Kodas 91938
Gamintojas Novo Nordisk

RYZODEG, 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (FlexTouch), 3 ml, N5

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

Ryzodeg 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

insulinas degludekas (70%) ir insulinas aspartas (30%)

(70% insulinum degludecum / 30% insulinum aspartum)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Ryzodeg ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Ryzodeg

3. Kaip vartoti Ryzodeg

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Ryzodeg

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Ryzodeg ir kam jis vartojamas

Ryzodeg gydomi cukriniu diabetu sergantys suaugusieji, paaugliai bei vaikai nuo 2 metų amžiaus. Jis padeda sumažinti cukraus kiekį kraujyje.

Šio vaisto sudėtyje yra dviejų tipų insulino:

Bazinis insulinas, vadinamas insulinu degludeku, sukelia ilgą cukraus kiekį kraujyje mažinantį poveikį.

Greito veikimo insulinas, vadinamas insulinu aspartu, sumažina cukraus kiekį kraujyje iškart po injekcijos.

2. Kas žinotina prieš vartojant Ryzodeg

Ryzodeg vartoti negalima:

jeigu Jūs alergiškas insulinui degludekui, insulinui aspartui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš vartodami Ryzodeg pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju. Ypač atkreipkite dėmesį:

į mažą cukraus kiekį kraujyje (hipoglikemiją) jeigu Jūsų cukraus kiekis kraujyje yra per mažas, žiūrėkite patarimus apie mažą cukraus kiekį kraujyje 4 skyriuje.

į didelį cukraus kiekį kraujyje (hiperglikemiją) - jeigu Jūsų cukraus kiekis kraujyje yra per didelis, žiūrėkite patarimus apie didelį cukraus kiekį kraujyje 4 skyriuje.

jeigu keičiate vieną insuliną kitu gali reikėti kitokių insulino dozių, nei anksčiau vartoto kito tipo, kito prekės ženklo ar kito gamintojo insulino. Pasitarkite su gydytoju.

jeigu vartojate kartu pioglitazoną ir insuliną, žiūrėkite žemiau Pioglitazonas”.

į regėjimo sutrikimą greitai pagerėjus cukraus kiekio kraujyje kontrolei gali laikinai pablogėti diabetu sergančių pacientų regėjimas. Jeigu Jums pasireiškė akių sutrikimai, pasakykite savo gydytojui.

įsitikinkite, kad naudojate reikiamo tipo insuliną prieš kiekvieną injekciją visada patikrinkite insulino etiketę, kad atsitiktinai nesupainiotumėte Ryzodeg ir kitų insulino preparatų.

Jeigu Jūsų rega yra silpna, žiūrėkite 3 skyriuje.

Vaikams ir paaugliams

Ryzodeg gali vartoti paaugliai ir vaikai nuo 2 metų amžiaus, sergantys cukriniu diabetu. Ryzodeg reikia vartoti atsargiai vaikams nuo 2 iki 5 metų amžiaus. Šioje amžiaus grupėje gali būti didesnė mažo cukraus kiekio kraujyje rizika. Nėra patirties gydant šiuo vaistu jaunesnius kaip 2 metų amžiaus vaikus.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate, neseniai vartojote arba Jums gali prireikti vartoti kitų vaistų, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Kai kurie medikamentai veikia gliukozės kiekį kraujyje, o tai gali reikšti, kad reikia keisti insulino dozę.

Žemiau išvardyti dažnai pasitaikantys vaistai, kurie gali daryti įtaką Jūsų gydymui insulinu.

Cukraus kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti (hipoglikemija), jei vartojate:

kitus vaistus nuo diabeto (geriamus ir leidžiamus),

sulfonamidus (infekcijoms gydyti),

anabolinius steroidus (pvz., testosteroną),

beta blokatorius (aukštam kraujo spaudimui gydyti). Dėl jų gali būti sunkiau atpažinti per mažo cukraus kiekio kraujyje įspėjamuosius simptomus (žr. 4 skyrių „Įspėjamieji per mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai“).

acetilsalicilo rūgštį (ir kitus salicilatus skausmui ir lengvam karščiavimui sumažinti),

monoaminooksidazės (MAO) inhibitorius (depresijai gydyti),

angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorius (esant tam tikriems širdies susirgimams ar aukštam kraujo spaudimui).

