Kodas 76782
Gamintojas Zoetis

SYNULOX LC 3 g (Zoetis)

Veterinarijos tikslams. Karvėms, sergančioms klinikiniu mastitu, įskaitant infekcijas, kurias sukelia šie pagrindiniai patogeniniai mikroorganizmai, gydyti: stafilokokai (ir gaminančių beta laktamazę padermių), streptokokai (ir S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis), Escherichia coli (ir gaminančių beta laktamazę padermių).

INFORMACINIS LAPELIS

 

SYNULOX LC, intramaminė suspensija galvijams laktacijos metu

 

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Haupt Pharma Latina S.r.L.

SS 156 Km 47, 600

04100 Borgo San Michele (Latina)

 

ITALIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

SYNULOX LC, intramaminė suspensija galvijams laktacijos metu

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename 3 g švirkšte yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

amoksicilino (trihidrato)

200mg,

klavulano rūgšties (kalio klavulanato)

50 mg,

prednizolono

10 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Karvėms, sergančioms klinikiniu mastitu, įskaitant infekcijas, kurias sukelia šie pagrindiniai patogeniniai mikroorganizmai, gydyti:

stafilokokai (ir gaminančių beta laktamazę padermių), streptokokai (ir S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis), Escherichia coli (ir gaminančių beta laktamazę padermių).

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvuliams, padidėjus jautrumui beta laktaminiams antibiotikams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai (karvės laktacijos metu).

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Į pažeistą tešmens ketvirtį, išmelžus pieną, per spenio kanalą reikia suleisti visą švirkšto turinį. Švirkščiama 3 kartus kas 12 val.

Jei mastito sukėlėjas – Staphylococcus aureus, gydymo antibakteriniais vaistais trukmė gali būti ilgesnė. Todėl viso gydymo trukmę turi nustatyti veterinarijos gydytojas, kad gydymas būtų pakankamai ilgas, užtikrinantis visišką išgijimą.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš gydymą reikia kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti spenio galiuką.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai ir subproduktams– 7 paros.

Pienui – 84 val. (t.y. 7 melžimai, melžiant 2 k. per parą, arba 11 melžimų, melžiant 3 kartus per parą).

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

 

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Apdairaus naudojimo rekomendacijos

 

Šis vaistas turi būti naudojamas tik karvėms, sergančioms klinikiniu mastitu, gydyti. Vaistas turi būti naudojamas atsižvelgiant į vietinę (regiono, fermos) epidemiologinę informaciją apie sukėlėjų jautrumą bei vietinę ir oficialią antimikrobinių medžiagų naudojimo strategiją. Vaisto naudojimas turėtų būti paremtas jautrumo tyrimais.

 

Reiktų vengti vaisto naudojimo bandose, iš kurių nebuvo išskirta beta laktamazei jautrių stafilokokų padermių. Veterinarijos gydytojai turėtų stengtis, kad, jei įmanoma, būtų naudojami siauresnio spektro antibiotikai.

 

Netinkamas vaisto naudojimas dėl galimo kryžminio atsparumo gali sukelti beta laktaminiams antibiotikams atsparių bakterijų plitimą ir sumažinti gydymo jais efektyvumą.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį vaistą.

 

Vaistą būtina naudoti apdairiai, pagal nurodymus, ir vengti sąlyčio su juo.

Jeigu po sąlyčio su vaistu išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni alergijos simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-01-31

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Pakuotės dydžiai: kartoninės dėžutės po 12, 24 arba 300 švirkštų po 3 g.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.