Kodas 102819
Gamintojas Zoetis

VANGUARD PLUS 7 N25 (Zoetis)

Šunims vakcinuoti nuo maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirusinio enterito, paragripo ir leptospirozės.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VANGUARD PLUS 7, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai šunims

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje dozėje (1 ml) yra: veikliųjų medžiagų: liofilizate yra: gyvo nusilpninto šunų maro N-CDV padermės viruso, ne mažiau kaip 103,0 CCID50*, gyvo nusilpninto šunų 2 tipo Manhattan padermės adenoviruso, ne mažiau kaip 103,2 CCID50*, gyvo nusilpninto šunų paragripo NLCPI5 padermės viruso, ne mažiau kaip 106,0 CCID50*, gentamicino ir neomicino pėdsakų; skiediklyje yra: gyvo nusilpninto šunų NL-35-D padermės parvoviruso ne mažiau kaip 107,0 CCID50*, inaktyvintų C-51 padermės Leptospira Canicola 420–740 SV**/dozėje, inaktyvintų NADL padermės Leptospira Icterohaemorrhagiae 463–915 SV**/dozėje. *50 % audinių kultūros užkrečianti dozė; ** sąlyginiai vienetai Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

 VAISTO FORMA Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai. Šviesios spalvos liofilizatas ir skaidrus iki švelniai drumsto rožinio skiediklis.

KLINIKINIAI DUOMENYS 4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys) Šunys. 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis Šunims aktyviai imunizuoti, norint apsaugoti nuo šunų maro viruso sukelto kritimo ir klinikinių požymių pasireiškimo; apsaugoti nuo šunų parvoviruso (2a tipo) sukelto klinikinių požymių pasireiškimo, tai pat ir leukopenijos bei sumažinti virusų išskyrimą į aplinką; apsaugoti nuo šunų parvoviruso (2b ir 2c tipo) sukelto kritimo ir klinikinių požymių pasireiškimo, tai pat ir leukopenijos bei sumažinti virusų išskyrimą į aplinką; sumažinti šunų 1 tipo adenoviruso sukeltą kritimą ir klinikinių požymių pasireiškimą; sumažinti šunų 2 tipo adenoviruso sukeltą klinikinių požymių pasireiškimą ir užsikrėtimą ar išskyrimą; sumažinti klinikinius požymius ir užsikrėtimą Leptospira canicola ir icterohaemorrhagiae; bei sumažinti šunų paragripo viruso sukeltus patologinius ligos požymius. Imunitetas šunų parvovirusui (2b tipo) susidaro per 7 d. po pirminės vakcinacijos, kai gyvūnai vakcinuoti nuo 9 savaičių amžiaus, o kitiems vakcinos komponentams – per dvi savaites po paskutinės vakcinacijos. 2 Imuniteto trukmė šunų maro, parvoviruso, 1 ir 2 tipo adenoviruso ir leptospirų komponentams yra mažiausiai 12 mėn. Imuniteto trukmė šunų paragripo virusui nustatyta nebuvo. 4.3. Kontraindikacijos Negalima vakcinuoti sergančių gyvūnų.

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 2 tipo šunų adenovirusas ir šunų parvoviruso padermės vakcinuotų šunų gali būti platinami į aplinką, tačiau dėl mažo šių padermių patogeniškumo vakcinuotų ir nevakcinuotų gyvūnų atskirai laikyti nereikia. Aukštas motininių antikūnų lygis gali įtakoti atsaką į vakciną. Nors įrodyta, kad vakcina veiksminga esant motininiams antikūnams lauko sąlygomis, tačiau įtarus, kad dėl kažkokių priežasčių motininių antikūnų lygis gali būti labai aukštas (pvz., nuo CPV komponento), reikia į tai atsižvelgti planuojant vakcinacijos laiką.

Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus. Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) Labai retais atvejais buvo nustatyta virškinamo trakto sutrikimai (vėmimas, viduriavimas), bendri sutrikimai (mieguistumas, hipertermija) ir reakcijos injekcijos vietoje (ypatingai patinimas, skausmas). Labai retais atvejais nustatytos padidėjusio jautrumo reakcijos (kaip anafilaksinis šokas, snukio edema); kai kurios šių reakcijų gali būti mirtinos. Pasireiškus tokiai reakcijai, būtina naudoti kortikosteroidus ar adrenaliną. Naudojus kartu su Versiguar Rabies vakcina, 4 val. po vakcinacijos šunims gali atsirasti tynis injekcijos vietoje (iki 6 cm) ar patinti apatinio žandikaulio ir (arba) paviršiniai kaklo limfiniai mazgai. Šie požymiai išnyksta per 24 val. 4-6 val. po vakcinacijos injekcijos vietoje gali atsirasti patinimas (retais atvejais skausmingas), kuris išnyksta savaime per 7 dienas. Trumpam gali pakilti kūno temperatūra. Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: - labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), - dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų), - nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų), - reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų), - labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Negalima naudoti vaikingumo metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 3 Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitomis vakcinomis, išskyrus Versiguard Rabies. Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad ši vakcina gali būti naudojama tą pačią dieną sumaišyta kartu su Versiguard Rabies ar švirkščiama skirtingose vietose. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Dozės ir naudojimo būdas

 Švirkšti po oda. Dozės ir naudojimo būdas: Vakcinos liofilizatą reikia aseptiškai atskiesti skystąja vakcinos dalimi, gerai suplakti ir nedelsiant sušvirkšti po oda 1 ml. Negalima naudoti chemikalais sterilizuotų švirkštų ir adatų. Pagrindinė vakcinacija Dvi dozes Vanguard Plus 7 švirkšti kas 14 dienų. Pirmą vakcinos dozę galima švirkšti nuo 8 sav. amžiaus. Antrąją dozę švirkšti ne anksčiau nei 12 sav. amžiaus. Revakcinacija Kas metus švirkšti vieną Vanguard Plus 7 dozę.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Perdozavus nepalankių reakcijų, išskyrus išvardintas 4.6 p., nepastebėta. 4.11. Išlauka Netaikytina.

IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė: gyvos ir inaktyvintos bakterinės ir virusinės šunų vakcinos. ATCvet kodas: QI07AI02. Vakcina skatina aktyvaus imuniteto susidarymą ir mažina sergamumą ir klinikinius požymius sukeltus šunų maro bei šunų 1 ir 2 tipo adenovirusui, šunų parvovirusui, šunų paragripui ir Leptospira Canicola ir Leptospira Icterohaemorrhagiae.