Kodas 91954
Gamintojas BIOWET

SEDAZIN 20mg/ml 50ml (Biowet-Pulawy)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

SEDAZIN, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas

 

1.          RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Biowet - Puławy Sp. z o.o.,

ul. Arciucha 2,

24-100 Pulawy, Lenkija

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

SEDAZIN, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

ksilazino hidrochlorido                    23,3 mg (atitinka 20 mg ksilazino);

 

pagalbinių medžiagų                                                              iki 1 ml.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms sedacijai sukelti, skausmui mažinti, raumenims atpalaiduoti bei

premedikacijai.

Skyrus ksilaziną sujaudintiems gyvūnams, palengvėja jų tyrimas, vaistų sudavimas bei trumpalaikių chirurginių procedūrų atlikimas.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams, esant širdies aritmijai, hipotenzijai ir šokui. Negalima naudoti gyvūnams, esant kvėpavimo sutrikimams.

Negalima naudoti patelėms vėlesnėse vaikingumo stadijose, išskyrus gimdymo metu. Negalima naudoti sergantiems cukriniu diabetu gyvūnams (ksilazinas mažina insulino kiekį). Negalima naudoti esant virškinimo trakto nepraeinamumui šunims ir katėms.

Naudoti atsargiai esant traukuliams, ūminiam inkstų bei kepenų funkcijų nepakankamumui.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Kvėpavimo funkcijos susilpnėjimas su lydinčia acidoze. Stambiems gyvuliams gali būti bradikardija, hipotenzija, ataksija, arkliams – gausus prakaitavimas, dažnesnis šlapinimasis.

Atrajotojams gali pasireikšti didžiojo prieskrandžio atonija, vidurių pūtimas, seilėtėkis, viduriavimas ir

bradikardija.

Panaudojus ksilaziną, po 3–5 min. katės, dažniau nei šunys, gali pradėti vemti. Šunys ir katės kartais gali viduriuoti.

Sušvirkštus į raumenis ar po oda, gali atsirasti vietinės reakcijos, kurios paprastai pranyksta po 48 val.


Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, arkliai, šunys ir katės.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAI KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į raumenis, į veną ar po oda.

 

Galvijai

0,25–1,5 ml/100 kg kūno svorio (50–300 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į

raumenis

0,08–0,5 ml/100 kg kūno svorio (16–100 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į veną

Arkliai

7,5–15 ml/100 kg kūno svorio (1,5–3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į

raumenis

3–5 ml/100 kg kūno svorio (0,6–1 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į veną

Šunys

0,15 ml/kg kūno svorio (3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis, po oda

ar į veną

Katės

0,15 ml/kg kūno svorio (3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis ar po oda

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Į veną vaistą reikia švirkšti lėtai, prieš tai jį pašildžius iki kūno temperatūros. Dėl širdies aritmijos vaistą reikia naudoti kartu su atropinu.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Galvijienai ir arklienai– 0 parų. Šunims ir katėms netaikytina.

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius buteliuką, – 28 d.

 

12.       SPECIALIEJI NURODYMAI Arkliams

Ksilazinas slopina žarnyno peristaltiką, todėl esant diegliams ksilaziną galima naudoti tik kai analgetinės medžiagos yra neefektyvios. Reikėtų vengti naudoti ksilaziną arkliams, sutrikus aklosios žarnos funkcijoms. Atsargiai vaitą reikia naudoti linkusiems sirgti laminitu. Arkliams, sergantiems kvėpavimo organų ligomis ar sutrikus jų funkcijoms, gali išsivystyti pavojingas gyvybei dusulys.

Rekomenduotina skirti kiek įmanoma mažesnes dozes.


Šunims ir katėms

Ksilazinas slopina žarnyno peristaltiką, todėl rekomenduotina jo nenaudoti prieš skrandžio bei plonųjų žarnnų rentgenografinį tyrimą, nes susikaupusios dujos gali iškreipti tyrimo rezultatus.

Plokščiasnukiams (brachicefaliniams) šunims, sergantiems kvėpavimo organų ligomis ar sutrikus

funkcijoms, gali išsivystyti pavojingas gyvybei dusulys.

 

Galvijams

Ksilazinas slopina prieskrandžių motoriką, todėl galvijai gali išpusti. Rekomenduotina likus keliolikai

valandų iki ksilazino naudojimo galvijams neduoti pašaro ir vandens.

Panaudojus ksilaziną, atsirūgimo, kosulio ir rijimo refleksai susilpnėja, todėl būtina stebėti prabundantį gyvulį ir jį laikyti gulintį ant krūtinės.

Galvijams rekomenduotina skirti mažas ir vidutines dozes.

 

Dozuojant reikia atsižvelgti į rūšinį gyvulių jautrumą.

Norint išvengti perdozavimo, būtina apskaičiuoti dozę, kuo tiksliau nustatant gyvulio svorį. Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Negalima vaisto naudoti vėliausioje vaikingumo stadijoje, nes ksilazinas gali sukelti išsimetimą.

 

Centrinę nervų sistemą slopinantys vaistai (analgetikai, anestetikai) sustiprina ksilazino poveikį. Kardiodepresinis poveikis sustiprėja, o kvėpavimo sistemos darbas ir hipotenzinis poveikis gali susilpnėti. Todėl su opioidais ksilaziną naudoti reikia apdairiai.

Negalima ksilazino naudoti kartu su tiobarbitūratais ir halotanu, nes širdies ritmo sutrikimai suintensyvėja.

Ksilazino negalima naudoti kartu su adrenalinu ir kitais simpatinę nervų sistemą stimuliuojančiais vaistais ar netrukus po šių vaistų naudojimo, nes gali sukelti širdies aritmiją.

 

 

13.       SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-11-03

 

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo

vietiniu atstovu.