Kodas 95109
Gamintojas Richter Pharma

RIVALGIN 500mg/ml 100ml (Richter Pharma)

Veterinarijos tikslams. Arklių, galvijų, kiaulių ir šunų ligoms, kai galima tikėtis teigiamo veterinarinio vaisto centrinio skausmą malšinančio, spazmolitinio, karščiavimą mažinančio arba nežymaus priešuždegiminio poveikio.

INFORMACINIS LAPELIS

Rivalgin 500 mg/ml, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austrija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austrija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Rivalgin 500 mg/ml, injekcinis tirpalas

Metamizolo natrio druskos monohidratas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra:

veikliosios medžiagos:

metamizolo natrio druskos monohidrato 500 mg

(atitinka 443,1 mg metamizolo);

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio (E1519) 30 mg.

Skaidrus, gelsvas tirpalas, beveik be dalelių.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arklių, galvijų, kiaulių ir šunų ligos, kai galima tikėtis teigiamo veterinarinio vaisto centrinio skausmą

malšinančio, spazmolitinio, karščiavimą mažinančio arba nežymaus priešuždegiminio poveikio, pvz.:

bendras skausmo malšinimas, skirtas skausmo sukeliamam nervingumui ir apsauginėms reakcijoms

slopinti.

Skausmo malšinimas esant įvairios kilmės pilvo diegliams arba vidaus organų spazminėms būklėms

arkliams ir galvijams.

Stemplės užkimšimas svetimkūniais arkliams, galvijams ir kiaulėms.

Su karščiavimu susijusios ligos, pvz., sunkus mastitas, metrito-mastito-agalaktijos (MMA) sindromas, kiaulių gripas.

Lumbalgija, stabligė (derinyje su stabligės antiserumu).

Ūminis ir lėtinis artritas, reumatinės raumenų ir sąnarių būklės, nervo uždegimas, neuralgija,

tendovaginitas.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms.

Šio vaisto negalima naudoti gyvūnams, kuriems yra hematopoetinių sutrikimų.

Negalima naudoti po oda dėl galimo vietinio dirginimo.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių

medžiagų.

Negalima naudoti širdies, kepenų ar inkstų nepakankamumo arba skrandžio ir žarnyno opos atvejais.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant,

kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai, galvijai, kiaulės, šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Arkliai: lėtai švirkšti į veną.

Galvijai, kiaulės, šunys: lėtai švirkšti į veną (esant ūminėms būklėms) arba švirkšti giliai į raumenis.

Arkliai: 20-50 mg metamizolo natrio druskos monohidrato/kg kūno svorio (4-10 ml vaisto/100 kg kūno svorio)

Galvijai: 20-40 mg metamizolo natrio monohidrato/kg kūno svorio (4-8 ml vaisto/100 kg kūno svorio)

Kiaulės: 15-50 mg metamizolo natrio monohidrato/kg kūno svorio (3-10 ml vaisto/100 kg kūno svorio)

Šunys: 20-50 mg metamizolo natrio druskos monohidrato/kg kūno svorio (0,4-1 ml vaisto/10 kg kūno svorio)

Švirkščiant į raumenis galvijams, didžiausias tūris, leidžiamas vienoje vietoje, neturi viršyti 29 ml.

Kiaulėms, skiriant didesnius nei 20 ml tūrius, jos turi būti skirstomos bent į dvi injekcijos vietas.

Guminį kamštelį galima pradurti ne daugiau kaip 25 kartus.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Žr. 8 p.

10. IŠLAUKA

Arkliai: skerdienai ir subproduktams (švirkščiant į veną) –5 paros.

Galvijai: skerdienai ir subproduktams – 12 parų, pienui – 48 val.

Kiaulės: skerdienai ir subproduktams – 12 parų.

Neregistruotas naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima šaldyti ar sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir

kartoninės dėžutės po „EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 dienos.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Dėl anafilaksinio šoko rizikos į veną skiriamus tirpalus, kurių sudėtyje yra metamizolo, reikia švirkšti lėtai.

Vengti naudoti kartu su potencialiai nefrotoksiniais vaistais.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas metamizolui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu

vaistu. Vengti naudoti vaistą, jeigu žinomas jautrumas pirazolonams arba acetilsalicilo rūgščiai.

Nėščios ir žindančios moterys turi naudoti šį vaistą atsargiai.

Šis vaistas gali dirginti odą ir akis. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Ant odos ir į akis užtiškusį vaistą

reikia nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis medicininės pagalbos.

Metamizolas gali sukelti grįžtamą, bet potencialiai sunkią agranulocitozę. Būtina stengtis neįsišvirkšti.

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Po naudojimo nusiplauti rankas.

Vaikingumas ir laktacija:

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

Fenobarbitalis ir kiti barbitūratai, taip pat glutetimidas arba fenilbutazonas dėl kepenų mikrosominių

fermentų indukcijos gali didinti metamizolo išsiskyrimą.

Kartu naudojant fenotiazino darinius, gali pasireikšti sunki hipotermija.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Visoms paskirties gyvūnų rūšims, naudojant nuo 1 000 iki 4 000 mg/kg kūno svorio, nustatytas

poveikis centrinei nervų sistemai, pvz., sedacija ir traukuliai.

Perdozavimo atveju laikytis standartinių procedūrų ir, jei reikia, naudoti intraveninį diazepamą

priepuoliams kontroliuoti.

Nesuderinamumai:

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais

vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2019-10-24

15. KITA INFORMACIJA

Pakuočių dydžiai: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės