Kodas 76157
Gamintojas Zoetis

SYNULOX RTU 100ml (Zoetis)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

SYNULOX RTU, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

 

BELGIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Haupt Pharma Latina S.r.L.,

SS 156 Km 47, 600,

04100 Borgo San Michele (Latina),

ITALIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

SYNULOX RTU, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml suspensijos yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

amoksicilino (trihidrato)

140mg,

klavulano rūgšties (kalio klavulanato)

35mg,

pagalbinių medžiagų:

 

frakcionuoto kokosų aliejaus

iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, sergant infekcinėmis ligomis sukeltomis šių bakterijų:

 

Gram-teigiamų:

Actinomyces bovis,

Bacillus anthracis,

Clostridium spp.,

Clostridium spp.,

 

Corynebacterium,

Peptostreptococcus spp.,

Staphylococcus spp,

 

Streptococcus spp.

 

Gram-neigiamų:

 

Actinobacillus lignierisi,

Actinobacillus pleuropneumoniae,

Bacteroides,

Bordetella bronchiseptica,

Campylobacter spp.,

Escherichia coli,

 

Fusobacterium necrophorum,

Histophilus,

Klebsiella,

 

Moraxella,

 

Pasteurella,

Proteus spp.,

Salmonella spp.

 

Galvijams, sergantiems kvėpavimo takų, minkštųjų audinių (pvz., sąnarių ar bambos ligomis, esant abscesų ir pan.) infekcinėmis ligomis, metritu, mastitu, gydyti. Karvėms, sergančioms mastitu, kai būtina gydyti intramaminiu būdu ir sistemiškai, SYNULOX RTU galima naudoti kartu su SYNULOX LC.

 

Kiaulėms, sergančioms kvėpavimo takų ligomis, kolibakterioze ar ligomis po apsiparšiavimo (pvz., mastitu, metritu ir agalaktija), gydyti.

 

Šunims ir katėms, sergančioms kvėpavimo, šlapimo organų, odos bei minkštųjų audinių infekcinėmis ligomis (pvz., pioderma, analinių liaukų uždegimu, gingivitu, esant abscesų), gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti triušiams, jūrų kiaulytėms, žiurkėnams ir smiltpelėms, o kitiems smulkiems žolėdžiams vaistą būtina naudoti apdairiai.

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti, esant nustatytam atsparumui penicilinams.

Negalima švirkšti į veną ar stuburo kanalą.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Alerginės reakcijos (alerginė odos reakcija, anafilaksija).

 

Pasireiškus alerginei reakcijai reikia imtis atitinkamų priemonių: anafilaksijos atveju naudoti epinefriną (adrenaliną) ir gliukokortikoidus, alerginės odos reakcijos atveju – antihistamininius preparatus ir /ar gliukortikoidus.

 

Labai retai švirkštimo vieta gali tapti skausminga ir (arba) atsirasti vietinė audinių reakcija.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

 

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

 

-  labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).>

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai, kiaulės, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą šunims ir katėms reikia švirkšti į raumenis ar po oda, galvijams ir kiaulėms – tik į raumenis, skiriant 8,75 mg/kg kūno svorio (1 ml vaisto 20 kg kūno svorio) per parą, 3–5 d. iš eilės.

 

Prieš naudojimą gerai suplakti. Sušvirkštus vaistą, injekcijos vietą reikia pamasažuoti. Naudoti reikia tik visiškai sausą švirkštą ir adatą. Prieš pritraukiant suspensijos, buteliuko kamštelį būtina dezinfekuoti.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojimą gerai suplakti. Sušvirkštus vaistą, injekcijos vietą reikia pamasažuoti. Naudoti reikia tik visiškai sausą švirkštą ir adatą. Prieš pritraukiant suspensijos, buteliuko kamštelį būtina dezinfekuoti.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai ir subproduktams – 42 paros, pienui – 60 val. (5 melžimai, jei melžiama 2 kartus per parą); kiaulienai ir subproduktams – 31 para.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25temperatūroje.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki/EXP“.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 d.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Šį veterinarinį vaistą reikia naudoti atsižvelgiant į bendrus antibakterinių vaistų naudojimo principus. Kai įmanoma, šį veterinarinį vaistą reikia naudoti į atsižvelgiant į tyrimų jautrumo testais rezultatus. Netgi naudojant pagal VVA pateiktas instrukcijas, vaisto naudojimas gali didinti amoksicilinui atsparių bakterijų atsiradimą bei, dėl galimo kryžminio atsparumo, mažinti gydymo kitais beta-laktaminiais antibiotikais ar antibakteriniais vaistais veiksmingumą.

 

Vaistą reikia naudoti apdairiai, kad buteliuke likusi suspensija nebūtų užteršta vandeniu.

 

Klavulano rūgštis jautri drėgmei. Labai svarbu suspensijai švirkšti naudoti tik visiškai sausą švirkštą, kad buteliuke likusi suspensija nebūtų užteršta vandens lašeliais. Į buteliuką patekę vandens lašeliai tampa tamsiai rudos spalvos ir tokios suspensijos naudoti negalima, nes jos veiksmingumas labai sumažėja.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį vaistą. Vaistą būtina naudoti apdairiai, pagal nurodymus, ir vengti sąlyčio su juo.

Jeigu po sąlyčio su vaistu išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį

įspėjimą. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni alergijos simptomai, todėl

medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Galima naudoti patelėms vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

SYNULOX RTU menkai toksiškas ir sušvirkštas gerai toleruojamas. Išskyrus atsitiktines švirkštimo vietos reakcijas, kurios gali atsirasti vaistą naudojus rekomenduotinomis dozėmis, perdozavus joks kitas šalutinis poveikis nepasireiškia.

 

Nesuderinamumai

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2018-11-30

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.