Kodas 84393
Gamintojas Elanco animal health

PRATEL N100 (Elanco)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

PRATEL, tabletės šunims

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Elanco Europe Ltd.

Lilly House

Priestley Road

 

Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

 

Jungtinė Karalystė

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Lek, d. d.

Verovškova 57

 

Ljubljana

Slovėnija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

PRATEL, tabletės šunims

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje tabletėje yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

prazikvantelio

50 mg,

pirantelio embonato

144 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims dehelmintizuoti ir profilaktiškai nuo:

 

– askaridžių (subrendusių ir vėlyvųjų stadijų nesubrendusių): Toxocara canis, Toxascaris leonina;

 

kitų nematodų (subrendusių): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum;

cestodų (subrendusių ir nesubrendusių): Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti jaunesniems nei 4 sav. amžiaus šuniukams.

 

Negalima naudoti smarkiai išsekusiems šunims.

Negalima naudoti, jeigu gyvūnui nustatytas padidėjęs jautrumas vaisto veikliosioms medžiagoms.

Negalima naudoti vienu metu su vaistais, kuriuose yra piperazinų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Susmulkintą tabletės dalį, visą tabletę ar tabletes reikia sumaišyti su pašaru arba nesmulkinus sušerti su mažu gabalėliu mėsos ar sūrio, vieną kartą:

 

iki 2 kg kūno svorio

1/4 tabletės,

2–5 kg kūno svorio

1/2 tabletės,

5–10 kg kūno svorio

1 tabletė,

10–20 kg kūno svorio

2 tabletės,

20–30 kg kūno svorio

3 tabletės,

30–40 kg kūno svorio

4 tabletės,

40–50 kg kūno svorio

5 tabletės.

 

Intensyviai nematodais užsikrėtusius gyvūnus rekomenduojama gydyti pakartotinai po 14 d.

 

Rekomenduojama vaistą naudoti 3–4 kartus per metus.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25  C temperatūroje.

 

Laikyti sausoje vietoje.

Nesunaudotas tablečių dalis reikia išmesti.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams PRATEL tabletes galima naudoti tik šunims.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Vaistą būtina naudoti pagal nurodymus. Naudojus vaistą, būtina kruopščiai nusiplauti rankas.

 

Vaikingumas

 

Šuningoms kalėms naudoti itin apdairiai. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Dėl galimo antagonizmo negalima naudoti kartu su vaistais, kuriuose yra piperazinų.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2017 m. gegužės mėn.

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.