Kodas 82273
Gamintojas Elanco animal health

STRESNIL 40mg/ml inj. 100ml (Elanco)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

Stresnil 40 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

 

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Kölblgasse 8-10,

1030 Vienna,

Austrija

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Sanochemia Pharmazeutika AG

Landegger Strasse 7

2491 Neufeld/Leitha

Austrija

 

Elanco France S.A.S.

 

26 rue de la Chapelle

68330 Huningue

Prancūzija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Stresnil 40 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms

 

Azaperonas

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

azaperono

 

 

40 mg;

pagalbinių medžiagų:

 

metilo parahidroksibenzoato

0,5 mg,

propilo parahidroksibenzoato

0,05 mg,

natrio metabisulfito

2 mg.

 

4.INDIKACIJA (-OS)

Stresnil skirtas kiaulėms:

 

 

1.

Pasireiškus agresyvumui:

 

 

 

a)

agresyvumo ir kovų prevencijai ir kontrolei po pergrupavimo,

 

 

b)

agresyvių paršavedžių gydymui;

 

 

2.

Stresinės aplinkybės:

 

 

 

a)

esant širdies perkrovoms;

 

 

 

b)

transportavimo metu.

 


3. Akušerijoje:

 

Sudirgus paršiavimosi metu, kaip pagalbinė priemonė teikiant pagalbą rankomis, iškritus makščiai, iškritus gimdai, esant patologiniams gimdos susitraukimams.

 

4.        Vietinei ir bendrajai anestezijai premedikuoti:

 

Naudojant kartu su migdomaisiais vaistais norint sukelti bendrą anesteziją.

 

5.  KONTRAINDIKACIJOS

 

Dėl galimų likučių audiniuose, Stresnil negalima naudoti transportuojamoms ir pergrupuojamoms kiaulėms, kurios bus paskerstos greičiau kaip per 14 parų.

 

Stresnil negalima naudoti labai šaltu metu, nes didėja širdies ir kraujagyslių nepakankamumo (kolapso) rizika dėl periferinių kraujagyslių išsiplėtimo.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nėra.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Visų indikacijų atveju, reikia švirkšti tik į raumenis už ausies.

 

1.   Pasireiškus agresyvumui.

1.1.      Agresyvumo ir kovų prevencijai ir kontrolei po pergrupavimo reikia švirkšti 2 mg azaperono

1 kg kūno svorio arba 1ml tirpalo 20 kg kūno svorio.

 

Prevencija

 

Sušvirkštus vaistą, kiaules galima nedelsiant suleisti iš skirtingų gardų į bendrą. Jau po keletos minučių kiaulės sugula ir nesikelia. Vėliau kovos nepasikartos. Vaistas turėtų būti panaudotas visoms kiaulėms. Reikia laikytis nurodytų dozių. Jei dozė per maža, nepaisant pasireikšiančios sedacijos, agresyvumas nesumažės arba sumažės tik trumpam. Gardai gydymo dieną turėtų būti uždaryti. Prabudę nekastruoti kuiliai gali būti šiek tiek agresyvūs. Esant reikalui galima švirkšti pakartotinai, tokiu būdu gyvūnai nurimsta visiškai. Atjunkomiems paršeliams Stresnil galima švirkšti juos atgabenus į penėjimo patalpas.

Kontrolė

Naudojus Stresnil, agresyvūs gyvūnai greitai nurimsta. Netgi vaistui baigus veikti, agresija nebepasireiškia.

 

1.2.    Agresyviai paršavedei reikia švirkšti 2 mg azaperono 1 kg kūno svorio arba 1ml tirpalo 20 kg kūno svorio.

 

Paršavedė, kuri neleidžia žindyti ar kandžioja paršelius, praėjus 0,5–1 val. po vaisto švirkštimo juos prisileidžia. Ji netgi prisileis paršelius iš kitos vados. Norint sušvirkšti vaistą, būtina prieiti taip, kad paršavedė nebūtų išgąsdinta. Jei dozė per maža, nepaisant pasireikšiančios sedacijos, agresyvumas sumažės tik trumpam. Jei dozė bus labai didelė, po prabudimo agresija gali vėl pasireikšti.

 

2.   Stresas.

 

2.1.      Esant širdies perkrovai reikia švirkšti 0,4 mg azaperono 1 kg kūno svorio arba 1ml tirpalo

 

100 kg kūno svorio.