Cukraus kiekis kraujyje gali smarkiai padidėti (hiperglikemija), jei vartojate:

danazolą (endometriozei gydyti),

geriamuosius kontraceptikus (gimstamumo kontrolės tabletės),

skydliaukės hormonus (vartojami skydliaukės ligoms gydyti),

augimo hormoną (vartojamas augimo hormono deficitui mažinti),

gliukokortikoidus, pvz., kortizoną (skirtą uždegimui gydyti),

simpatomimetikus, pvz., epinefriną (adrenaliną), salbutamolį ar terbutaliną (skirtus astmai gydyti),

tiazidus (vartojami aukštam kraujo spaudimui gydyti ar esant skysčių užsilaikymui organizme).

Oktreotidas ir lanreotidas vartojami gydant retą hormoninį sutrikimą (akromegaliją), kai gaminama per daug augimo hormono. Tai gali arba padidinti, arba sumažinti cukraus kiekį kraujyje.

Pioglitazonas geriamasis vaistinis preparatas nuo diabeto, vartojamas 2 tipo cukriniam diabetui gydyti. Kai kuriems ilgai 2 tipo cukriniu diabetu ar širdies ligomis sergantiems arba insultą patyrusiems pacientams, kurie buvo gydomi pioglitazonu ir insulinu, išsivystė širdies nepakankamumas. Kuo skubiau praneškite savo gydytojui, jeigu pajutote širdies nepakankamumo požymių: pasireiškia neįprastas dusulys, greitas svorio padidėjimas ar lokalus patinimas (edema).

Jei Jums tinka bent vienas iš aukščiau minėtų atvejų (ar nesate dėl to tikri), pasakykite apie tai gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Ryzodeg vartojimas su alkoholiu

Jei geriate alkoholį, insulino poreikis gali keistis. Tai gali arba padidinti, arba sumažinti cukraus kiekį kraujyje. Todėl stebėkite cukraus kiekį kraujyje dažniau nei įprastai.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėra žinoma, ar vartojamas nėštumo ar žindymo metu Ryzodeg gali paveikti kūdikį. Jei esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad gal būt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Nėštumo metu ir po gimdymo gali reikėti pakeisti insulino dozę. Nėštumo metu reikia atidžiai kontroliuoti diabetą. Kūdikio sveikatai ypač svarbu, kad cukraus kiekis kraujyje nebūtų per mažas (hipoglikemija).

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Per mažas arba per didelis cukraus kiekis kraujyje gali veikti gebėjimą vairuoti ar naudoti įrankius arba valdyti mechanizmus. Jei cukraus kiekis kraujyje yra per mažas arba per didelis, gali pakisti gebėjimas susikaupti ir reakcija. Galite kelti grėsmę sau ir kitiems. Paklauskite gydytojo, ar galite vairuoti, jei:

Jums dažnai sumažėja cukraus kiekis kraujyje;

Jūs sunkiai atpažįstate, kada cukraus kiekis kraujyje per mažas.

Svarbi informacija apie kai kurias Ryzodeg sudedamasias dalis

Vienoje šio vaisto dozėje yra mažiau negu 1 milimolis natrio (23 mg). Tai reiškia, kad šis vaistas iš esmės yra „be natrio“.

3. Kaip vartoti Ryzodeg

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Jei esate aklas ar silpnaregis ir neįžiūrite švirkštiklio langelio parodymų, naudotis švirkštikliu Jums turi padėti kitas asmuo. Šis asmuo turi turėti gerą regėjimą ir būti išmokytas naudoti FlexTouch užpildytą švirkštiklį.

Užpildytu švirkštikliu galima suleisti 1 80 vienetų dozę keičiant po 1 vienetą.

Jūsų gydytojas kartu su Jumis nuspręs:

kokios Ryzodeg dozės reikės kasdien ir kurio (ių) valgio (-ių) metu jį vartoti;

kada tikrinti cukraus kiekį kraujyje, ir ar reikia mažinti arba didinti dozę.

Lankstus dozavimo laikas

Visuomet vartokite gydytojo nurodytą dozę.

Ryzodeg galima vartoti vieną arba du kartus per parą.

