Kodas 9780
Gamintojas Elanco animal health
Sandėlyje Netiekiama

PRATEL N10 (Elanco)

Veterinarijos tikslams. Antihelmintikas šunims

INFORMACINIS LAPELIS

 

PRATEL tabletės šunims

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Novartis Animal Health d.o.o.

Verovškova 57

Ljubljana

SLOVĖNIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Lek d.d.

Verovškova 57

Ljubljana

 

SLOVĖNIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

PRATEL tabletės šunims

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje tabletėje yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

prazikvantelio

50 mg,

pirantelio embonato

144 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims dehelmintizuoti ir profilaktiškai nuo:

– askaridžių (subrendusių ir vėlyvųjų stadijų nesubrendusių): Toxocara canis, Toxascaris leonina;

 

kitų nematodų (subrendusių): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum;

 

cestodų (subrendusių ir nesubrendusių): Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti jaunesniems nei 4 sav. amžiaus šuniukams. Negalima naudoti smarkiai išsekusiems šunims.

Negalima naudoti, jeigu gyvūnui nustatytas padidėjęs jautrumas vaisto veikliosioms medžiagoms. Negalima naudoti vienu metu su vaistais, kuriuose yra piperazinų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Susmulkintą tabletės dalį, visą tabletę ar tabletes reikia sumaišyti su pašaru arba nesmulkinus sušerti su mažu gabalėliu mėsos ar sūrio, vieną kartą:

 

iki 2 kg kūno svorio

1/4 tabletės,

2–5 kg kūno svorio

1/2 tabletės,

5–10 kg kūno svorio

1 tabletė,

10–20 kg kūno svorio

2 tabletės,

20–30 kg kūno svorio

3 tabletės,

30–40 kg kūno svorio

4 tabletės,

40–50 kg kūno svorio

5 tabletės.

 

Intensyviai nematodais užsikrėtusius gyvūnus rekomenduotina gydyti pakartotinai po 14 d. Rekomenduotina vaistą naudoti 3–4 kartus per metus.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nesunaudotas tablečių dalis reikia išmesti.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

PRATEL tabletes galima naudoti tik šunims.

 

Vaistą būtina naudoti pagal nurodymus. Naudojus vaistą, būtina kruopščiai nusiplauti rankas. Šuningoms kalėms naudoti itin apdairiai. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

 

Dėl galimo antagonizmo negalima naudoti kartu su vaistais, kuriuose yra piperazinų. Prazikvantelis ir pirantelio embonatas yra saugūs, todėl, naudojant pagal nurodymus, mažai tikėtina, kad gyvūnai galėtų apsinuodyti.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-05-29

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.