Kodas 73513
Gamintojas Virbac

SHOTAPEN 100ml (Virbac)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

SHOTAPEN, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, arkliams, šunims ir katėms

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Virbac S.A.

1ére Avenue, 2065 m - L.I.D

 

06516 Carros

PRANCŪZIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

SHOTAPEN, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, arkliams, šunims ir katėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml suspensijos yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

benzilpenicilino benzatino druskos

100 mg,

benzilpenicilino prokaino druskos

100 mg,

dihidrostreptomicino sulfato

164000TV;

pagalbinių medžiagų:

iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, kiaulėms, arkliams, šunims ir katėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, sukeltomis benzatino benzilpenicilino, prokaino benzilpenicilino ir dihidrostreptomicino deriniui jautrių gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams, jautriems penicilinams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Gali pasireikšti alerginės reakcijos, ototoksinis, nefrotoksinis veikimas, nervų ir raumenų blokada. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, kiaulės, arkliai, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į raumenis ar po oda.

Rekomenduotina vienkartinė dozė galvijams, arkliams, veršeliams, paršeliams, šunims ir katėms yra 1 ml suspensijos 10 kg kūno svorio. Sunkių ligų atvejais, pakartotinai galima švirkšti praėjus

3 paroms.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojimą suplakti.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai – 49 paros, kiaulienai – 35 paros, pienui – 5 paros (10 melžimų).

Negalima naudoti arkliams, kurie skirti žmonių maistui.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės:

 

laikant šaldytuve (2–8°C) – 18 mėn.

laikant žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje – 12 mėn.

 

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Antagonistiškai veikia naudojant kartu su kitais antibiotikais, pvz., gentamicinu ar kanamicinu.

 

Gali pasireikšti alerginės reakcijos (gydoma antihistamininiais preparatais).

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-11-03

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antibakterinių medžiagų deriniai.

 

ATCvet kodas: QJ01RA01.