Vartokite pagrindinio valgymo metu. Galite vartoti kasdien skirtingu laiku, kol Ryzodeg vartojamas pagrindinio (-ių) valgymo (-ų) metu.

Jei norite pakeisti įprastinę dietą, pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, nes dėl dietos pakeitimo gali keistis insulino poreikis.

Atsižvelgdamas į cukraus kiekį kraujyje gydytojas gali keisti dozę.

Jei vartojate kitus vaistus, klauskite gydytojo, ar gydymą reikia koreguoti.

Vartojimas senyviems pacientams (≥ 65 metų)

Senyvi pacientai gali vartoti Ryzodeg, tačiau, jeigu esate senyvo amžiaus, Jums gali reikėti dažniau tirti cukraus kiekį kraujyje. Aptarkite insulino dozės pakeitimus su gydytoju.

Jei sergate inkstų arba kepenų ligomis

Jei sergate inkstų arba kepenų ligomis, Jums gali reikėti dažniau tirti cukraus kiekį kraujyje. Aptarkite dozės pakeitimus su savo gydytoju.

Kaip leisti vaistus

Prieš pradedant vartoti Ryzodeg, gydytojas ar slaugytojas parodys, kaip naudoti užpildytą švirkštiklį.

Įsitikinkite, kad vartojate būtent Ryzodeg 100 vienetų/ml, patikrindami pavadinimą ir stiprumą, nurodytus švirkštiklio etiketėje.

Ryzodeg vartoti negalima:

insulino infuzijų pompomis;

jei švirkštiklis sugadintas ar buvo netinkamai laikomas (žr. 5 skyrių „Kaip laikyti Ryzodeg“);

jei insulinas nėra skaidrus ir bespalvis.

Kaip leisti

Ryzodeg skirtas leisti po oda (poodinė injekcija). Neleiskite jo į veną arba raumenis.

Geriausios vietos atlikti injekciją yra: juosmens priekis (pilvas), žastai arba šlaunų priekis.

Kiekvieną kartą leisdami keiskite injekcijos vietą tam tikrame pasirinktame plote, kad sumažintumėte gumbų arba odos įdubų atsiradimo riziką (žr. 4 skyrių).

Kiekvienai injekcijai visada naudokite naują adatą. Pakartotinai naudojant adatas, padidėja adatų užsikimšimo rizika. Dėl šios priežasties vaisto dozavimas gali būti netikslus. Panaudotą adatą saugiai išmeskite.

Siekdami išvengti dozavimo klaidų ir galimo perdozavimo, neištraukite švirkštu tirpalo iš švirkštiklio.

Išsamios vartojimo instrukcijos pateiktos kitoje šio lapelio pusėje.

Ką daryti pavartojus per didelę Ryzodeg dozę?

Suvartojus per daug insulino cukraus kiekis kraujyje gali per daug sumažėti (hipoglikemija) žr. 4 skyriuje esančius patarimus „Per mažas cukraus kiekis kraujyje“.

Pamiršus pavartoti Ryzodeg

Jei pamiršote pavartoti dozę, suleiskite ją kito tos pačios dienos didelio valgio metu ir paskui grįžkite prie įprasto vartojimo tvarkaraščio. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Ryzodeg

Nenustokite vartoti insulino nepasitarę su gydytoju. Jei nustosite vartoti insuliną, cukraus kiekis kraujyje gali labai padidėti ir gali pasireikšti ketoacidozė (būklė, kai kraujyje susikaupia per didelis rūgšties kiekis) (žr. 4 skyriuje esančius patarimus „Per didelis cukraus kiekis kraujyje“).

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Gydant insulinu hipoglikemija (per mažas cukraus kiekis kraujyje) gali pasireikšti labai dažnai (daugiau nei 1 vartotojui iš 10). Tai gali būti labai pavojinga. Jeigu Jums cukraus kiekis kraujyje stipriai nukrito, galite netekti sąmonės. Dėl sunkios hipoglikemijos gali atsirasti smegenų pažeidimai ir tai gali būti pavojinga gyvybei. Jeigu Jums pasireiškė mažo cukraus kiekio kraujyje simptomai, imkitės veiksmų, kad skubiai padidintumėte cukraus kiekį kraujyje. Žr. patarimus žemiau skyriuje Ką daryti sumažėjus cukraus kiekiui kraujyje”.

