Kodas 90214
Gamintojas Zoetis

Synulox 50mg tab N10 (Zoetis)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

SYNULOX 50 mg kramtomosios tabletės šunims ir katėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

 

BELGIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Haupt Pharma Latina S.r.L.

SS 156 Km 47, 600

04100 Borgo San Michele (Latina)

ITALIJA

 

2.  VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

SYNULOX 50 mg kramtomosios tabletės šunims ir katėms

 

Amoxicillin

Clavulanic acid

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

amoksicilino (trihidrato)

40 mg,

klavulano rūgšties (kalio klavulanato)

10 mg;

pagalbinės medžiagos:

 

eritrozino Lake (E127)

3,5mg.

 

4.  INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims ir katėms, sergantiems ligomis, sukeltomis amoksicilino ir klavulano deriniui jautrių bakterijų, kaip: odos ligomis (pvz., giliąja ar paviršine pioderma), minkštųjų audinių infekcinėmis ligomis (pvz., abscesais, analinių liaukų uždegimu), dantų infekcinėmis ligomis (pvz., gingivitu), šlapimo organų, viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis, enteritu, gydyti.

 

In vitro Synulox veikia daug kliniškai svarbių aerobinių ir anaerobinių bakterijų, įskaitant: gramteigiamas: stafilokokus (tarp jų beta laktamazę gaminančių padermių), klostridijas, korinebakterijas, Peptostreptococcus spp., streptokokus;

 

gramneigiamas: Bacteroides spp. (tarp jų beta laktamazę gaminančių padermių), Escherichia coli (tarp jų daugelio beta laktamazę gaminančių padermių), salmoneles (tarp jų beta laktamazę gaminančių padermių), Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Fusobacterium necroforum, klebsieles, pastereles, Proteus spp.

 

5.  KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams esant padidėjusiam jautrumui penicilinams bei kitiems beta laktaminiams antibiotikams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti, jei nustatytas atsparumas amoksicilino ir klavalano rūgšties deriniui.Negalima naudoti triušiams, jūrų kiaulytėms, žiurkėnams ir smiltpelėms. Kitiems smulkiems žolėdžiams vaistą būtina naudoti apdairiai.

 

6.  NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia sušerti.

 

Dozė – 12,5 mg/kg kūno svorio.

 

Norint užtikrinti tinkamą dozavimą reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad išvengti per mažų dozių. Rekomenduojama vaisto dozę, 12,5 mg/kg kūno svorio, reikia duoti 2 kartus per dieną pagal lentelę:

 

Kūno svoris, kg

Tablečių skaičius vienai dozei, duodant 2 kartus per dieną

50 mg

 

250 mg

 

 

 

1–2

 

0,5

 

3–5

1

 

6–9

2

 

10–13

3

 

14–18

4

 

19–25

1

25–35

1,5

36–49

2

50

 

 

3

 

Sergant dauguma infekcinių ligų, pvz., odos, šlapimo takų ar virškinimo trakto, toks vaisto naudojimas veiksmingas. Sunkiais atvejais, pvz., sergant kvėpavimo takų ligomis, dozę rekomenduojama didinti du kartus iki 25 mg/kg, duodant du kartus per dieną.

 

Gydymo trukmė

 

Įprastais ligų atvejais gydymo trukmė – 5–7 d.

 

Lėtiniais ar sunkiais atvejais, kai yra smarkiai pažeistų audinių, gali prireikti ilgesnio gydymo, taip duodant daugiau laiko pažeistiems audiniams atsinaujinti. Remiantis klinikiniais tyrimais, rekomenduotina tokia gydymo trukmė:

sergant lėtinėmis odos ligomis – 10–12 d.,

sergant lėtiniu šlapimo pūslės uždegimu – 10–28 d.,

sergant kvėpavimo takų ligomis – 8–10 d.

 

Vaistas efektyviai veikia veterinarinėje praktikoje sutinkamas klebsielių sukeliamas infekcijas, tačiau, sergant pseudomonų sukeltomis ligomis, vaisto naudoti nerekomenduojama.

 

Net sergantys šunys ir katės noriai ėda tabletes iš rankos. Prireikus tabletę galima susmulkinti ir sumaišyti su nedideliu kiekiu ėdesio.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Veterinarinį vaistą reikia naudoti tik atsižvelgus į atliktus mikroorganizmų jautrumo tyrimų rezultatus. Netinkamas vaisto naudojimas gali padidinti amoksicilinui/klavulano rūgščiai atsparių bakterijų paplitimą ir dėl galimo kryžminio atsparumo sumažinti gydymo kitais beta laktaminiais antibiotikais veiksmingumą. Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į bendrai priimtus antimikrobinių medžiagų naudojimo principus. Negalima naudoti, jei bakterijos jautrios siauram pinicilinų grupės antibiotikų spektrui ar tik amoksicilinui.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios.

 

1)  Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį vaistą.

2)  Vaistą būtina naudoti labai apdairiai, pagal nurodymus, ir vengti sąlyčio su juo.

3)  Jeigu po sąlyčio su vaistu išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni jautrumo simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

4)  Naudojus reikia plautis rankas.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

Paskirties gyvūnams vaistas yra silpnai toksiškas. Atsitiktinai perdozavus, nepalankus poveikis neturėtų pasireikšti.

 

Nesuderinamumai

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.


14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-01-11

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Mikroorganizmų atsparumas daugumai antibiotikų pasireiškia dėl beta laktamazės – fermento, kuris suardo antibiotiką iki jam pradedant veikti pačią bakteriją. Klavulanatas slopina tokį bakterijos apsauginį mechanizmą, inaktyvindamas beta laktamazę, todėl mikroorganizmai tampa jautriais amoksicilino greitam baktericidiniam veikimui nuo greitai organizme susidarančios antibiotiko koncentracijos.

 

Pakuotės:

 

Laminuotos dvisluoksnės aliumininės juostelės po 10 (5 x 2) tablečių, kartoninėse dėžutėse po 10, 100 ar 500 tablečių.