Kodas 84983
Gamintojas Glaxo Wellcome

RELVAR ELLIPTA, 184 mikrogramai/22 mikrogramai, dozuoti įkvepiamieji milteliai, 30 dozių, N1

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

Relvar Ellipta 92 mikrogramai/22 mikrogramai dozuoti įkvepiamieji milteliai

Relvar Ellipta 184 mikrogramai/22 mikrogramai dozuoti įkvepiamieji milteliai

Flutikazono furoatas/vilanterolis

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Relvar Ellipta ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Relvar Ellipta

3. Kaip vartoti Relvar Ellipta

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Relvar Ellipta

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Veiksmas po veiksmo instrukcija

1. Kas yra Relvar Ellipta ir kam jis vartojamas

Relvar Ellipta sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: flutikazono furoatas ir vilanterolis. Tiekiamas

dviejų skirtingų stiprumų Relvar Ellipta: 92 mikrogramų flutikazono furoato/22 mikrogramų

vilanterolio ir 184 mikrogramų flutikazono furoato/22 mikrogramų vilanterolio.

92/22 mikrogramų stiprumo vaistiniu preparatu reguliariai gydomi lėtine obstrukcine plaučių liga

(LOPL) sergantys suaugusieji bei astma sergantys suaugusieji ir 12 metų bei vyresni paaugliai.

184/22 mikrogramų stiprumo vaistiniu preparatu gydomi suaugusieji ir 12 metų bei vyresni paaugliai,

sergantys astma.

Relvar Ellipta reikia vartoti kiekvieną dieną, o ne tik tada, kai pasireiškia kvėpavimo

sutrikimas arba kitokie LOPL ir astmos simptomai. Vaisto negalima vartoti ūminiam

dusulio ar švokštimo priepuoliui palengvinti. Jeigu pasireiškė toks priepuolis, turite vartoti

greitai veikiantį inhaliatorių (pvz., salbutamolio).

Flutikazono furoatas priklauso vaistų, vadinamų kortikosteroidais (dažnai vadinamais paprasčiausiai

steroidais), grupei. Kortikosteroidai mažina uždegimą. Jie mažina mažų kvėpavimo takų plaučiuose

patinimą ir dirginimą bei palaipsniui palengvina kvėpavimo problemas. Be to, kortikosteroidai padeda

išvengti astmos priepuolių ir LOPL pasunkėjimo.

Vilanterolis priklauso vaistų, vadinamų ilgai veikiančiais bronchų plečiamaisiais vaistais, grupei. Jis

atpalaiduoja mažų kvėpavimo takų raumenis plaučiuose. Tai padeda kvėpavimo takams išsiplėsti ir

palengvina oro patekimą į plaučius bei jo pašalinimą iš plaučių. Reguliariai vartojant, vaistas padeda

mažiems kvėpavimo takams išlikti atviriems.

Reguliariai kartu vartojant šias dvi veikliasias medžiagas, jos padės kontroliuoti kvėpavimo sutrikimus

geriau nei bet kuris vienas iš šių vaistų.

Astma yra sunki, ilgai trunkanti plaučių liga, kuria sergant, susitraukia mažesniuosius kvėpavimo

takus supantys raumenys (bronchų suveržimas), pasireiškia jų patinimas ir dirginimas (uždegimas).

Simptomai, kurie atsiranda ir išnyksta, yra dusulys, švokštimas, spaudimas krūtinėje ir kosulys.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL) yra sunki, ilgai trunkanti liga, kuria sergant, pasireiškia

kvėpavimo takų uždegimas ir sustorėjimas. Simptomai yra dusulys, kosulys, diskomfortas krūtinėje ir

skreplių atkosėjimas. Nustatyta, kad Relvar Ellipta mažina LOPL simptomų pasireiškimą.

2. Kas žinotina prieš vartojant Relvar Ellipta

Relvar Ellipta vartoti negalima

- jeigu yra alergija flutikazono furoatui, vilanteroliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto

medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

- Jeigu galvojate, kad yra pirmiau nurodytų aplinkybių, Relvar Ellipta vartoti negalima, kol Jus

neištirs gydytojas.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti Relvar Ellipta:

- jeigu sergate kepenų liga, nes gali būti didesnė šalutinio poveikio pasireiškimo tikimybė;

- jeigu sergate širdies ligomis arba yra padidėjęs kraujospūdis;

- jeigu sergate plaučių tuberkulioze (TB) arba kokiomis nors ilgai trunkančiomis ar negydytomis

infekcinėmis ligomis;

- jeigu Jums buvo diagnozuotas diabetas.

Jeigu galvojate, kad yra kuri nors šių aplinkybių, pasitarkite su savo gydytoju, prieš

pradėdami vartoti šį vaistą.