Jeigu Jums pasireiškė sunki alerginė reakcija (pasitaiko retai) insulinui arba kuriai nors sudėtinei šio vaisto medžiagai, nutraukite vaisto vartojimą ir nedelsdami apsilankykite pas gydytoją. Sunkios alerginės reakcijos požymiai:

vietinės reakcijos plinta į kitas kūno vietas,

staiga pasijuntate prastai ir imate prakaituoti,

Jus pykina (vemiate),

sunku kvėpuoti,

dažnai plaka širdis arba jaučiatės apsvaigę.

Kiti šalutiniai poveikiai:

Dažni (gali pasireikšti mažiau nei 1 vartotojui iš 10)

Injekcijos vietos reakcijos: injekcijos vietoje gali atsirasti reakcijos. Požymiai gali būti: skausmas, paraudimas, dilgėlinė, tinimas ir niežėjimas. Šios reakcijos dažniausiai išnyksta po kelių dienų. Jei jos neišnyksta po kelių savaičių, apsilankykite pas gydytoją. Jeigu pasireiškė sunkios reakcijos, nutraukite Ryzodeg vartojimą ir nedelsdami apsilankykite pas gydytoją. Daugiau informacijos rasite aukščiau esančiame skyriuje „Sunki alerginė reakcija“.

Nedažni (gali pasireikšti mažiau nei 1 vartotojui iš 100)

Tinimas aplink Jūsų sąnarius: pradėjus vartoti vaistus pirmą kartą, organizme gali kauptis daugiau vandens, nei turėtų. Dėl to gali atsirasti patinimų aplink kulkšnis ir kitus sąnarius. Dažniausiai tai trunka neilgai.

Reti (pasireiškia mažiau nei 1 vartotojui iš 1000)

Šis vaistas gali sukelti alerginių reakcijų, pvz., dilgėlinę, liežuvio ir lūpų tinimą, viduriavimą, pykinimą, nuovargį ir niežėjimą.

Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

Odos pakitimai injekcijos vietoje (lipodistrofija): nežinoma, ar Ryzodeg sukelia lipodistrofiją, bet tokių odos pakitimų pastebėta vartojant kitų tipų insulinus. Po oda esantis riebalinis audinys gali sumažėti (lipoatrofija) ar sustorėti (lipohipertrofija). Keisdami injekcijos vietą kiekvieną kartą galite sumažinti šių odos pakitimų atsiradimo riziką. Jei pastebite tokių odos pokyčių, pasakykite gydytojui arba slaugytojui. Jei ir toliau leisite vaistą toje pačioje vietoje, šios reakcijos gali tapti rimtos ir lemti, kiek vaisto iš švirkštiklio pateks į organizmą.

Bendras gydymo nuo diabeto poveikis

Per mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija).

Cukraus kiekis kraujyje gali sumažėti, jei:

geriate alkoholį, vartojate per daug insulino, mankštinatės daugiau nei įprastai, per mažai valgote ar praleidžiate valgį.

Įspėjamieji per mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai gali pasireikšti staiga ir tai gali būti:

galvos skausmas, neaiški kalba, greitas širdies plakimas, šaltas prakaitas, šalta blyški oda, šleikštulio jausmas, didelio alkio jausmas, drebulys arba nervingumo ar nerimo jausmas, neįprastas nuovargis, silpnumas ir mieguistumas, sumišimas, sunkumas susikaupti, neilgai trunkantys regėjimo pokyčiai.

Ką daryti sumažėjus cukraus kiekiui kraujyje

Suvalgykite gliukozės tablečių arba kito užkandžio, kuriame yra daug cukraus, pvz., saldainių, sausainių ar vaisių sulčių (visada atsargumo dėlei su savimi turėkite gliukozės tablečių ar užkandį, kuriame yra daug cukraus).

Jei įmanoma, išmatuokite cukraus kiekį kraujyje ir pailsėkite. Jums gali reikėti matuoti cukraus kiekį kraujyje daugiau nei vieną kartą, kadangi po bet kurio bazinio insulino preparato pavartojimo, mažo cukraus kiekio kraujyje atsistatymo periodas gali būti ilgesnis.

