Kodas 102606
Gamintojas Rituals

RITUALS SAKURA, namų kvapas su lazdelėmis, 250ml

Japoniškos vyšnios žiedų ir ryžių pieno aromato namų kvapas su lazdelėmis

Ingredients: (E)-2-Metoksi-4-(Prop-1-Enil)Fenolis, 3,4,5,6,6-Pentametilhept-3-En-2-Onas, Linalolis.

Naudojimas: Atidarius buteliuką į jį įdėkite lazdeles. Pastatykite namų kvapą ant lygaus paviršiaus užtikrinant, kad prie lazdelių nesiliečia jokie daiktai. Norint intensyvesnio aromato, lazdeles pusėmis keiskite kas 24 valandas.

DĖMESIO: labai degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nestatyti namų kvapo šalia liepsnos šaltinio, skersvėjo ar vėdinimo įrenginių. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  Saugoti, kad nepatektų į aplinką.