Staigus kvėpavimo pasunkėjimas

Jeigu iš karto po Relvar Ellipta pavartojimo pasunkėja Jūsų kvėpavimas arba atsiranda švokštimas,

nutraukite vaisto vartojimą ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

Plaučių infekcinė liga

Jeigu vartojate šį vaistą LOPL gydyti, gali būti didesnė plaučių infekcinės ligos, vadinamos plaučių

uždegimu (pneumonija), rizika. Į kokius simptomus reikia atkreipti dėmesį vartojant šį vaistą, žr. 4

skyriuje („Galimas šalutinis poveikis・). Jeigu pasireiškia kuris nors šių simptomų, apie tai kiek galima

greičiau pasakykite gydytojui.

Vaikams ir paaugliams

Šio vaisto nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams astmai gydyti arba bet kurio

amžiaus vaikams ir paaugliams LOPL gydyti.

Kiti vaistai ir Relvar Ellipta

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

arba vaistininkui.

Kai kurie vaistai gali keisti šio vaisto poveikį arba gali padidėti tikimybė, kad Jums pasireikš šalutinis

poveikis. Tokie vaistai yra:

- beta adrenoreceptorių blokatoriai, pavyzdžiui: metaprololis (vartojamas padidėjusiam

kraujospūdžiui arba širdies būklėms gydyti);

- ketokonazolas (vartojamas grybelių sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti);

- ritonaviras (vartojamas ŽIV infekcijai gydyti);

- ilgai veikiantys beta2 adrenerginių receptorių agonistai, pavyzdžiui: salmeterolis.

Jeigu vartojate kurį nors iš šių vaistų, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas

Relvar Ellipta galima apgalvotai vartoti moterims nėštumo metu tik tada, kai laukiama nauda

persveria galimą riziką.

Jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą

pasitarkite su savo gydytoju.

Žindymas

Nežinoma, ar šis vaistas gali išsiskirti į motinos pieną. Todėl pavojaus žindomam kūdikiui paneigti

negalima.

Jeigu žindote kūdikį, pasitarkite su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti Relvar Ellipta.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kad šis vaistas veiktų Jūsų gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus, nesitikima.

Relvar Ellipta sudėtyje yra laktozės

Jeigu Jums buvo diagnozuotas kai kurių rūšių angliavandenių (cukraus) arba pieno baltymų

netoleravimas, kreipkitės į gydytoją prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. Kaip vartoti Relvar Ellipta

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją,

slaugytoją arba vaistininką.

Kiek vaisto vartoti

Astma

Rekomenduojama dozė astmai gydyti yra vienas įkvėpimas (92 mikrogramai flutikazono furoato ir

22 mikrogramų vilanterolio) vieną kartą per parą kiekvieną dieną tuo pačiu laiku.

Jeigu sergate sunkia astma, Jūsų gydytojas gali nuspręsti, kad turite vartoti didesnio stiprumo

inhaliatorių (184 mikrogramai flutikazono furoato ir 22 mikrogramų vilanterolio). Šią dozę irgi reikia

vartoti vieną kartą per parą kiekvieną dieną tuo pačiu laiku.

LOPL

Rekomenduojama dozė LOPL gydyti yra vienas įkvėpimas (92 mikrogramai flutikazono furoato ir

22 mikrogramų vilanterolio) vieną kartą per parą kiekvieną dieną tuo pačiu laiku.

Didesnio stiprumo Relvar Ellipta netinka LOPL gydyti.

Relvar Ellipta vartokite kiekvieną dieną tuo pačiu laiku, nes vaistas yra veiksmingas

24 valandas.

Labai svarbu, kad vartotumėte šį vaistą kiekvieną dieną kaip nurodė Jūsų gydytojas. Tai padės išvengti

simptomų dieną ir naktį.

Relvar Ellipta negalima vartoti ūminiam dusulio ar švokštimo priepuoliui palengvinti. Jeigu

pasireiškė toks priepuolis, turite vartoti greitai veikiantį inhaliatorių (tokį, kaip salbutamolis).

Jeigu dusulys arba švokštimas pasireiškia dažniau nei įprastai arba dažniau nei įprastai vartojate greitai

veikiantį inhaliatorių, kreipkitės į savo gydytoją.

Kaip vartoti Relvar Ellipta

Visą informaciją perskaitykite „Veiksmas po veiksmo instrukcijoje・, kuri pateikta šo pakuotė lapelio

6 skyriaus pabaigoje.

Kokiu nors būdu specialiai paruošti Relvar Ellipta nereikia, net jeigu vaistas bus vartojamas pirmą

kartą.

Jeigu simptomai nepalengvėja

Jeigu simptomai (dusulys, švokštimas, kosulys) nepalengvėja ar net pasunkėja arba dažniau nei

įprastai vartojate greitai veikiantį inhaliatorių:

kiek galima greičiau kreipkitės į savo gydytoją.