Kai per mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai išnyks ar cukraus kiekis kraujyje susireguliuos, tęskite įprastinį gydymą insulinu.

Ką turėtų daryti kiti, jei netektumėte sąmonės

Pasakykite visiems, su kuo leidžiate laiką, kad sergate diabetu. Pasakykite Jiems, kas gali nutikti dėl per mažo cukraus kiekio kraujyje, įskaitant riziką, kad galite netekti sąmonės.

Pasakykite Jiems, kad jei Jūs nualpsite, jie privalo:

paversti Jus ant šono;

skubiai pakviesti medicinos pagalbą;

neduoti jokio maisto ar gėrimo, nes galite užspringti.

Sąmonę galėtumėte atgauti greičiau, jei kas nors suleistų gliukagono injekciją. Tai gali atlikti tik tai

mokantis asmuo.

Atgavę sąmonę po gliukagono injekcijos iš karto turite suvalgyti cukraus ar jo turinčio produkto.

Jei gliukagonas nepadeda, Jus būtina gydyti ligoninėje.

Jei labai mažas cukraus kiekis kraujyje negydomas, galima laikinai arba visam laikui pažeisti smegenis ir net sukelti mirtį.

Pasitarkite su gydytoju, jei:

cukraus kiekis kraujyje yra toks mažas, kad netekote sąmonės;

Jums suleista gliukagono;

pastaruoju metu cukraus kiekis kraujyje buvo per daug sumažėjęs kelis kartus.

Tai gali reikšti, kad reikia pakeisti insulino dozavimą ar dozės vartojimo laiką, maistą ar sporto pratimus.

Per didelis cukraus kiekis kraujyje (hiperglikemija)

Cukraus kiekis kraujyje gali padidėti, jei:

valgote daugiau ar sportuojate rečiau nei įprastai; geriate alkoholį; sergate infekcija arba karščiuojate; nevartojote pakankamai insulino; nuolat vartojate mažiau insulino, nei reikia; pamiršote vartoti insuliną arba nustojote vartoti insuliną nepasitarę su gydytoju.

Įspėjamieji padidėjusio cukraus kiekio kraujyje požymiai, kurie dažniausiai atsiranda palaipsniui:

paraudusi, sausa oda; mieguistumas ar nuovargis; išdžiūvusi burna, vaisių (acetono) kvapas iškvėptame ore; padažnėjęs šlapinimasis, troškulys; apetito praradimas, šleikštulys (pykinimas arba vėmimas).

Tai gali būti labai rimtos būklės, vadinamos diabetine ketoacidoze, požymiai. Tai rūgšties kaupimasis kraujyje, nes organizmas vietoj cukraus skaido riebalus. Negydoma ji gali sukelti diabetinę komą ir galiausiai mirtį.

Ką daryti padidėjus cukraus kiekiui kraujyje

Patikrinkite cukraus kiekį kraujyje.

Patikrinkite ketonų kiekį šlapime.

Skubiai pakvieskite medicinos pagalbą.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Ryzodeg

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant švirkštiklio etiketės ir dėžutės po “EXP” nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Prieš pradedant vartoti

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti toliau nuo šaldymo elemento. Laikykite švirkštiklio dangtelį uždėtą ant švirkštiklio, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Atidarius arba nešiojant kaip atsargą

Ryzodeg užpildytą švirkštiklį (FlexTouch) galite nešiotis su savimi ir laikyti kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 30 °C) arba šaldytuve (2 °C 8 °C) ne ilgiau kaip 4 savaites.

Kai nenaudojate, visada laikykite švirkštiklio dangtelį uždėta ant švirkštiklio, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Ryzodeg sudėtis

Veikliosios medžiagos yra insulinas degludekas ir insulinas aspartas. Kiekviename tirpalo ml yra 100 vienetų insulino degludeko ir insulino asparto santykiu 70/30 (atitinka 2,56 mg insulino degludeko ir 1,05 mg insulino asparto). Kiekvieno užpildyto švirkštiklio 3 ml tirpalo yra 300 vienetų (V) insulino degludeko ir insulino asparto.

Pagalbinės medžiagos yra glicerolis, metakrezolis, fenolis, natrio chloridas, cinko acetatas, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH sureguliavimui) bei injekcinis vanduo (žr. 2 skyrių).

