Kodas 33983
Gamintojas VMD

VITAMIN E+SELEN 100ml (VMD)

Veterinarijos tikslams. Veterinarijai VIT E 100mg selen 2 mg

INFORMACINIS LAPELIS

 

VITAMIN E+SELEN VET, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, avims

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE AKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

 

ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą V.M.D. n.v.

Hoge Mauw 900

 

2370 Arendonk Belgija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

VITAMIN E+SELEN VET, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, avims

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliųjų medžiagų:

100 mg,

vitamino E (alfa-tokoferilio acetato)

natrio selenito pentahidrato (atitinka 0,6 mg natrio selenito)

2 mg;

 

pagalbinių medžiagų: benzilo alkoholio, natrio laurilsulfato, metilo parahidroksibenzoato natrio druskos, makrogolglicerolio ricinoleato, injekcinio vandens.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Gydyti esant vitamino E ir (ar) seleno trūkumo sindromui: veršeliams pasireiškus miopatijos-kvėpavimo sutrikimo sindromui (baltraumeninei ligai), kiaulėms ir avims – raumenų degeneracijai, taip pat profilaktiškai.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Naudojant nurodytomis dozėmis bei naudojimo būdu ir vadovaujantis specialiais saugaus naudojimo nurodymais, jokios vietinės ar sisteminės reakcijos nepasireiškia.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai (veršeliai), kiaulės, avys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į raumenis.

 

Profilaktiškai nuo miopatijų: veršeliui, aviai, kiaulei reikia švirkšti 1 ml vaisto 10 kg kūno svorio. Kas 15 d. pakartotinai galima švirkšti pusę rekomenduotinos dozės.

Gydyti pasireiškus trūkumui: veršeliui, aviai, kiaulei reikia švirkšti 1 ml vaisto 5 kg kūno svorio. Kas 15 d. pakartotinai galima švirkšti pusę rekomenduotinos dozės.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 temperatūroje. Laikyti originalioje pakuotėje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Švirkščiant būtina naudoti sterilias priemones ir dezinfekuoti injekcijos vietą. Į vieną vietą galima švirkšti ne daugiau kaip 15 ml vaisto.

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms patelėms nenustatytas. Naudoti, tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Perdozavus pirmieji požymiai pasireiškia dėl apsinuodijimo selenu ir yra susiję su centrine nervų sistema (apakimas, pusiausvyros sutrikimai). Vėliau sustoja kvėpavimas. Būtina nedelsiant taikyti simptominį gydymą.

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2013-11-04

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.