Kodas 98165
Gamintojas VetViva Richter

SEDANOL 40mg/ml 100ml (Richter Pharma)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS:

 

Sedanol 40 mg/ml, injekcinis tirpalas kiaulėms

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austrija

 

Gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą

Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austrija

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Sedanol 40 mg/ml, injekcinis tirpalas kiaulėms Azaperonas

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1  ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

azaperono                                                          40 mg;

 

pagalbinių medžiagų:

natrio metabisulfito (E 223)                              2,0 mg,

metilo parahidroksibenzoato (E 218)                                                                   0,5 mg, propilo parahidroksibenzoato                                        0,05 mg.

 

Skaidrus, gelsvas arba geltonas tirpalas.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Neuroleptinis raminamasis vaistas kiaulėms:

Naudoti agresyvios elgsenos gyvūnams:

-       po pergrupavimo;

-       paršavedėms (paršavedės suėda paršelius).

Naudoti gyvūnams, patiriantiems stresą, ir streso profilaktikai:

-       stresas širdžiai ir kraujagyslėms;

-       su transportavimu susijęs stresas. Akušerija:

Kaip premedikacija vietinei arba bendrajai anestezijai.

Simptomų mažinimas gyvūnams, kuriems nustatyta su mityba susijusi raumenų distrofija.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti labai žemoje temperatūroje, nes gali pasireikšti širdies ir kraujagyslių nepakankamumas ir hipotermija (sunkėjantys dėl pogumburio termoreguliacijos centro slopinimo) dėl periferinių kraujagyslių išsiplėtimo.


Veterinarinio vaisto negalima naudoti transportuojamoms ar pergrupuojamoms kiaulėms, kurios bus paskerstos iki išlaukos periodo pabaigos.

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Naudojant didžiausią rekomenduojamą dozę, gali pasireikšti seilėtekis, drebulys ir pagreitėjęs sunkus kvėpavimas. Šis šalutinis poveikis išnyksta savaime ir nepalieka jokio ilgalaikio pakenkimo.

Kuiliams gali pasireikšti praeinantis varpos prolapsas.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Kiaulės.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į raumenis.

Reikia švirkšti tik į raumenis, ausies. Reikia naudoti ilgą hipoderminę adatą ir injekciją švirkšti kiek įmanoma arčiau ausies ir statmenai odai. Yra rizika dalį vaisto sušvirkšti į riebalus, jeigu sunkiems gyvūnams injekcija švirkščiama trumpa adata į kaklą. Tokiu atveju injekcija gali turėti nereikšmingą poveikį.

Jei gyvūno organizme nesusidarė atsakas į pradinę dozę, veterinarinio vaisto nešvirkšti pakartotinai, leisti gyvūnui pilnai atsigauti prieš švirkščiant pakartotinai kitą dieną.

 

Agresyvi elgsena (pergrupavimas, paršelių suėdimas), akušerija

2  mg azaperono 1 kg kūno svorio (t. y., 1 ml vaisto 20 kg kūno svorio).

 

Stresas

-        Stresas širdžiai ir kraujagyslėms

0,4 mg azaperono 1 kg kūno svorio (t. y., 0,2 ml vaisto 20 kg kūno svorio).

 

-        Su transportavimu susijęs stresas

Paršelių, nujunkytų kiaulių ir kuilių transportavimas

1,0 mg azaperono 1 kg kūno svorio (t. y., 0,5 ml vaisto 20 kg kūno svorio).

 

Paršavedžių ir penimų kiaulių transportavimas

0,4 mg azaperono 1 kg kūno svorio (t. y., 0,2 ml vaisto 20 kg kūno svorio).

 

Premedikacija atliekant vietinę ir bendrąją nejautrą, mitybinė raumenų distrofija 1-2 mg azaperono 1 kg kūno svorio (t. y., 0,5-1 ml vaisto 20 kg kūno svorio).

 

Reikia naudoti tinkamai graduotą švirkštą, kad būtų sušvirkštas tikslus reikiamos dozės tūris. Tai ypač svarbu švirkščiant mažą tūrį. Negalima švirkšti daugiau kaip 5 ml vienoje injekcijos vietoje.

 

1 mg 1 kg dozės negalima viršyti kuiliams, kadangi dėl didesnės dozės gali išsistumti varpa, kuri dėl to gali būti pažeista.


Guminį kamštį galima pradurti ne daugiau kaip 20 kartų. Daug kartų naudojant flakoną, rekomenduojama vaistinį preparatą įtraukti punkcine adata arba daugiadoziu švirkštu, kad nereikėtų daug kartų pradurti kamštį.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 p.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams 18 parų.