Ryzodeg išvaizda ir kiekis pakuotėje

Ryzodeg yra skaidrus ir bespalvis injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (300 vienetų 3 ml).

Pakuotėje gali būti 1 (su adatomis arba be adatų), 5 (be adatų) ir 10 (2 x 5) (be adatų) užpildytų 3 ml švirkštiklių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Ryzodeg 100 vienetų/ml injekcinio tirpalo užpildytame švirkštiklyje naudojimo instrukcija (FlexTouch)

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudoti FlexTouch užpildytą švirkštiklį.

Jeigu tiksliai nesilaikysite šios instrukcijos, galite susileisti per mažai arba per daug insulino, todėl cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali būti per didelis arba per mažas.

Nenaudokite švirkštiklio prieš tai negavę gydytojo ar slaugytojo nurodymų, kaip tai daryti.

Pradėdami naudotis įsitikinkite, kad švirkštiklyje tikrai yra Ryzodeg 100 V/ml, ir žiūrėdami į toliau pateiktas iliustracijas susipažinkite su švirkštiklio ir adatos dalimis.

Jei esate aklas ar Jūsų regėjimas prastas ir negalite perskaityti, kas rašoma ant švirkštiklio esančiame dozės langelyje, naudotis švirkštikliu Jums turi padėti kitas asmuo. Šio asmens regėjimas turi būti geras ir jis turi būti išmokytas naudoti FlexTouch užpildytą švirkštiklį.

Jūsų švirkštiklis yra dozių skalę turintis užpildytas insulino švirkštiklis, kuriame yra 300 vienetų insulino. Jūs galite nustatyti maksimalią 80 vienetų dozę, ją keisdami po 1 vienetą. Švirkštiklis yra skirtas naudoti su vienkartinėmis išmetamomis iki 8 mm ilgio NovoTwist arba NovoFine adatomis.

Svarbi informacija

Atidžiai perskaitykite šias pastabas jos padės teisingai naudoti švirkštiklį.

1. Švirkštiklio paruošimas

Patikrinkite švirkštiklio etiketėje nurodytus pavadinimą ir stiprumą, kad įsitikintumėte, jog vartojate būtent Ryzodeg 100 vienetų/ml. Tai ypač svarbu, jei vartojate daugiau nei vieno tipo insuliną. Jeigu susileisite netinkamo tipo insulino, cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali tapti per didelis arba per mažas.

Nuimkite švirkštiklio dangtelį.

Patikrinkite, ar švirkštiklyje esantis insulinas skaidrus ir bespalvis.

Pažiūrėkite pro insulino langelį. Jei insulinas atrodo drumstas, švirkštiklio nenaudokite.

Paimkite naują adatą ir nuplėškite popierinę plokštelę.

Uždėkite adatą tiesiai ant švirkštiklio. Tvirtai prisukite.

Nuimkite išorinį adatos dangtelį ir laikykite jį, kad panaudotumėte vėliau. Jo reikės po injekcijos teisingam adatos nuėmimui nuo švirkštiklio.

Nuimkite vidinį adatos dangtelį ir jį išmeskite. Jei bandysite jį uždėti, galite netyčia įsidurti.

Ant adatos galo gali pasirodyti insulino lašas. Tai normalu, bet vis tiek reikia patikrinti insulino tekėjimą.

Kiekvienai injekcijai naudokite naują adatą.

Taip sumažina užteršimo, infekcijos, insulino pratekėjimo, adatų užsikimšimo ir netikslaus dozavimo riziką.

Niekada nenaudokite sulenktos ar pažeistos adatos.

2. Insulino tekėjimo patikrinimas

Prieš injekciją visada patikrinkite insulino tekėjimą. Tai padės užtikrinti, kad suleisite visą reikiamą insulino dozę.

Sukdami dozės parinkiklį nustatykite 2 vienetus. Įsitikinkite, kad dozės langelyje rodoma 2.

A Nustatyti 2 vienetai

Laikykite švirkštiklį nukreiptą adata į viršų.

Švelniai keletą kartų spragtelėkite švirkštiklio viršų, kad visi burbuliukai pakiltų aukštyn.

Paspauskite ir laikykite paspaustą dozavimo mygtuką, kol dozės langelis rodys 0.

