Kodas 21204
Gamintojas VMD

PEN-STREP 20/20 100 ml (VMD)

Veterinarijos tikslams. Galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms, sergančioms mišriomis infekcinėmis ligomis, sukeltomis benzilpenicilino ir dihidrostreptomicino deriniui jautrių gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų, gydyti.

INFORMACINIS LAPELIS

PEN-STREP 20/20, injekcinė suspensija

 

1. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

 

ADRESAS

 

Tiekimo rinkai teisės turėtojas ir gamintojas:

 

V.M.D. n.v.,

 

Hoge Mauw 900

 

B-2370 Arendonk

 

Belgija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

PEN-STREP 20/20, injekcinė suspensija

 

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml suspensijos yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

benzilpenicilino prokaino druskos

200000TV,

dihidrostreptomicino sulfato, atitinkančio 200 mg dihidrostreptomicino

250 mg;

 

pagalbinių medžiagų:

 

natrio citrato, polividono, natrio metilparahidroksibenzoato, natrio formaldehido sulfoksilato, injekcinio vandens iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJOS

 

Galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms, sergančioms mišriomis infekcinėmis ligomis, sukeltomis benzilpenicilino ir dihidrostreptomicino deriniui jautrių gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

 

Negalima naudoti Gvinėjos papūgoms bei graužikams (jūrų kiaulytėms ir triušiams). Negalima naudoti esant inkstų nepakankamumui.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Dėl ilgai trunkančio gydymo didelėmis dozėmis gali pasireikšti ototoksinis vaisto poveikis, ypač katėms.

 

Jautriems gyvūnams gali pasireikšti įvairios alerginės reakcijos, nuo dilgėlinės iki anafilaktinio šoko, ištikti mirtis.

 

Injekcijos vieta gali patinti.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, kiaulės, avys, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

 

Suspensiją reikia švirkšti į raumenis 1 kartą per parą:

 

galvijams – 800 000 TV benzilpenicilino + 800 mg dihidrostreptomicino 100 kg kūno svorio arba 4 ml suspensijos 100 kg kūno svorio,

 

kiaulėms, avims – 400 000 TV benzilpenicilino + 400 mg dihidrostreptomicino 50 kg kūno svorio arba 2 ml suspensijos 50 kg kūno svorio,

 

šunims ir katėms – 200 000 TV benzilpenicilino + 200 mg dihidrostreptomicino 10 kg kūno svorio arba 0,5 ml suspensijos 5 kg kūno svorio.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Negalima švirkšti į veną.

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu, išskyrus paršingas kiaules, kurioms vaistas nerekomenduotinas.

 

Benzilpenicilino veikimą in vivo aktyvina sulfonamidai ir salicilatai. Benzilpenicilino koncentracija plazmoje išlieka ilgiau esant probenecido.

 

Naudojant benzilpeniciliną kartu su polimiksinais arba bakteriostatiniais antibiotikais (tetraciklinais ir makrolidais), silpnėja antimikrobinis veikimas.

 

Kurarės tipo miorelaksantai ir impulsų perdavimą iš nervų į raumenis blokuojantys vaistai, pvz., bendrieji anestetikai, magnio druskos ir miorelaksantai, gali sustiprinti dihidrostreptomicino neuromuskulinę blokadą.

 

Perdozuoti galima atsitiktinai įšvirkštus į veną. Tai gali sukelti traukulius, kolapsą ir mirtį. Padidėjusio jautrumo reakcijų atveju galima naudoti antihistamininius ir (arba) kortikosteroidinius vaistus. Anafilaksinio šoko atveju į veną reikia leisti adrenalino.

 

Viename švirkšte negalima maišyti su kitomis medžiagomis, pvz., šarmais, alkoholiu ir propileno glikoliu. Alkoholis sukelia benzilpenicilino prokaino ir benzatino druskų precipitaciją. Sterilizavus švirkštą alkoholiu, rekomenduotina jį išskalauti distiliuotu vandeniu.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai, kiaulienai, avienai ir subproduktams – 21 para, pienui – 2,5 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Saugoti nuo šviesos.

 

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus buteliuką, – 21 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Žmonės, alergiški penicilinui, turi vengti tiesioginio sąlyčio su vaistu. Jei to išvengti nepavyksta, reikia kuo skubiau nuplauti užterštą vietą vandeniu ir muilu.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

 

NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2009-03-09

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

 

Farmakoterapinė grupė: antimikrobinės medžiagos sisteminiam naudojimui. ATCvet kodas: QJ01RA01