Kodas 78871
Gamintojas Septona

SEPTONA JAZMINE, antibakterinės drėgnos servetėlės, 15 vnt.

Antibakterinės drėgnos servetėlės Septona “Jazmine”

 

Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas). Higieninei rankų dezinfekcijai buityje. Pakuotėje yra 15 servetėlių.

 

Naudojimas: Paruoštos naudoti servetėlės skirtos higieninei rankų dezinfekcijai buityje (kelionėje, pasinaudojus tualetu, prieš valgį ir pan.).

Atidarykite pakuotę. Ištraukite servetėlę ir gerai įtrinant valykite 1 minutę. Panaudotą servetėlę išmeskite į atliekas. Sandariai uždarykite pakuotę, kad servetėlės neišdžiūtų.

 

Atsargumo priemonės: Nenaudoti veido, pažeistos odos, gleivinių, žaizdų dezinfekcijai. Vengti patekimo į akis.

 

Veikliosios medžiagos: etanolis,Cas Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 30,0%; D-gliukono rūgšties ir N,N’’-bis(4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidino junginio (2:1) (CHDG), CAS Nr. 18472-51-0, EB Nr.242-354-0, 1,0%. Sudėtyje yra kvėpiklio.

 

Pavojinga

 

Degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

 

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Gamintojas Septona Graikija AD, ul.Lipnik 155, Ruse BG-7000 (Graikija)

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 11 (11.1) – (A – 01BNO601618-15-187)-BSV-14473, galioja iki 2020-11-30.

Tinka naudoti iki: nurodyta ant pakuotės.

 

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.