Kodas 9758
Gamintojas HIPRA

PEDERIPRA 270 ml N1 (Hipra)

Veterinarijos tikslams. Galvijams, arkliams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms gydyti esant paviršinėms žaizdoms, odos ir kanopų bei nagų infekcijoms, pirštų dermatitui, kuriuos sukelia jautrūs mikroorganizmai, bei kaip pagalbinė priemonė gydant nuo nagų puvinio.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

 

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

PEDERIPRA, purškalas

 

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

1 ml suspensijos yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

chlortetraciklino (hidrochlorido)

20 mg;

pagalbinių medžiagų:

iki 1 ml.

 

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

 

3. VAISTO FORMA

 

Suspensija, odos purškalas.

 

4.KLINIKINIAI DUOMENYS

 

4.1.Paskirties gyvūnų rūšys

 

Galvijai, arkliai, kiaulės, avys, ožkos, šunys, katės.

 

4.2.Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

 

Galvijams, arkliams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms gydyti esant paviršinėms žaizdoms, odos ir kanopų bei nagų infekcijoms, pirštų dermatitui, kuriuos sukelia jautrūs mikroorganizmai, bei kaip pagalbinė priemonė gydant nuo nagų puvinio.

 

4.3.Kontraindikacijos

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui tetraciklinams.

 

4.4.Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Nėra.

 

4.5.Specialios naudojimo atsargumo priemonės

 

Prieš naudojimą talpyklės turinį reikia gerai suplakti.

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Negalima purkšti į akis, nes gali dirginti.

Negalima liesti apipurkštos vietos 5 min.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Reikia vengti bet kokio sąlyčio su vaistu bei vengti vaisto įkvėpti.

Slėginio indo negalima deginti net po naudojimo.

Slėginį indą saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei aukštesnės kaip 45 °C temperatūros. Negalima naudoti prie atviros liepsnos ar iki raudonumo įkaitintų daiktų.

Saugoti nuo vaikų.

 

4.6.Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

 

Gali pasireikšti vietinė odos reakcija.

 

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

4.8.Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Nežinoma.

 

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

 

Purškalas skirtas tik išoriniam naudojimui. Prieš purškiant pažeistą vietą būtina išvalyti, pašalinti nekrotizuotus audinius ir nešvarumus. Slėginį indą reikia laikyti apie 20 cm atstumu nuo gydomos vietos ir purkšti apie 1-2 sekundes. Negalima naudoti daugiau kaip 10 d. iš eilės.

 

4.10.Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

Dėl naudojimo būdo ir indikacijų, vaisto perdozuoti negalima.

 

Gydant ilgesnį laiką, dėl padidėjusio jautrumo gali atsirasti dermopatija, kuri išnyksta palaipsniui, nustojus vaistus naudoti.

 

4.11.  Išlauka

 

0 parų.

Gydymo metu paskerdus gyvulį, gydytą vietą reikia pašalinti.

 

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

 

Farmakoterapinė grupė: vietinio naudojimo antibiotikai, tetraciklinai.

 

ATCvet kodas: QD06AA02.

 

5.1.Farmakodinaminės savybės

 

Chlortetraciklinas yra tetraciklinų grupės antibiotikas. Jungdamasis su bakterijos ribosomų 30S subvienetais neleidžia prisijungti aminoacil-transportinei RNR ir stabdo baltymų sintezę.

Chlortetraciklinas veikia gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas (Streptococcus spp.,

 

Haemophilus spp., Klebsiella spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp.) bei riketsijas, chlamidijas, anaplazmas, pirmuonis, teilerijas, eperitozomas.

Užpurkštas ant odos, chlortetraciklinas nesirezorbuoja, todėl pasižymi tik vietiniu poveikiu.

 

5.2.Farmakokinetinės savybės

 

Užpurkštas beveik nesirezorbuoja ir veikia išoriškai.

 

5.3.Savybės aplinkoje

 

Purškalo naudojimas neturi didesnio žalingo poveikio aplinkai.

6.FARMACINIAI DUOMENYS

 

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

 

Bevandenis etanolis, etilceliuliozė, bevandenis koloidinis silicis, patentinis mėlis V (E131), Propel 45

 

(propanas, n-butanas ir izobutanas).

 

6.2. Nesuderinamumai

 

Nežinomi.

 

6.3.Tinkamumo laikas

 

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas – 36 mėn.

 

6.4.Specialieji laikymo nurodymai

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

 

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

 

270 ml talpos slėginės talpyklės po 63 ml suspensijos ir 137 ml dujų, su purkštukais ir plastikiniais gaubteliais.

 

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

 

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

7.REGISTRUOTOJAS

 

Laboratorios Hipra S.A., Avda la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Ispanija

 

8.REGISTRACIJOS NUMERIS

 

LT/2/97/0429/001

 

9.PERREGISTRACIJOS DATA

 

2008-04-03

 

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

2008-02-29