0 žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle.

Ant adatos galo turi pasirodyti insulino lašas.

Ant adatos galiuko gali likti mažas oro burbuliukas, bet jis nebus suleistas.

Jei lašas nepasirodo, pakartokite veiksmus nuo 2A iki 2C ne daugiau kaip 6 kartus. Jei lašas vis tiek nepasirodo, pakeiskite adatą ir pakartokite veiksmus nuo 2A iki 2C dar kartą.

Jei insulino lašas vis dar nepasirodo, išmeskite švirkštiklį ir naudokite naują.

Prieš kiekvieną injekciją patikrinkite, ar ant adatos galo pasirodo insulino lašas. Tai užtikrina insulino tekėjimą.

Jei lašas nepasirodo, insulino nesuleisite, net jei dozės langelyje skaičiai judės. Tai gali rodyti, kad adata yra užsikimšusi arba pažeista.

Visada prieš susileisdami patikrinkite tekėjimą. Jei nepatikrinsite tekėjimo, galite susileisti per mažai insulino arba visai nesusileisti. Todėl cukraus kiekis kraujyje gali būti per didelis.

3. Dozės parinkimas

Prieš pradėdami patikrinkite, ar dozės langelyje rodomas 0.

0 žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle.

Sukdami dozės parinkiklį pasirinkite reikiamą dozę, nustatytą gydytojo ar slaugytojo.

Pasirinkę netinkamą dozę, kad ją pataisytumėte, galite sukti dozės parinkiklį ir pirmyn, ir atgal.

Didžiausia švirkštikliu nustatoma dozė yra 80 vienetų.

A Nustatyti 5 vienetai Nustatyti 24 vienetai Pavyzdžiai

Sukant dozės parinkiklį keičiasi vienetų skaičius. Tik dozės langelis ir dozės rodyklė parodys tikslų Jūsų pasirinktą dozės vienetų skaičių.

Jūs galite pasirinkti iki 80 vienetų dozę. Kai švirkštiklyje lieka mažiau nei 80 vienetų, dozės langelyje bus rodoma, kiek insulino vienetų liko.

Dozės parinkiklis spragsi skirtingai, kai yra sukamas į priekį, atgal arba viršijus likusių vienetų skaičių. Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Prieš leisdami insuliną visada pažiūrėkite į dozės langelį ir dozės rodyklę, kad žinotumėte, kiek vienetų pasirinkote.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų. Jeigu pasirinksite ir susileisite netinkamą dozę, cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali tapti per didelis arba per mažas.

Nežiūrėkite į insulino skalę, nes joje tik apytikriai rodoma, kiek insulino liko švirkštiklyje.

4. Dozės suleidimas

Įdurkite adatą po oda, kaip rodė gydytojas ar slaugytojas.

Įsitikinkite, kad matote dozės langelį.

Nelieskite dozės langelio pirštais. Tai gali sutrikdyti leidimą.

Paspauskite ir laikykite paspaustą dozavimo mygtuką, kol dozės langelis rodys 0.

0 žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle.

Po to Jūs galite išgirsti ar pajusti spragtelėjimą.

Laikykite adatą po oda bent 6 sekundes. Tai užtikrins, kad gausite visą vaisto dozę.

A 6 sekundės

Ištraukdami iš odos adatą ir švirkštiklį laikykite tiesiai.

Jei injekcijos vietoje pasirodo kraujo, švelniai prispauskite vatos tamponėliu. Injekcijos vietos netrinkite.

Po injekcijos ant adatos galo gali pasirodyti insulino lašas. Tai normalu ir neveikia dozės.

Visada stebėkite dozės langelį, kad žinotumėte, kiek vienetų suleidote.

Dozės langelyje rodomas tikslus vienetų skaičius. Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų. Po injekcijos dozavimo mygtuką laikykite nukreiptą žemyn, kol dozės langelis grįš prie 0. Jeigu dozės langelis sustoja prieš 0, buvo suleista ne visa dozė, todėl cukraus kiekis kraujyje gali tapti per didelis.

5. Po injekcijos

Įkiškite adatos galą į išorinį adatos dangtelį, padėtą ant lygaus paviršiaus, neliesdami adatos ir išorinio adatos dangtelio.