Ką daryti pavartojus per didelę Relvar Ellipta dozę

Jeigu atsitiktinai pavartojote daugiau Relvar Ellipta nei nurodė Jūsų gydytojas, apie tai pasakykite

savo gydytojui arba vaistininkui. Galite pastebėti, kad dažniau nei įprastai plaka širdis, pasireiškia

drebulys ar galvos skausmas.

Jeigu ilgą laikotarpį vartojate daugiau vaisto nei nurodyta, ypač svarbu, kad kreiptumėtės

patarimo į gydytoją ar vaistininką. Tai padaryti reikia dėl to, kad didesnės Relvar Ellipta dozės

gali mažinti natūraliai organizme gaminamų steroidinių hormonų kiekį.

Pamiršus pavartoti Relvar Ellipta

Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę. Tik įkvėpkite kitą dozę

įprastu laiku.

Jeigu pasireiškia švokštimas ar dusulys arba atsiranda kokių nors kitų astmos priepuolio simptomų,

pavartokite greitai veikiantį inhaliatorių (pvz., salbutamolio) ir kreipkitės patarimo į gydytoją.

Nenutraukite Relvar Ellipta vartojimo nepasitarę

Vaistą vartokite tol, kol gydytojas rekomenduoja tai daryti. Vaistas bus veiksmingas tol, kol jį

vartosite. Nenutraukite vaisto vartojimo, kol tai padaryti nenurodys gydytojas, net jeigu geriau

jaučiatės.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba

slaugytoją.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Greitai pasireiškęs kvėpavimo pasunkėjimas

Jeigu iš karto po vaisto pavartojimo pasunkėja kvėpavimas arba atsiranda švokštimas, nutraukite

vaisto vartojimą ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

Plaučių infekcinė liga (dažnas šalutinis poveikis)

Pasakykite gydytojui, jeigu vartojant Relvar Ellipta pasireiškia kuris nors toliau išvardytas poveikis ・

tai gali būti plaučių infekcinės ligos simptomai:

karščiavimas ar šaltkrėtis;

gleivių išskyrimo pagausėjimas, gleivių spalvos pokytis;

kosulio sustiprėjimas arba sunkėjantis kvėpavimo sutrikimas.

Kitas šalutinis poveikis gali būti

Labai dažnas šalutinis poveikis

Gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių

galvos skausmas;

peršalimas.

Dažnas šalutinis poveikis

Gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių

skausmingos, iškilios dėmės burnoje arba gerklėje, kurios pasireiškia dėl grybelių sukeltos

infekcinės ligos (kandidozės). Burnos praskalavimas vandeniu iš karto po Relvar Ellipta

pavartojimo gali padėti išvengti tokio šalutinio poveikio atsiradimo;

plaučių uždegimas (bronchitas);

prienosinių ančių ar gerklės infekcinė liga;

gripas;

burnos nugarinės dalies ir gerklės skausmas bei dirginimas;

prienosinių ančių uždegimas;

nosies niežėjimas, skystos išskyros iš nosies arba nosies užsikimšimas;

kosulys;

balso sutrikimai;

kaulų silpnumas, dėl kurio kaulai gali lūžti;

pilvo skausmas;

nugaros skausmas;

kūno temperatūros padidėjimas (karščiavimas);

sąnarių skausmas.

Nedažnas šalutinis poveikis

Gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 100 žmonių

Neritmiškas širdies plakimas.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojai. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti

gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Relvar Ellipta

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki・ ir etiketės po „EXP・ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto

vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūoje.

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Nenuplėškite

dengiančiosios folijos, kol nesate pasiruošę įkvėpti vaisto.

Jeigu laikote šaldytuve, prieš vartojimą išimkite ir palaikykite inhaliatorių kambario

temperatūroje ne trumpiau kaip vieną valandą.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Relvar Ellipta sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra flutikazono furoatas ir vilanterolis. Kiekvieną kartą įkvėpus,

išsiskiria (dozė, kuri išskiriama per kandiklį) 92 arba 184 mikrogramai flutikazono furoato arba

22 mikrogramų vilanterolio (trifenatato pavidalu) dozė.

- Pagalbinės medžiagos yra laktozė monohidratas ir magnio stearatas.

Relvar Ellipta išvaizda ir kiekis pakuotėje

Relvar Ellipta yra baltos spalvos milteliai. Ellipta prietaisas yra šviesiai pilkos spalvos su šviesiai

mėlynos spalvos kandiklio dangteliu ir dozės skaitikliu. Inhaliatorius yra supakuotas į folijos laminato

dėklą su nuplėšiamu folijos sluoksniu. Dėkle yra sausiklio paketėlis, kuris sumažina drėgmę

pakuotėje. Nuplėšus folijos sluoksnį nuo dėklo, sausiklį išmeskite ・ jo negalima nuryti ar įkvėpti.

