Kodas 71900
Gamintojas Zoetis

TETRA-DELTA 10g N1 (Zoetis)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

TETRA-DELTA, intramaminė suspensija

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

 

Zoetis Belgium SA

 

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Norbrook Laboratories Ltd.

Station Works, Newry

Co Down, BT35 6JP

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

TETRA-DELTA, intramaminė suspensija

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

10 ml suspensijos yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

novobiocino (natrio druskos)

100 mg,

neomicino (sulfato)

105 mg,

benzilpenicilino prokaino druskos (penicilino G)

100 mg,

dihidrostreptomicino (sulfato)

100 mg,

bevandenio prednizolono

10 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Karvėms, laktacijos metu sergančioms mastitu, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai (karvės laktacijos metu).

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliosioms medžiagoms. Vaistą reikia švirkšti į tešmenį.

Išmelžus pieną, į pažeistą tešmens ketvirtį per spenio kanalą reikia tuojau pat sušvirkšti vienkartinio švirkšto turinį.

Prieš naudojimą suspensiją būtina suplakti.

Prieš švirkščiant vaistą, spenį reikia kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti bei stengtis neužteršti švirkšto antgalio. Sušvirkštus vaistą, patartina naudoti spenių mirkalą ar purškalą.

Prireikus (sunkiais ligos atvejais) galima gydyti pakartotinai, praėjus 24 ar 48 val.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Gydymo metu gyvūno būklę turi nuolat stebėti veterinarijos gydytojas.

Jei tešmens ketvirčio paraudimas, sudirgimas ar patinimas nepranyksta, būtina nutraukti gydymą ir patikslinti diagnozę.

Perdozavus vaisto, prieš pradedant pieną naudoti maistui, būtina jį ištirti dėl antibiotikų liekanų.

 

10. IŠLAUKA

 

Pienui – 108 val., galvijienai – 3 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį preparatą.

 

Vaistą būtina naudoti apdairiai, pagal nurodymus, ir vengti sąlyčio su juo.

Jeigu po sąlyčio su vaistu pasireiškia simptomai, pvz., išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ar akių tynis arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIM NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-04-03

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Farmakoterapinė grupė: antibakterinės intramaminės medžiagos. ATCvet kodas: QJ51RV01. Intramaminėje suspensijoje yra antibiotikų – benzilpenicilino prokaino druskos (penicilino G), novobiocino, dihidrostreptomicino ir neomicino, bei priešuždegiminio kortikosteroido – prednizolono. Penicilinas geriausiai veikia streptokokus, jo veikimą sustiprina streptomicinas. Novobiocinas daugiausiai veikia beta laktamazę gaminančius ir negaminančius Staphylococcus aureus, slopina penicilinui atsparių L formų vystymąsi. Dihidrostreptomicinas veikia Escherichia coli (ypač atsparias neomicinui), stiprina antistreptokokinį penicilino veikimą. Neomicinas daugiausiai veikia E. coli bei atsparias dihidrostreptomicinui bakterijas. Prednizolonas veikia priešuždegimiškai, mažina tinimą ir skausmą.