Kodas 101698
Gamintojas Heel

UBICHINON comp. 2,2ml N10 (Heel VET)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Ubichinon compositum

injekcinis tirpalas

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr. Reckeweg Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ubichinon compositum, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 2,2 ml (= 2,2 g) ampulėje yra 22 mg kiekvienos iš šių medžiagų:

veikliųjų medžiagų:

Acidum acetylsalicylicum D10, Acidum ascorbicum D6, Acidum L(+)-lacticum

D6, Adenosinum triphosphoricum D10, Anthrachinonum D10, Coenzym A

D10, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Histaminum D10, Hydrastis

Canadensis D4, Hydrochinonum D8, Magnesium gluconicum D10, Nadidum D10,

Naphthochinonum D10, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamidum

D6, p-Benzochinonum D10, Podophyllum peltatum D4, Pyridoxinum hydrochloricum

D6, Sulfur D8, Thiaminum hydrochloricum D6, Trichinoylum D10, Ubidecarenonum

D10, Vaccinium myrtillus D4, Acidum thiocticum D8, Manganum phosphoricum

D8, Natrium diethyloxalaceticum D8,

pagalbinių medžiagų:

Natrio chloridas, injekcinis vanduo; 96% etanolio ir laktozės monohidrato pėdsakai.

4. INDIKACIJA (-OS)

Ląstelių metabolizmo atkūrimas, ypač sergant lėtinėmis ar degeneracinėmis ligomis

bei navikų ligomis. Šios homeopatinio vaistinės specialybės taikymas minėtose

taikymo srityse grindžiamas vien homeopatinio gydymo patirtimi. Kliniškai įrodyta

terapija skiriama esant sunkioms šių ligų formoms.

5. KONTRAINDIKACIJOS. Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje

nepaminėtą poveikį, būtina pranešti veterinarijos gydytojui.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys, katės, triušiai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Skirta po oda, į raumenis ar į veną.

Priklausomai nuo gyvūnų rūšies ir kūno svorio, vienkartinė dozė per dieną yra:

Arkliui, galvijui (virš 500 kg): 10 ml

Arkliui, galvijui (iki 500 kg): 5 ml

Paršeliui: 3–5 ml

Aviai, ožkai: 3–4 ml

Dideliam šuniui (virš 25 kg): 3–4 ml

Vidutinio dydžio šuniui (15-25 kg): 2 ml

Mažam šuniui (iki 15 kg), katė: 1–2 ml

Triušiui: 0,5 ml

Vartojimo dažnumas ir trukmė visų pirma priklauso nuo homeopatijos principų ir esamo

klinikinio vaizdo.

Esant ūmiems nusiskundimams, nurodytą vienkartinę dozę galima pakartoti po

12 valandų, tada tęsti su standartine doze. Lėtinėms ligoms gydyti vienkartinė dozė

skiriama kas 1–4 dienas. Vaisto vartojimo trukmė priklauso nuo esamo klinikinio vaizdo

ir jį nustato veterinarijos gydytojas.

Instrukcija ampulės atidarymui:

Atsargiai atidarykite ampulę! Vykdykite instrukcijas.

Nebūtina matyti atidarytos stiklinės ampulės. Laikykite ampulę pakreipta galva į viršų ir

leiskite tirpalui tekėti žemyn, bakstelėdami ar purtant. Tada nubraukite ampulės galvutę,

spausdami spalvos tašką. Atidarytas ampules reikia išmesti.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO. Nėra.

10. IŠLAUKA. 0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal

šalies reikalavimus

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

02/2019

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.

Norint gauti informaciją apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės

turėtojo vietiniu atstovu.

UAB „Biomedela“

Studentų g. 25, 50239 Kaunas

Mob. tel. 8 656 60 130

El. paštas info@biomedela.com