Nuplėšus folijos sluoksnį, prietaiso laikyti dėkle nereikia.

Inhaliatoriuje yra dvi aliuminio folijos laminato juostelės, kuriose yra 14 arba 30 dozių. Sudėtinėje

pakuotėje yra 3 x 30 dozių inhaliatoriai.

Veiksmas po veiksmo instrukcija

Kas yra Ellipta inhaliatorius?

Pirmą kartą naudojant Ellipta inhaliatorių, Jums nereikia tikrinti, ar jis tinkamai veikia, ir nereikia jo

kokiu nors būdu specialiai ruošti naudojimui. Tik vykdykite šias veiksmas po veiksmo instrukcijas.

Inhaliatorius yra supakuotas į dėklą, kuriame yra sausiklio paketėlis, kuris sugeria drėgmę. Šį paketėlį

išmeskite ・ jo negalima nuryti arba įkvėpti.

Išimant inhaliatorių iš dėklo, jis turi būti uždarytas. Neišimkite inhaliatoriaus iš dėklo, kol nebūsite

pasiruošę įkvėpti vaisto dozę.

1. Perskaitykite tai prieš pradedant vartoti

Jeigu atidarote ir uždarote dangtelį neįkvėpdami vaisto, prarandate vaisto dozę.

Prarasta dozė saugiau uždaroma inhaliatoriaus viduje, bet jos daugiau nebus galima vartoti.

Neįmanoma atsitiktinai įkvėpti per daug vaisto arba dvigubą dozę vienu įkvėpimu.

2. Paruoškite dozę

Neatidarykite dangtelio, kol nebūsite pasiruošę įkvėpti vaisto dozę. Inhaliatoriaus negalima

kratyti.

Stumkite dangtelį žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą click・.

Tada vaistas yra paruoštas įkvėpimui.

Patvirtinimui dozės skaitiklyje skaičius sumažėja vienetu.

Jeigu dozės skaitiklio skaičius nesumažėja išgirdus spragtelėjimą („click・),

inhaliatorius neiškirs vaisto. Pasiėęinhaliatorių kreipkitė patarimo įvaistininką

3. Įkvėpkite vaisto

Laikydami inhaliatorių toliau nuo burnos, giliai iškvėpkite (taip, kad nejustumėte

diskomforto).

Dangtelis

Dozių skaitiklis

Čia parodyta, kiek vaisto dozių liko

inhaliatoriuje.

Prieš pradedant naudoti inhaliatorių,

langelyje yra parodyta tiksliai 30 dozių.

Skaičius sumažėja 1, kiekvieną kartą

atidarius dangtelį.

Kai lieka mažiau nei 10 dozių, pusė

dozės skaitiklio langelio tampa

raudonu.

Suvartojus paskutinę dozę, pusė dozės

skaitiklio langelio būna raudonos

spalvos ir matomas skaičius 0. Tada

inhaliatorius yra tuščias.

Tuo metu atidarius dangtelį, ne pusė

dozės skaitiklio lagelio, bet jis visas

tampa visiškai raudonu.

Kiekvieną kartą

atidarę, paruošiate

vartojimui vieną

vaisto dozę

Kandiklis

Ventiliavimo anga

Nekvėpuokite į inhaliatorių.

Kandiklį įkiškite tarp lūpų ir jį tvirtai sučiaupkite lūpomis.

Neuždenkite pirštais ventiliavimo angų.

Vieną kartą ilgai, stipriai, giliai įkvėpkite. Kiek įmanoma ilgiau sulaikykite šį

įkvėpimą (bent 3-4 sekundes).

Ištraukite inhaliatorių iš burnos.

Lėtai ir atsargiai iškvėpkite.

Net tinkamai naudojant inhaliatorių, paragauti ar pajusti vaistinio preparato neįmanoma.

4. Uždarykite inhaliatorių ir praskalaukite burną

Norėdami išvalyti kandiklį, naudokite sausą audinį, prieš tai uždarę dangtelį.

Norėdami uždaryti kandiklį, stumkite dantelį aukštyn tol, kol jis juda.

Po inhaliatoriaus panaudojimo praskalaukite burną vandeniu.

Tai sumažins burnos ir gerklės skausmingumo, kaip šalutinio poveikio, atsiradimo

tikimybę.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Jungtinė Karalystė

Gamintojas

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Priory Street

Ware

Hertfordshire, SG12 0DJ

Jungtinė Karalystė

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Portugal

GlaxoSmithKline ・ Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

ΚύπροςGlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM-mm}.

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu.