Kodas 76151
Gamintojas Eurovet

VITAMIN AD3E 100ml (Eurovet)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Vitamin AD3E, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir vaisto serijos gamintojas:

Eurovet Animal Health B.V.,

Handelsweg 25,

5531 AE Bladel,

Nyderlandai

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Vitamin AD3E, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

vitamino A palmitato

80 000 TV,

cholekalciferolio

40 000 TV,

α–tokoferolio acetato

20 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Gyvūnams gydyti, trūkstant vitaminų A, D3 ir (arba) E, bei profilaktiškai, pvz., sutrikus augimui, esant neinfekciniams reprodukcijos ir regos organų sutrikimams, sergant enteritu, odos ligomis, rachitu ir sveikstant.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Per didelės vitamino D3 dozės gali jauniems gyvuliams sukelti hiperkalcemiją.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pasteb ėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, avys, ožkos, kiaulės, arkliai, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Reikia švirkšti tik į raumenis:

 

galvijui ir arkliui

5–10ml,

veršeliui ir kumeliukui      2–5 ml,

 

kiaulei                                2–5 ml,

paršeliui                             0,5–2 ml,

aviai ir ožkai                     2–4 ml,

ėriukui ožkiukui                1–2 ml,

šuniui ir katei                    0,2–2 ml.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Vaisto negalima švirkšti kartu su kitais vaistais.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

 

Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija, tod ėl reikia stengtis, kad tirpalo nepatektų ant odos. Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

Negalima perdozuoti.

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2010-07-23

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

 

Farmakoterapinė grupė: vitaminai.

 

ATCvet kodas: QA11JA.

 

Vitaminas A yra tirpstantis riebaluose vitaminas, būtinas visiems stuburiniams. Jis svarbus įvairioms regėjimo funkcijoms bei epitelio ląsteli ų diferenciacijai ir dauginimuisi. Vitaminas A gamtoje aptinkamas 3 aktyvių formų: retinolio, retinalio ir retino rūgšties.

Vitaminas D Aktyvioji vitamino D forma yra kalcitriolis (1,25-(OH)2-cholekalciferolis), susiformuojantis po dviejų nuoseklių vitamino D3 hidrokslinimo reakcijų.

 

Vitaminas D yra labai svarbus tiksliai reguliuojant Ca++ koncentraciją kraujo plazmoje. Vitaminas D (t.y. provitaminas 7-

 

dihidrocholesterolis) sintezuojamas odoje ir esant idealioms sąlygomis, jam gauti nebūtini išoriniai šaltiniai.

 

Vitaminas E yra tokoferolis. Yra aštuoni natūraliai aptinkami tokoferoliai, kurie veikia kaip vitaminas E. Alfa-tokoferolis (5,7,8-trimetil tokolis) laikomas svarbiausiu iš jų, nes sudaro apie 90% visų tokoferolių gyvūnų audiniuose ir pasižymi didžiausiu biologiniu aktyvumu.Viena svarbių cheminių tokoferolių ypatybių ta, kad jie yra antioksidantai; atrodo, jog ši savyb ė yra jei ne visų tai bent daugelio vitamino E poveikių priežastis. Vitaminas kliudo oksidacijos procesams pažeisti jautrius membranos lipidus, slopindamas hidroperoksido susidarymą. Vitaminas E saugo ląstelių membranas nuo lipoperoksidacijos, ypač tas membranas, kuriose daug nesočiųjų lipidų – tokias, kaip mitochondrijų, endoplazminio tinklo ir plazmos membranas.

 

Vitaminas A. Daugiausiai vitamino A kaupiasi kepenyse. Kepenyse yra kelios vitamino A talpyklos, vienos jų papildomos naujai absorbuotu vitaminu, iš jų visų pirma aprūpinami kiti audiniai; kitose - vitaminas kaupiasi saugojimui. Retinoliui prisijungus prie jungianči ų baltymų jis pristatomas įvairiems tiksliniams organams, kur vitaminas atpalaiduojamas, prasiskverbia į ląstelę ir ten jungiasi prie kito specializuoto ląstelinio retinolį jungiančio baltymo. Visuose organuose, išskyrus širdį ir skeleto raumenis, yra baltymai receptoriai.

