Kodas 84119
Gamintojas Ceva sante animale

VETRIMOXIN LA 150mg/ml 100ml (Ceva)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

Vetrimoxin LA, 150 mg/ml injekcinė suspensija galvijams ir kiaulėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Ceva Sante Animale

Zone Industrielle La Ballastiere

33500 Libourne

PRANCŪZIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Ceva Sante Animale

Zone Industrielle La Ballastiere

33500 Libourne

PRANCŪZIJA

 

Vetem S.p.A.

 

Lungomare Pirandello, 8

92014 Porto Empedocle (AG)

ITALIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Vetrimoxin LA, 150 mg/ml injekcinė suspensija galvijams ir kiaulėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml suspensijos yra:

 

amoksicilino 150 mg.

 

Pagalbinių medžiagų:

 

metilo parahidroksibenzoatas (E218), propilo parahidroksibenzoatas (E216), silicio dioksidas, sorbitano oleatas, propilenglikolio dikaprilokapratas.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams ir kiaulėms gydyti, esant amoksicilinui jautrių bakterijų sukeltoms infekcijoms:

 

-           virškinimo trakto infekcijoms,

-           kvėpavimo takų infekcijoms (pastereliozei),

 

-           odos ir minkštųjų audinių infekcijoms,

-           šlapimo ir lyties organų infekcijoms (cistitui, metritui, mastitui),

-           pooperacinėms infekcijoms.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti graužikams, kiškiniams ir arkliniams gyvūnams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Galvijams injekcijos vietoje gali pasireikšti nestiprios vietinės reakcijos, kurios netrukus išnyksta savaime. Kiaulėms injekcijos vietoje labai retais atvejais gali pasireikšti nestiprios vietinės reakcijos. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai ir kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Prieš naudojant gerai suplakti.

 

Vaistą reikia švirkšti į raumenis. Rekomenduojama dozė – 15 mg veikliosios medžiagos 1 kg svorio arba 1 ml suspensijos 10 kg kūno svorio, du kartus kas 48 val.

Galvijamsį vieną injekcijos vietą negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml suspensijos. Norint užtikrinti tinkamą dozavimą ir išvengti per mažos dozės, reikia kiek galima tiksliau nustatyti gyvulio svorį.

 

Kiaulėms į vieną injekcijos vietą negalima švirkšti daugiau kaip 6 ml suspensijos. Naudojant kiekvieną kartą reikia švirkšti į kitą vietą. Kaip ir naudojant kitus injekcinius vaistus, reikia taikyti normalias aseptikos priemones.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 skyrių „Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai“.

 

10.  IŠLAUKA

 

Galvijams: skerdienai ir subproduktams – 14 parų, pienui – 3 paros.

 

Kiaulėms: skerdienai ir subproduktams – 8 paros.

 

11.  SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 dienos.

Šio veterinarinio vaisto negalima nnaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ar buteliuko.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Veterinarinį vaistą naudoti galima tik nustačius ligos sukėlėjų jautrumą antibiotikams ir atsižvelgus į oficialius ir vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus. Pakartotinai naudojant Vetrimoxin LA turi būti švirkščiamas skirtingose vietose.

Negalima naudoti graužikams, kiškiniams ir arkliniams gyvūnams.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas amoksicilinui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, prarijus, įkvėpus ar patekus ant odos pinicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas. Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios. Veterinarinį vaistą naudoti atsargiai, laikantis visų saugumo priemonių. Jei naudojus vaistą išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant. Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14.  INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-02-22

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Pakuotės dydžiai: buteliukai po 50, 100, 250 ar 500 ml kartoninėse dėžutėse.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.