 

 

11.       SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir kartoninės dėžutės po „EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. Tinkamumo laikas, atidarius pirmą kartą atidarius talpyklę, 28 d.

 

 

12.       SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Vaisto veikimo pradžioje gydomus gyvūnus reikia palikti vienus ramioje aplinkoje. Injekcija į riebalinį audinį gali sukelti tariamą nepakankamą poveikį.

Nustatytos pavienės vietnamietiškų pilvotųjų kiaulių mirtys. Manoma, kad jas galėjo sukelti injekcija į riebalus, dėl kurios lėtėja indukcija ir didėja tikimybė naudoti papildomas dozes, kurias galima perdozuoti. Svarbu šiai veislei neviršyti nurodytos dozės.

Jei gyvūno organizme nesusidarė atsakas į pradinę dozę, veterinarinio vaisto nešvirkšti pakartotinai, leisti gyvūnui pilnai atsigauti prieš švirkščiant pakartotinai kitą dieną.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Azaperonas, natrio metabisulfitas bei metilo parahidroksibenzoatas ir propilo parahidroksibenzoatas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas azaperonui ar bet kuriai pagalbinių medžiagų, turi vengti sąlyčio su šiuo vaistu.

Šis vaistas gali dirginti odą, akis ir burnos gleivinę. Reikia vengti patekimo ant odos, akių ir burnos gleivinės. Ant odos, į akis ir ant burnos gleivinės užtiškusį vaistą reikia nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Atsitiktinai įsišvirkštus arba prarijus, gali pasireikšti raminamasis poveikis. Reikia stengtis išvengti atsitiktinio įsišvirkštimo. Šį veterinarinį vaistą nešioti tik neužtaisytame švirkšte, kad atsitiktinai neįsišvirkštumėte. Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. NEGALIMA VAIRUOTI.

Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys. Duomenų apie azaperono patekimą į žindančių moterų pieną nėra. Žindančioms moterims veterinarinį vaistą naudoti reikia labai atsargiai. Po naudojimo nusiplauti rankas.

 

Vaikingumas ir laktacija:

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

-      Azaperonas turi potencijuojantį poveikį visiems centrinę nervų sistemą slopinantiems vaistams ir hipotenziniams vaistams (dėl periferinės α-adrenolizės).

-      Adrenolitinių vaistų sukeliama tachikardijos amplifikacija.


-      Kartu naudojant α ir β simpatomimetinius vaistus, pvz., epinefriną (adrenaliną), sukeliama hipotenzija („adrenalino poveikio neutralizavimas“).

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai): Perdozavimo atveju pabudimo metu gali pasireikšti agresyvi elgsena.

Kartotinės dozės vietnamietiškoms pilvotosioms kiaulėms gali baigtis mirtimi dėl pradinės dozės absorbcijos į riebalus.

 

Nesuderinamumai:

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

 

13.        SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.        INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2021-12-20

 

15.        KITA INFORMACIJA Parduodama tik su veterinariniu receptu. Farmakologinės savybės

Azaperonas yra butirofenono grupės neuroleptinis vaistas, kuris naudojamas kiaulėms dėl jo raminamojo ir agresyvumą mažinančio poveikio.

Tai yra centrinio ir periferinio poveikio dopamino receptorių blokatorius, sukeliantis su doze susijusį raminamąjį poveikį. Didesnės dozės sukelia ekstrapiramidinius motorinius simptomus, įskaitant katalepsiją.

Kiaulėms raminamasis poveikis trunka 1-3 valandas, raminamasis ir agresyvumą mažinantis poveikis prasideda per 5-10 minučių po terapinių dozių davimo. Visas azaperono poveikis praėjo po

6-8 valandų.

 

Parenteraliai naudojamas azaperonas greitai pasiskirsto ir pasiekia didžiausią koncentraciją kraujyje, smegenyse ir kepenyse po 30 minučių. Koncentracija smegenyse yra nuo 2 iki 6 kartų didesnė nei kraujyje. Laikas iki didžiausios azaperono ir metabolitų koncentracijos plazmoje yra 45 minutės po dozės davimo.

Panaudojus terapines azaperono dozes kiaulėms, atitinkamai 70-90 % ir 1-6 % dozės išsiskiria per 48 valandas per inkstus ir su išmatomis.

 

Pakuočių dydis:

1 x 50 ml, 1 x 100 ml.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu. UAB „Limedika“

Erdvės g. 51

Ramučiai 54464 Kauno r.