82858
Gamintojas Virbac

VITAMINTHE geriamoji pasta 10ml (Virbac)

Veterinarijos tikslams.

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

Vitaminthe, geriamoji pasta šunims ir katėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Virbac S.A.

1ère Avenue 2065 m L.I.D.

 

06516 Carros

 

Prancūzija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Vitaminthe, geriamoji pasta šunims ir katėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml geriamosios pastos yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

niklozamido

0,24g,

oksibendazolo

0,03g,

 

pagalbinių medžiagų: natrio bisulfito, natrio benzoato, dekvalino chlorido, ksantano lipų, natrio polinaftaleno sulfonato, dimetikono 300, natrio ciklamato, ančiuvių miltelių, putojimą slopinančios medžiagos 70426, išgryninto vandens.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims ir katėms, užsikrėtusiems nematodais bei cestodais, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti jaunesniems kaip 6 savaičių amžiaus kačiukams ar šuniukams.

 

Negalima naudoti, jei gyvūnai viduriuoja, ar jiems pasireiškė žarnyno obstrukcija.

 

Negalima naudoti, jei įtariamas atsparumas benzimidazolams.

 

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retai gali pasireikšti praeinantys virškinimo sutrikimai (viduriavimas, vėmimas).

 

Trumpam laikui gali suminkštėti išmatos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje , arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys, katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia sušerti.

 

Skirti 15 mg oksibendazolo ir 120 mg niklozamido 1 kg kūno svorio, tai atitinka 0,5 ml geriamosios pastos 1 kg kūno svorio.

5 ml švirkštas: kiekviena padala atitinka 0,5 kg kūno svorio.

 

10 ml švirkštas: kiekviena padala atitinka 2 kg kūno svorio.

 

25 ml švirkštas: kiekviena padala atitinka 10 kg kūno svorio.

 

Reikiamą pastos kiekį reikia duoti vieną kartą, suleidžiant gyvūnui į burną ant liežuvio ar su ėdesiu.

 

Prieš skiriant tinkamą dozę gyvūno kūno svorį reikia nustatyti kiek įmanoma tiksliau.

 

Kačiukus ir šuniukus reikia gydyti du kartus kas mėnesį (6–12 sav. amžiaus)

 

Suaugusius gyvūnus reikia gydyti kas 6 mėn.

 

Veisiamas pateles reikia gydyti tris kartus: kergimo laikotarpiu, likus 1 sav. iki atsivedimo ir po to praėjus 3–4 sav.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. p. „Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai“.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus pirminę pakuotę, – 6 mėn.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Per dažnai ir ilgą laiką pakartotinai nenaudoti tos pačios klasės antihelmintikų, kad dėl to neišsivystytų atsparumas ir gydymas netaptų neveiksmingu.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Jei asmeniui nustatytas padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, reikia vengti tiesioginio sąlyčio su oda.

 

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas. Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Užterštas išmatas reikia pašalinti. Būtina pasirūpinti, kad gydyti gyvūnai būtų atokiai nuo vaikų.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam

 

veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką...


Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

Skyrus daug didesnes nei rekomenduojama dozes jokių klinikinių ar farmakologinių toksiškumo požymių nepastebėta.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14.  INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2018 m. liepos mėn.