Sušvirkštus vaistą, gyvulys nurimsta, sumažėja drebulys, pagilėja kvėpavimas, pamažu išnyksta cianozė, suretėja pulsas. Jei nepagerėja po pirmos injekcijos, po 15 min. galima švirkšti pakartotinai. Svarbu gyvūną imti gydyti iš karto pastebėjus pirmuosius klinikinius požymius (pvz., pagreitėjusį kvėpavimą).

 

2.2. Transportuojant penimas kiaules, joms reikia švirkšti 0,4–2 mg azaperono 1 kg kūno svorio arba 1ml tirpalo 100 kg arba 20 kg kūno svorio.

 

Gaišimą ir svorio kritimą transportuojant sumažina 0,4 mg/kg vaisto dozė, kurią reikia sušvirkšti likus 15–30 min. iki gabenimo. Norint išvengti kovų vežimo metu, dozę galima padidinti iki 2 mg/kg. Svarbu, kad kiaulės turėtų pakankamai vietos sugulti ir kad transportavimo priemonė būtų gerai vėdinama. Vaistas veikia apie 2–3 val.

 

Transportuojant kuilius, jiems reikia švirkšti 1 mg azaperono 1 kg kūno svorio arba 0,5 ml tirpalo 20 kg kūno svorio.

 

Vaistą švirkšti reikia likus 30 min. iki pakrovimo. Vaisto veikimo metu juos būtina laikyti atskirai. Gyvūnai lieka mieguisti apie 2–3 val.

Negalima švirkšti daugiau nei 1 mg azaperono 1 kg kūno svorio. Perdozavimo atveju gali iškristi varpa ir ji gali būti pažeista.

 

2.3. Akušerija. Paršavedei reikia švirkšti 2 mg azaperono 1 kg kūno svorio arba 1ml tirpalo 20 kg kūno svorio.

Sudirgimas paršiavimosi metu su paršiavimosi proceso sustojimu.

Akušerinė pagalba (suteikiama rankomis).

Patologiniai gimdos susitraukimai.

Makšties iškritimas, gimdos iškritimas.

 

2.4. Vietinei ir bendrajai anestezijai premedikuoti reikia švirkšti 1–2 mg azaperono 1 kg kūno svorio arba 0,5–1ml tirpalo 20 kg kūno svorio.

 

Kai Stresnil naudojamas bendrajai anestezijai premedikuoti, dėl potencijuojančio Stresnil veikimo anestetikų dozę reikėtų mažinti. Esant nepakankamam poveikiui, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į sušvirkštimo techniką (švirkšti reikia už ausies giliai į raumenis) ir dozavimo tikslumą.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Visų indikacijų atveju, reikia švirkšti tik į raumenis už ausies. Reikia naudoti ilgas poodines adatas ir švirkšti kiek įmanom arčiau už ausies statmenai odai. Naudojant trumpą adatą didelio svorio gyvūnams, rizikuojama dalį vaistų sušvirkšti į riebalus. Tokiu atveju poveikis gali būti nepakankamas.

 

10. IŠLAUKA

 

Kiaulienai – 14 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Buteliukus reikia laikyti apverstus.

Saugoti nuo vaikų.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus pirminę pakuotę, – 28 paros.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Esant nepakankamam poveikiui, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į sušvirkštimo techniką (švirkšti reikia už ausies giliai į raumenis) ir dozavimo tikslumą.


Sušvirkštus vaistą, jo veikimo pradžioje gyvūnus reikėtų palikti vienus ramioje aplinkoje. Jei gyvūnai sujaudinami ar jie vaikomi vaisto veikimo pradžioje, jo poveikis gali būti nepakankamas.

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Kuiliams dozė neturėtų viršyti 1 mg/kg kūno svorio.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Kaip ir kiti butirofenonai, Stresnil gali sukelti slopinimą žmogui.

 

Naudojimas vaikingumo laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

 

Stresnil skiriant terapinėmis dozėmis, paršiavimuisi, laktacijai ar motininiam instinktui nepalankaus poveikio neturi.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Naudojant narkozei premedikuoti, dėl Stresnil potencijuojančio veikimo būtina mažinti bendrųjų anestetikų dozę.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

 

Perdozavus, kiaulės gali seilėtis ir sunkiau kvėpuoti. Šie požymiai išnyksta spontaniškai ir nesukelia ilgalaikių pažeidimų.

 

Kuiliams sušvirkštus daugiau nei 1 mg azaperono 1 kg kūno svorio dozę, gali iškristi varpa ir ji gali būti pažeista.

 

Nesuderinamumai

 

Negalima maišyti viename švirkšte su kitais vaistais.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2019-02-22

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.