 

Vitaminas D kaupiasi kepenyse ir ten metabolizuojamas. Metabolitas paskirstomas tiksliniams audiniams. Sušvirkštus vitamino D kiekis plazmoje kyla labai lėtai. Po pakartotinių injekcijų koncentracija kyla greičiau, bet vitamino D3 injekcijų poveikio galima laukti tik po kurio laiko. Patekęs į kraują, karvių organizme vitaminas D3 cirkuliuoja palyginti mažų koncentracijų. Tai gali būti todėl, kad vitaminas sparčiai kaupiasi kepenyse. Patekęs į kepenis, jis paverčiamas 25-hidroksivitaminu D3. Virsmas vyksta mikrosomose ir mitochondrijose.

 

 Hidroksikalciferolas gali būti konvertuotas į mažiausiai 4 metabolitus.

 

Pagal biologinio atsako santykį su svorio vienetu 1,25-(OH)2D3 yra visų aktyviausia vitamino D3 forma. Šio junginio metabolizmą

 

 kontroliuoja prieskydinės liaukos hormonas, kalcis, fosforas ir vitaminas D. Jis stimuliuoja kalcio pernešimą ir kaulų rezorbciją; jo veikimas labiau panašus į steroidinių hormonų veikimą.

 

Pagrindinis vitamino D išsiskyrimo iš organizmo būdas yra per tulžį o tik nedidelė dalis randama šlapime.

 

Vitaminas E Įvairiais tyrimais buvo įrodyta, kad plaučiuose, kepenyse, blužnyje ir antinksčiuose stebimas aukštas radioaktyvumo lygis, kurį galima būtų sieti su švirkšto vitamino E aktyvumo fiziologinio veikimo vietomis. Didelė koncentracija plaučiuose galėjo būti dėl vitamino suleidimo vietos – į jungo veną. Santykinai didelė radioaktyvaus tokoferolio koncentracija plaučiuose ir blužnyje gali rodyti, kad α-tokoferolis yra svarbus mažinant plaučių pažeidžiamumą dėl hipoksijos ir palaikant humoralinį imuninį atsaką. Ženklus radioaktyvumo padidėjimas kepenyse sietinas su šio organo gebėjimu kaupti vitaminą E.

 

Taip pat buvo tirtas vitamino E pasiskirstymas avių organizme švirkštus į raumenis. Buvo parinkta 23 kastruotų vienamečių avinų, sveriančių 45-50 kg, grupė. Gyvuliai buvo suskirstyti į 4 grupes. Penkiems avinams nebuvo švirkščiama ir jie buvo eutanazuoti pirmąją eksperimento dieną kaip kontrolinė grupė. Trims grupėms po tris avinus buvo sušvirkšta į raumenis po 20, 40 ir 60 mg/kg α-tokoferolio. Avinai buvo papjauti po 80 val. Įvairių audinių pavyzdžiai buvo paimti α-tokoferolio kiekio analizei.

 

Po α-tokoferolio injekcijos į raumenis visuose audiniuose vitamino E koncentracija žymiai padidėjo. Didžiausia vitamino E koncentracija nustatyta kasoje ir blužnyje. Riebaluose ir raumenyse koncentracija buvo nedidelė. Koncentracija plaučiuose, raumenyse ir blužnyje priklausė nuo sušvirkštos dozės.

 

Vitaminas E išsiskiria per kepenis ir inkstus, daugiausiai jo metabolitų aptinkama šlapime. Šlapimo metabolitai yra gliukoronidai ir tokoferono rūgštis bei jos gama-laktonai. Kai kurie kiti, chinonų struktūros metabolitai buvo rasti audiniuose; manoma, kad dimerinės ir trimerinės vitaminų formos yra jų reakcijų su lipidų peroksidais pasekmė.