Kodas 84387
Gamintojas Ceva sante animale

TETRAVET LA 200mg/ml 100ml (Ceva)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

TETRAVET LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

CEVA SANTE ANIMALE

Zone Industrielle, La Ballastiēre

33500 Libourne

Prancūzija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

TETRAVET LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

 

1 ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

oksitetraciklino

200 mg;

pagalbinių medžiagų:

iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

TETRAVET LA yra skirtas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms, sergantiems infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs oksitetraciklinui, gydyti.

 

Galvijams, esant pastereliozei, aktinobaciliozei, veršelių difterijai (Fusobacterium necroforum), nagų puviniui, abscesams, anaplazmozei, širdies vandenei, keratokonjunktyvitui, pneumonijai, pleuritui, pooperacinėms ir po atsivedimo galimoms infekcijoms kontroliuoti.

 

Avims ir ožkoms, esant enzootiniam abortui, pneumonijai, peritonitui, nagų puviniui, mastitui, metritui, bambos ir sąnarių ligoms, abscesams, pooperacinėms ir po atsivedimo galimoms infekcinėms ligoms kontroliuoti.

 

Kiaulėms, esant pastereliozei, pneumonijai, pleuritui, MMA (mastito, metrito ir agalaktijos) sindromui, bambos ir sąnarių ligoms, atrofiniam rinitui, raudonligei, abscesams, pooperacinėms ir po atsivedimo galimoms infekcinėms ligoms kontroliuoti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti avims ir ožkoms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

 

Negalima naudoti šunims, katėms, arkliams.

Negalima naudoti gyvuliams, esant kepenų ar inkstų nepakankamumui.

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui tetraciklinams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Tokiu atveju vaisto naudoti negalima ir reikia taikyti tinkamą antialerginį gydymą.

 

Sušvirkštus galima vietinė audinių reakcija. Norint sumažinti riziką, rekomenduojama į vieną injekcijos vietą galvijui nešvirkšti daugiau kaip 20 ml, kiaulei – 10 ml, aviai, ožkai – 5 ml tirpalo.


Tetraciklinus naudojant dantų formavimosi metu ir vėlesniu vaikingumo periodu, gali pakisti dantų spalva.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, avys, ožkos ir kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Tirpalą reikia švirkšti giliai į raumenis.

 

TETRAVET LA gydomoji dozė galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms yra 1 ml 10 kg kūno svorio (t. y. 20 mg oksitetraciklino 1 kg kūno svorio). Prireikus galima švirkšti pakartotinai praėjus 3 d. Jei dozė viršija 20 ml galvijui, 10 ml – kiaulei ir 5 ml – smulkiems atrajotojams, ją reikia padalinti ir sušvirkšti į skirtingas vietas.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Norint tinkamai dozuoti, reikia kiek galima tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

 

10. IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 21 para.

Karvių pienui – 14 melžimų (7 paros).

Negalima naudoti avims ir ožkoms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 30 ºC temperatūroje.

 

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės po „EXP“.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius buteliuką, – 28 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Negalima naudoti avims ir ožkoms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Negalima naudoti šunims, katėms, arkliams.

Negalima naudoti gyvuliams, esant kepenų ar inkstų nepakankamumui.

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui tetraciklinams.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu. Tetraciklinus naudojant įprastomis sąlygomis maistiniams gyvūnams nenustatyta vaisiaus apsigimimų. Tetraciklinai toksiškai neveikia reprodukcinių funkcijų. Laikantis rekomenduojamo gydymo režimo, mažai tikėtinas ir paskirties rūšių gyvūnų dantų spalvos pakitimas. Be to, tai nesukelia ekonominių nuostolių. Negalima naudoti avims ir ožkoms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Sąveika

Negalima derinti su baktericidiškai veikiančiais antimikrobiniais vaistais.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tetraciklinams, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2012-11-26

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Parduodama su veterinariniu receptu.

Pakuotės dydžiai: stikliniai buteliukai po 100 ir 250 ml bei plastikiniai buteliukai po 50, 100, 250 ir 500 ml, kartoninėse dėžutėse.

 

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.