Kodas 16102
Gamintojas Sintofarm
Sandėlyje Netiekiama

TIAMULINA 45% 1kg (SINTOFARM)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

TIAMULINA 45 % SINTOFARM, milteliai geriamajam tirpalui viščiukams broileriams ir kiaulėms ruošti

 

1. TIEKIMO RINKAI TEISöS TURöTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Tiekimo rinkai teisės turėtojas ir gamintojas:

Sintofarm S. p. A.,

 

Via Togliatti 5-42016,

Guastalla (RE),

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

TIAMULINA 45 % SINTOFARM, milteliai geriamajam tirpalui viščiukams broileriams ir kiaulėms ruošti

 

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 g miltelių yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

tiamulino hidrofumarato

450 mg, atitinkančio 360 mg tiamulino;

pagalbinių medžiagų (laktozės)

iki 1 g.

 

4. INDIKACIJOS

 

Viščiukams broileriams, sergantiems mikoplazmoze, lėtinėmis kvėpavimo ligomis, infekciniu artritu, bei kiaulėms, sergančioms nekrotiniu enteritu, mikoplazmoze ir enzootine pneumonija, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti kartu su monenzinu, salinomicinu, narazinu ar kitais jonoforiniais monovalentiniais antibiotikais.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Gali sutrikti normali žarnyno mikroflora.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją arba Lietuvos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Viščiukai broileriai ir kiaulės.

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Miltelius reikia girdyti prieš tai ištirpinus geriamame vandenyje.

 

Naudojimo būdas

 

Norint užtikrinti tikslią tiamulino dienos dozę, vaistą galima naudoti keliais būdais.

 

Pagal gyvūno svorį apskaičiuotą vaisto dienos dozę galima sugirdyti su puse kiekio per dieną išgeriamo vandens. Gyvūnams išgėrus visą vandenį su vaistu, galima duoti likusį dienos vandens kiekį. Taip pat sumaišytą su vandeniu vaistą galima duoti gerti nuolat.

 

Dozės

 

Kiaulėms 5–10 mg tiamulino 1 kg kūno svorio per parą arba 6,3–12,6 mg tiamulino hidrofumarato arba 14–28 mg miltelių 1 kg kūno svorio, girdyti su vandeniu 5 d. iš eilės.

 

Viščiukams broileriams 18–21,6 mg tiamulino 1 kg kūno svorio per dieną arba 22,5–27 mg tiamulino hidrofumarato arba 50–60 mg miltelių 1 kg kūno svorio, girdyti su vandeniu 5 d. iš eilės.

 

Reikiama vaisto koncentracija priklauso nuo gyvūnų svorio ir išgeriamo vandens kiekio per parą. Ji turi būti apskaičiuota taip:

 

Miltelių dozė

vidutinis broilerio

 

 

mg/kg k.s.

X

(kiaulės) svoris, kg

= miltelių kiekis mg litre geriamo vandens

 

vidutinis

per

parą gyvūno išgeriamo vandens

 

 

 

kiekis, l

 

Norint tiksliai dozuoti ir išvengti perdozavimo, reikia kuo tiksliau apskaičiuoti gyvūnų svorį. Reikiamą dozę būtina pasverti svarstyklėmis. Vandenį su vaistu būtina keisti kas 12 val.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Sergantys gyvūnai gali išgerti mažiau vandens su vaistu.

 

Miltelius reikia kruopščiai išmaišyti geriamame vandenyje. Po maišymo įrangą reikia kruopščiai išplauti.

 

Paršingoms kiaulėms naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus galimą naudą ir riziką.

 

Žinoma, kad naudojamas kartu su jonoforiniais antibiotikais tiamulinas gali sukelti gyvūnų gaišimus. Todėl šiuo vaistu gydytiems gyvūnams ne mažiau kaip 7 d. prieš gydymą ar 7 d. po to negalima skirti monenzino, narazino, salinomicino ar kitų jonoforinių antibiotikų.

 

Naudojus tiamuliną kartu su monenzino natrio druska ar salinomicinu gali sulėtėti augimas, pasireikšti ataksija, parezė, kojų paralyžius arba padidėjęs prieauglio gaištamumas.

Negalima viršyti rekomenduojamų dozių. Negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais

 

10. IŠLAUKA

 

Vištienai – 8 paros, kiaulienai – 10 parų.

Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Laikyti originalioje gerai uždarytoje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas tiamulinui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Ruošiant ir naudojant vaisto tirpalą, būtina mūvėti apsaugines pirštines.

 

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2008-11-13

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

 

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antimikrobinės medžiagos, pleuromutilinai. ATCvet kodas: QJ01XX92.