Kodas 80153
Gamintojas Univet

PENTOMYCIN 100ml inj. (Univet)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

PENTOMYCIN, injekcinė suspensija

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

 

ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Univet Ltd.,

Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan,

 

Airija.

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

PENTOMYCIN, injekcinė suspensija

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

veikliųjų medžiagų:

 

benzilpenicilino prokaino druskos (atitinka 200 000 TV)

200 mg,

dihidrostreptomicino (sulfato)

200 mg;

pagalbinės medžiagos:

 

metilo hidroksibenzoato

1 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, avims ir kiaulėms, sergantiems infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs penicilinui ir dihidrostreptomicinui, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams, jautriems penicilinui.

 

Nenaudoti, kai yra penicilinazę gaminančių stafilokokų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai retai gali pasireikšti alerginės reakcijos penicilinams, kurios gali būti nuo vietinio tynio iki anafilaksijos ir gaišimo.

Kartais žindančioms ir penimoms kiaulėms naudojant vaistus su penicilino prokaino druska, gali kilti trumpalaikis karščiavimas, vėmimas, drebulys, apatija ir sutrikti koordinacija.

Paršingoms kiaulėms ir kiaulaitėms gali pasitaikyti išskyrų iš makšties, kurios gali būti dėl aborto. Penicilino prokaino druska kai kuriomis aplinkybėmis gali būti toksiška ir net sukelti kiaulių gaišimą. Tai susiję su greitu laisvo prokaino toksiško kiekio atsipalaidavimu. Gali atsirasti drebėjimas, apatija,

 

neėdrumas, vėmimas, galūnių cianozė ir stiprus karščiavimas (40 C ir daugiau). Gali atsirasti makšties išskyrų, o kai kurios patelės – išsimesti. Labiau tikėtina, kad ryškesnės nepalankios reakcijos pasireikš kiaulėms, sergančioms raudonlige, švirkštus pasenusio ar paveikto karščiu penicilino. Tokiu atveju rekomenduotina gydyti deksametazonu (5 mg).

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, avys, kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į raumenis. Rekomenduojama dozė – 4 ml suspensijos 100 kg kūno svorio, t. y. 8 000 TV penicilino prokaino druskos ir 10 mg dihidrostreptomicino sulfato 1 kg kūno svorio.

 

Dozės:

galvijui         4 ml/100 kg kūno svorio,

veršeliui       2 ml/50 kg kūno svorio,

aviai                                   1 ml/25 kg kūno svorio,

ėriukui                                0,4 ml/10 kūno kg svorio,

kiaulei                                3 ml/75 kg kūno svorio,

paršeliui       0,2 ml/5 kg kūno svorio.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Kartais žindančioms ir penimoms kiaulėms naudojant vaistus su penicilino prokaino druska, gali kilti trumpalaikis karščiavimas, vėmimas, drebulys, apatija ir sutrikti koordinacija.

Paršingoms kiaulėms ir kiaulaitėms gali pasitaikyti išskyrų iš makšties, kurios gali būti dėl aborto. Galvijams į vieną vietą rekomenduojama švirkšti ne daugiau kaip 20 ml.

Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Galima naudoti vaikingoms patelėms.

Tetraciklinai, veikdami bakteriostatiškai, gali veikti baktericidines medžiagas, pvz., penicilinus. Kadangi penicilinai slopina ląstelės sienelės sintezę, medžiagos, pvz., tetraciklinai, kurios slopina baltymų sintezę, gali trukdyti penicilinų baktericidiniam veikimui.

 

Jei penicilinai naudojami kartu su tetraciklinais, reikia laikytis šių reikalavimų:

 

1)  kiekvienos medžiagos kiekis turi būti adekvatus; antagonizmas pasireiškia kai skiriamas kiekis yra tik vos pakankamas;

2)  peniciliną naudoti kelios valandos iki tetraciklino naudojimo.

 

Neviršyti rekomenduotinų dozių.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai, kiaulienai, avienai ir subproduktams – 21 para, karvių pienui – 72 val. Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

 

Negalima sušaldyti.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Atsitiktinai sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį veterinarinį vaistą.

 

Vaistą būtina naudoti apdairiai ir vengti sąlyčio, imantis visų rekomenduojamų atsargumo priemonių. Jeigu po sąlyčio su vaistu išberia odą ar panašiai, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni jautrumo simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2013-06-28

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antibakterinės medžiagos. ATCvet kodas: QJ01CE30.

 

Penicilinai vandeninėje suspensijoje sušvirkšti į raumenis iš injekcijos vietos rezorbuojasi greitai. Penicilino absorbcija iš penicilino prokaino druskos preparatų ilgesnė ir didžiausia koncentracija kraujyje susidaro per 2–4 val. Gydomoji antibiotiko koncentracija kiaulių kraujyje išlieka 24 val., galvijų, avių – 48 val.

 

Dihidrostreptomicinas taip pat absorbuojamas greitai. Didžiausias antibiotiko kiekis kraujo plazmoje susidaro per 1 val. Gydomoji koncentracija mažėja žymiai greičiau (išlieka iki 12 val.) nei penicilino.