Kodas 97458
Gamintojas Virbac

RABIGEN Mono N1 (Virbac)

Veterinarijos tikslams. Pasiutligės vakcina

INFORMACINIS LAPELIS

Rabigen Mono, injekcinė suspensija šunims ir katėms

 

 

1.            REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą Virbac S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros

Prancūzija

 

 

2.                  VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Rabigen Mono, injekcinė suspensija šunims ir katėms

 

 

3.                  VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje dozėje (1 ml) yra:

veikliosios medžiagos:

inaktyvinto VP12 padermės pasiutligės viruso ne mažiau kaip 1 TV*;

*tarptautinis vienetas

 

adjuvanto:

3% aliuminio hidroksido gelio;

 

pagalbinių medžiagų:

sacharozės, dikalio fosfato, triptono,

injekcijų vandens.

 

 

4.                  INDIKACIJA (-OS)

 

Aktyviai imunizuoti šunims ir katėms nuo 12 sav. amžiaus, siekiant apsaugoti nuo pasiutligės klinikinių požymių ir gyvūnų žūties.

Imunitetas susidaro praėjus dviem savaitėms po vakcinacijos. Imunitetas trunka vienerius metus po pirminės vakcinacijos.

Nustatyta, kad šunims po pirmosios stiprinamosios vakcinacijos imuniteto trukmė yra 3 metai.

 

Tačiau nustatyta, kad pasiutligės viruso antikūnų būna ir praėjus 3 metams (katėms) po revakcinacijos.

 

 

5.                 KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima vakcinuoti šunų ir kačių vaikingumo ir laktacijos metu.

 

 

6.                  NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Kartais injekcijos vietoje per kelias valandas po vakcinacijos gali susidaryti nedidelis, laikinas ir, galbūt, skausmingas gumbelis. Patinimas per savaitę, o kartais per kelias savaites, praeina savaime, negydant. Kai kuriems gyvūnams retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos (dažnis 0,001 0015%).


Užregistruota depresijos, nasrų edemos, hipotermijos, hiperestezijos, sustiprėjusio seilėtekio, o kartais vėmimo, viduriavimo, odos reakcijos ir kvėpavimo surikimo atvejų. Pasireiškus anafilaksinei reakcijai, skubiai būtina gyvūną gydyti adrenalinu ar antihistamininiais vaistais.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.                  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys, katės.

 

 

8.                  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti po oda.

 

Pirminė vakcinacija

Šuniukams ir kačiukams nuo 12 sav. amžiaus reikia švirkšti vieną vakcinos dozę (1 ml).

 

Revakcinacija

Vieną Rabigen Mono vakcinos dozę reikia sušvirkšti praėjus 1 metams po pirminės vakcinacijos. Po to vakcinuoti kates ir šunis reikia trijų metų intervalais

 

Rekomenduojamas revakcinacijos intervalas grindžiamas tyrimų rezultatais. Vietos teisės aktais gali būti nustatytas reikalavimas revakcinuoti anksčiau.

 

Per 3 metus, kol trunka imunitetas, antikūnų titrai gali nukristi žemiau lygio, nustatyto pagal kelionių tyrimų reikalavimus (antikūnų titrai ≥0,5 TV/ml), nors užsikrėtę gyvūnai yra apsaugoti. Keliaujant į rizikos zonas arba už ES ribų, veterinarijos gydytojai gali norėti papildomai paskiepyti nuo pasiutligės, kad vakcinuoti gyvūnai turėtų ≥0,5 TV/ml antikūnų titrą, kuris paprastai laikomas pakankamai apsaugančiu.

 

 

9.                  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 skyrių „Dozės, naudojimo būdas ir metodas kiekvienai rūšiai“.

 

 

10.              IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.              SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8°C). Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę (10 dozių buteliuką), sunaudoti nedelsiant.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po EXP. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.


12.              SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Naudojant vakciną reikia laikytis aseptikos reikalavimų.

Vakcinuoti galima tik sveikus šunis ir kates.

Iki vakcinacijos likus ne mažiau kaip 10 d., gyvūnus rekomenduojama dehelmintizuoti.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitais veterinariniais vaistais. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Švirkštus dešimt kartų didesnę dozę, nepalankių reakcijų, išskyrus nurodytas 6 skyriuje „Nepalankios reakcijos“, nepastebėta.

 

Nesuderinamumai

Ši veterinarinį vaistą galima naudoti kartu su Canigen CHP, Canigen DHPPi ir Feligen CRP.

 

 

13.         SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2021-10-05

 

 

 

15.              KITA INFORMACIJA

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti registruotojo vietiniu atstovu.