Kodas 9818
Gamintojas vetoquinol

TIAMOWET SOL. 20% - 100 ML N1 (Vetoquinol)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

TIAMOWET 200, 162,2 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.,

13-14 Kosynierów Gdyńskich St.,

66-400 Gorzów Wlkp.,

Lenkija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TIAMOWET 200, 162,2 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

tiamulino 162,2 mg;

pagalbinių medžiagų:

bevandenio etanolio, propilo parahidroksibenzoato, propilo galato, rafinuoto sezamų aliejaus.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

Kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs tiamulinui, pvz., kiaulių dizenterija, enzootine pneumonija (kiaulių gripu), kiaulių pleuropneumonija, mikoplazmų sukeltu artritu, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti paršingoms kiaulėms. Negalima naudoti kartu su jonoforiniais antibiotikais (monenzinu, salinomicinu, narazinu).

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Gydymo metu kai kuriems gyvūnams gali parausti oda. Tokiu atveju vaisto naudojimą reikia nutraukti, gardus išvalyti, t.y. pašalinti išmatas ir išplauti vandeniu. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti į raumenis, po 0,05–0,075 ml tirpalo (atitinka 10–15 mg tiamulino hidrofumarato) 1 kg kūno svorio vieną kartą per parą ne trumpiau kaip 3 d. iš eilės.

Praktiškai reikia švirkšti:

– kiaulėms sergant kiaulių dizenterija – 1 ml/20 kg kūno svorio. Vėliau galima peroraliai gydyti TIAMOWET 45 % granulėmis;

– kiaulėms sergant mikoplazmų sukeltu artritu – 1 ml/20 kg kūno svorio vieną kartą per parą, 3 dienas iš eilės;

– kiaulėms sergant enzootine pneumonija ar pleuropneumonija – 1,5 ml/20 kg kūno svorio vieną kartą per parą, 3–5 d. iš eilės.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Injekcijos vieta turi būti visiškai sausa.

10. IŠLAUKA

Kiaulienai ir subproduktams – 10 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų. Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti originalioje pakuotėje, sandariai uždarytą.

Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Naudojant vaistą, kiaulių negalima šerti pašarais su jonoforinių antibiotikų priedais (kokcidiostatikais ar augimo stimuliatoriais) – monenzinu, salinomicinu, narazinu, maduramicinu, nes tiamulinas slopina šių medžiagų biotransformaciją ir dėl to jos kaupiasi gyvūno organizme. Tarp gydymo tokiais preparatais ir gydymo tiamulinu turi praeiti ne mažiau kaip 7 d.

Vengti sąlyčio su oda ir gleivinėmis. Atsitiktinai įsišvirkštus ar patekus ant odos, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Negalima naudoti paršingoms kiaulėms.

Vaistą galima naudoti vienu metu (nemaišant viename švirkšte) su tetraciklinais , nes būdinga sinergija, ir kai kuriais kokcidiostatikais, tokiais kaip amproliumas, aprinocidas, lazalocidas, robenidinas, klopidolis, nikarbazinas.

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA 2013-11-04 15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.