Kodas 84594
Gamintojas Dopharma

OXYMAX 50% geriamieji milteliai 1kg. (Dopharma)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

OXYMAX 50 %, geriamieji milteliai

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Dopharma B.V.,

 

Zalmweg 24,

4941 VX Raamsdonksveer,

Olandija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

OXYMAX 50 %, geriamieji milteliai

 

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 g miltelių yra:

veikliosios medžiagos:

 

oksitetraciklino hidroclorido 500 mg;

pagalbinės medžiagos iki 1 g.

 

4. INDIKACIJOS

 

Dar neatrajojantiems veršeliams, kiaulėms ir paukščiams gydyti, sergant pirminėmis ir antrinėmis

 

kvėpavimo organ ų, virškinimo trakto ir generalizuotomis infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs oksitetraciklinui.

 

Oksitetraciklinas pasižymi plačiu veikimo spektru ir veikia jautrias gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, mikoplazmas, chlamidijas, riketsijas ir kai kuriuos pirmuonis.

 

5.  KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams, padidėjus jautrumui tetraciklinams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, bū tina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Veršeliai, kiaulės ir paukščiai.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia tirpinti ir girdyti su vandeniu (kiaules ir paukščius) ar pieno pakaitalu (neatrajojančius veršelius).


Veršeliams rekomenduotina naudoti 1–2 g miltelių 50 kg kūno svorio ir girdyti du kartus per dieną su pieno pakaitalu, 3–7 d.

 

Kiaulėms rekomenduotina naudoti 40–80 mg miltelių 1 kg kūno svorio vieną kartą per dieną arba 400–800 g/1 000 l geriamo vandens, girdyti 3–7 d.

 

Paukščiams rekomenduotina naudoti 400–1 200 g/1 000 l geriamojo vandens, girdyti 3–5 d.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

Oksitetraciklinas pasižymi dideliu terapiniu indeksu.

 

10.  IŠLAUKA

 

Veršienai, kiaulienai – 7 paros, paukštienai – 5 paros, kiaušiniams – 10 parų.

 

11.  SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Produktas yra supakuotas ir gerai uždarytas, paprastai nei veterinarui, nei ū kininkui n ėra didelės sąlyčio su vaistu galimybės, todėl pakanka įprastinių atsargumo priemonių naudojant vaistus.

 

13.  SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14.  INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2007-08-30

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antibakterinės medžiagos, tetraciklinai.

ATCvet kodas: QJ01AA06.

Farmakodinamin ės savybės. Oksitetraciklinas yra bakteriostatinis antibiotikas, slopinantis besidauginančių ir augančių bakterijų baltymų sintezę . Oksitetraciklinas į bakterijos ląstelę patenka difuzijos būdu ir iš dalies su aktyvaus transportavimo sistemomis, todėl ląstelės viduje jo koncentracija būna didesnė nei išorėje. Oksitetraciklinas grįžtamai jungiasi, sudarydamas chelatinį junginį su bakterijų ribosomų 30S subvienetų magniu. Todėl aminoacil-tRNR negali jungtis su mRNR-ribosomos kompleksu, sutrinka peptidinės grandinės formavimasis ir nutrūksta baltymų sintezė.


Oksitetraciklinas yra plataus veikimo spektro antibiotikas, veikiantis bakterijas, mikoplazmas, chlamidijas, riketsijas ir kai kuriuos pirmuonis. Efektyviai veikia daugumą gramteigiamų bakterijų, tačiau menkai enterokokus ir D grupės streptokokus (Streptococcus aureus dažnai būna atsparus oksitetraciklinui). Dauguma gramneigiamų bakterijų yra jautrios, tačiau Pseudomonas aeruginosa ir Enterobacteriaceae būna atsparūs oksitetraciklinui. Dauguma anaerobinių bakterijų, mikoplazmos, spirochetos, chlamidijos, riketsijos ir pirmuonys Theilleria, Eperythozoon ir Anaplasma yra jautrios oksitetraciklinui.

 

Farmakokinetinės savybės. Sugirdytas oksitetraciklinas greitai rezorbuojasi skrandyje ir pradinėj plonųjų žarnų dalyje. Oksitetraciklinas gerai pasiskirsto po organizmo audinius, didžiausia koncentracija susidaro kepenyse, blužnyje, inkstuose, plaučiuose. Oksitetraciklinas kaupiasi aktyvaus kaulėjimo centruose. Oksitetraciklinas biotransformuojamas įvairiai. Daugiausia jo virsta tetraciklinu, kuris nustatomas šlapime, išmatose ir audiniuose. Nepakitęs oksitetraciklinas išsiskiria su šlapimu, nedidelė dalis su tulžimi. Su šlapimu didžioji dalis išsiskiria glomerulų filtracijos būdu.