Kodas 90652
Gamintojas Norbrook

OPTICLOX 16.7% 5g N1 (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

OPTICLOX 16,7 %, akių tepalas

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

 

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Airija

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Norbrook Laboratories Limited

 

Station Works

 

Camlough Road

 

Newry, Co. Down

 

BT35 6JP

 

Jungtinė Karalystė

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

OPTICLOX 16,7 %, akių tepalas

 

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

5 g tepalo yra:

 

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

 

kloksacilino (kloksacilino benzatino)

16,7 %(835mg).

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, avims, šunims ir katėms gydyti, sergantiems Staphylococcus spp. ir Bacillus spp.

 

sukeltomis infekcinėmis akių ligomis.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Arkliai, galvijai, avys, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia išspausti į apatinio voko maišelį.

 

Dažniausiai pakanka naudoti vieną kartą, tačiau prireikus galima gydyti pakartotinai praėjus 48–72 val.

Arkliui, galvijui reikia apie 5–10 cm tepalo akiai, aviai – apie 5 cm, šuniui ar katei – apie 2 cm.

 

Gyvūnams, kuriems užkrėsta tik viena akis, norint išvengti kryžminio užkrėtimo rekomenduojama gydyti abi akis ir šiuo atveju tepalą išspausti pirmiausiai reikia į sveikąją akį.

 

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

 

Švirkštuką reikia naudoti tik vieną kartą.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Tik išoriniam naudojimui.

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios.

 

4. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

5. Vaistą reikia naudoti apdairiai, laikytis visų rekomenduojamų atsargumo priemonių.

 

6. Jeigu po sąlyčio su vaistu išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni jautrumo simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

Panaudojus vaistą reikia plauti rankas.

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-05-15

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

 

Farmakoterapinė grupė: antibiotikai, kloksacilinas.

ATCvet kodas: QS01AA90.

 

Kloksacilinas veikia penicilinui G atsparių padermių stafilokokus. Ji jungiasi prie mikroorganizmų membranos vadinamųjų penicilinus jungiančių baltymų.