Kodas 80594
Gamintojas Zoetis
Sandėlyje Netiekiama

VANGUARD PLUS 7 1ds (Zoetis)

Šunims vakcinuoti nuo maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirusinio enterito, paragripo ir leptospirozės.

INFORMACINIS LAPELIS

 

VANGUARD PLUS 7, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai šunims

 

 1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Zoetis Belgium SA

 

Rue Laid Burniat 1

 

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

VANGUARD PLUS 7, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai šunims

 

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje dozėje (1 ml) yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

liofilizate yra:

 

gyvo nusilpninto šunų maro N-CDV padermės viruso,

ne mažiau kaip 103,0 CCID50*,

gyvo nusilpninto šunų 2 tipo Manhattan padermės adenoviruso,

ne mažiau kaip 103,2 CCID50*,

gyvo nusilpninto šunų paragripo 5 tipo NLCPI5 padermės viruso,

ne mažiau kaip 106,0 CCID50*,

gentamicino ir neomicino pėdsakų;

 

skiediklyje yra:

 

gyvo nusilpninto šunų NL-35-D padermės parvoviruso

ne mažiau kaip 107,0 CCID50*.

inaktyvintų NADL padermės Leptospira Icterohaemorrhagiae

ne mažiau kaip 40 žiurkėnų

 

 

apsauganti dozė,

inaktyvintų C-51 padermės Leptospira Canicola

ne mažiau kaip 40 žiurkėnų

 

 

apsauganti dozė.

CCID50*. – 50 % audinių kultūros užkrečianti dozė.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims aktyviai imunizuoti, norint apsaugoti nuo šunų maro viruso sukelto kritimo ir klinikinių požymių pasireiškimo; apsaugoti nuo šunų parvoviruso (2a tipo) sukelto klinikinių požymių pasireiškimo, tai pat ir leukopenijos bei sumažinti virusų išskyrimą į aplinką; apsaugoti nuo šunų parvoviruso (2b ir 2c tipo) sukelto kritimo ir klinikinių požymių pasireiškimo, tai pat ir leukopenijos bei sumažinti virusų išskyrimą į aplinką; sumažinti šunų 1 tipo adenoviruso sukeltą kritimą ir klinikinių požymių pasireiškimą; sumažinti šunų 2 tipo adenoviruso sukeltą klinikinių požymių pasireiškimą ir užsikrėtimą ar išskyrimą; sumažinti klinikinius požymius ir užsikrėtimą Leptospira canicola ir icterohaemorrhagiae; bei sumažinti šunų paragripo viruso sukeltus patologinius ligos požymius.

 

Imunitetas šunų parvovirusui (2b tipo) susidaro per 7 d. po pirminės vakcinacijos, kai gyvūnai vakcinuoti nuo 9 savaičių amžiaus, o kitiems vakcinos komponentams – per dvi savaites po paskutinės vakcinacijos.

Imuniteto trukmė šunų maro, parvoviruso, 1 ir 2 tipo adenoviruso ir leptospirų komponentams yra mažiausiai 12 mėn. Imuniteto trukmė šunų paragripo virusui nustatyta nebuvo.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima vakcinuoti sergančių gyvūnų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Injekcijos vietoje gali atsirasti patinimas (retais atvejais skausmingas), kuris po 4–6 val. išnyksta savaime.

 

Trumpam gali pakilti kūno temperatūra. Pasireiškus anafilaksinei reakcijai, būtina nedelsiant naudoti adrenaliną ir palaikomąjį simptominį gydymą.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vakcinos liofilizatą reikia aseptiškai atskiesti skystąja vakcinos dalimi, gerai suplakti ir nedelsiant sušvirkšti po oda 1 ml.

 

Pagrindinė vakcinacija

 

Dvi dozes Vanguard Plus 7 švirkšti kas 14 dienų. Pirmą vakcinos dozę galima švirkšti nuo 8 sav.

 

amžiaus. Antrąją dozę švirkšti ne anksčiau nei 12 sav. amžiaus.

 

Revakcinacija

 

Kas metus švirkšti vieną Vanguard Plus 7 dozę.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Negalima naudoti chemikalais sterilizuotų švirkštų ir adatų.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8).

 

Negalima sušaldyti.

 

Atskiedus sunaudoti nedelsiant.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

2 tipo šunų adenovirusas ir šunų parvoviruso padermės vakcinuotų šunų gali būti platinami į aplinką, tačiau dėl mažo šių padermių patogeniškumo vakcinuotų ir nevakcinuotų gyvūnų atskirai laikyti nereikia.

 

Aukštas motininių antikūnų lygis gali įtakoti atsaką į vakciną. Nors įrodyta, kad vakcina veiksminga esant motininiams antikūnams lauko sąlygomis, tačiau įtarus, kad dėl kažkokių priežasčių motininių antikūnų lygis gali būti labai aukštas (pvz., nuo CPV komponento), reikia į tai atsižvelgti planuojant vakcinacijos laiką.

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Netaikytinos.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad ši vakcina gali būti naudojama tą pačią dieną sumaišyta kartu su Versiguard Rabies ar švirkščiama skirtingose vietose.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2016-11-09

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

 

Farmakoterapinė grupė: gyvos ir inaktyvintos bakterinės ir virusinės šunų vakcinos.

 

ATCvet kodas: QI07AI02.

 

Vakcina skatina aktyvaus imuniteto susidarymą ir mažina sergamumą bei klinikinius požymius, sukeltus šunų maro ir šunų 1 ir 2 tipo adenoviruso, šunų parvoviruso, šunų paragripo ir Leptospira Canicola, ir Leptospira Icterohaemorrhagiae.