Kodas 34022
Gamintojas IZO

RINGERIO TIRPALAS 500ML (IZO)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

RINGER LATTATO, infuzinis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir katėms

 

1.  RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir vaisto serijos gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

IZO srl a socio unico,

Via San Zeno 99/A,

25124 Brescia,

 

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

RINGER LATTATO, infuzinis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir katėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

500 ml tirpalo yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

pieno rūgšties

1,3 g,

natrio hidroksido

0,575 g,

natrio chlorido

3 g,

kalio chlorido

0,2 g

kalcio chlorido

0,135 g;

pagalbinių medžiagų

iki 500 ml.

 

4.  INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms organizmo skysčiams ir elektrolitų kiekiui atstatyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant širdies nepakankamumui, hiperkalemijai. Apdairiai naudoti reikia esant staziniam širdies nepakankamumui, sunkiam inkstų nepakankamumui, pasireiškus edemai ir organizme užsilaikius skysčiams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, arkliai, šunys ir katės.

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti į veną:

 

galvijui, arkliui

1 000–1 500 ml,

kumeliukui, veršeliui

500–1 000 ml,

šuniui

50–250 ml,

katei

20–40 ml tirpalo.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Naudojant veterinarinį vaistą, būtina taikyti įprastines aseptikos taisykles.

 

Rekomenduotina vaistą švirkšti į stambiąsias venas ir kontroliuoti infuzijos greitį.

 

Vaistą reikia sušvirkšti vienu metu, be pertraukos, o vaisto likučių daugiau naudoti negalima.

 

10.  IŠLAUKA

 

Išlauka: 0 parų.

 

11.  SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo šviesos.

 

12.  SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Negalima maišyti su bikarbonatų, fosfatų, sulfatų vaistais ir tetraciklinu.

 

13.  SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14.  INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2013-06-03

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Farmakoterapinė grupė: parenteriniai elektrolitų tirpalai.

ATCvet kodas: QB05BB01.