Kai dangtelis jau bus ant adatos, atsargiai visiškai užstumkite išorinį adatos dangtelį.

Atsukite adatą ir atsargiai ją išmeskite.

Po kiekvienos injekcijos uždėkite švirkštiklio dangtelį, kad apsaugotumėte insuliną nuo šviesos.

Visada po kiekvienos injekcijos adatą išmeskite į aštrių atliekų konteinerį. Tai sumažina užteršimo, infekcijos, insulino pratekėjimo, adatų užsikimšimo ir netikslaus dozavimo riziką. Jei adata užsikimš, negalėsite susileisti insulino.

Kai švirkštiklis bus tuščias, nuėmę adatą jį išmeskite, kaip nurodė gydytojas, slaugytojas, vaistininkas ar vietos valdžios institucijos. Neišmeskite panaudotų adatų su buitinėmis atliekomis.

Nemėginkite vėl uždėti vidinio adatos dangtelio ant adatos. Galite įsidurti.

Visada po kiekvienos injekcijos nuimkite adatą ir laikykite švirkštiklį be pritvirtintos adatos.

Tai sumažina užteršimo, infekcijos, insulino pratekėjimo, adatų užsikimšimo ir netikslaus dozavimo riziką.

6. Kiek insulino liko?

Insulino skalėje rodoma, kiek maždaug insulino liko švirkštiklyje.

A Apytikslis insulino likutis

Kad žinotumėte, kiek tiksliai insulino liko, žiūrėkite į dozės langelį:

Sukite dozės parinkiklį, kol skaičiai dozės langelyje nebesisuks.

Jei rodoma 80, švirkštiklyje yra mažiausiai 80 vienetų.

Jei rodoma mažiau nei 80, skaičius, esantis ties rodykle, rodo, kiek vienetų liko švirkštiklyje.

B Dozės langelis sustojo: liko 52 vienetai Pavyzdys

Sukite dozės parinkiklį atgal, kol dozės langelyje bus rodoma 0.

Jei reikia daugiau insulino, negu liko švirkštiklyje, galite suleisti dozę dviem švirkštikliais.

Būkite atidūs ir apskaičiuokite tiksliai, jeigu skaidote dozę.

Jei nesate tikri, susileiskite visą dozę nauju švirkštikliu. Jeigu neteisingai suskaidysite dozę, susileisite per mažai arba per daug insulino, todėl cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali tapti per didelis arba per mažas.

Kita svarbi informacija

Švirkštiklį visada turėkite su savimi.

Visada su savimi turėkite atsarginį švirkštiklį ir naujų adatų, jei netyčia švirkštiklį pamestumėte ar sugadintumėte.

Visada laikykite švirkštiklį ir adatas kitiems, ypač vaikams, nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Niekada nesidalykite savo švirkštikliu ar adatomis su kitais žmonėmis. Tai gali sukelti kryžminę infekciją.

Niekada nesidalykite savo švirkštikliu su kitais žmonėmis. Jūsų vaistas gali pakenkti jų sveikatai.

Slaugantys asmenys turi būti ypač atsargūs su panaudotomis adatomis, kad sumažintų susižeidimo ir infekcijos perdavimo riziką.

Švirkštiklio priežiūra

Elkitės atsargiai su švirkštikliu. Šiurkščiai elgdamiesi ar neteisingai naudodami galite pasirinkti netikslią dozę, todėl cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali tapti per didelis arba per mažas.

Nepalikite švirkštiklio automobilyje ar kitoje vietoje, kur jis galėtų pernelyg įkaisti arba pernelyg atšalti.

Saugokite švirkštiklį nuo dulkių, purvo ar skysčių.

Neplaukite, nemirkykite ir netepkite švirkštiklio. Jei reikia, valykite drėgna šluoste su švelnia valymo priemone.

Nemėtykite švirkštiklio ir netrankykite jo į kietą paviršių.

Jeigu švirkštiklis nukrito arba manote, kad su juo kažkas negerai, prieš atlikdami injekciją, užsukite naują adatą ir patikrinkite insulino tekėjimą.

Nemėginkite švirkštiklio užpildyti pakartotinai. Tuščias švirkštiklis turi būti išmestas.

Nemėginkite švirkštiklio taisyti ar ardyti.