Kodas 96458
Gamintojas Le Vet

OPHTACLIN 10mg/g 5gr. akių tepalas (Le vet)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Ophtaclin vet 10 mg/g akių tepalas šunims, katėms ir arkliams

 

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater NYDERLANDAI

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer NYDERLANDAI

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Ophtaclin vet 10 mg/g akių tepalas šunims, katėms ir arkliams Chlortetraciklino hidrochloridas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 grame yra

 

veikliųjų medžiagų:

chlortetraciklino hidrochlorido                                     10 mg (atitinka 9,3 mg chlortetraciklino).

 

Gelsvas arba geltonas vienalytis tepalas.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Bakterinių akių infekcijų (keratito, konjunktyvito ir blefarito), sukeltų Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. ir (arba) Pseudomonas spp. padermių, jautrių chlortetraciklinui, gydymas.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys, katės ir arkliai.


 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Naudoti tik ant akių.

 

Arkliai. 2–3 cm tepalo juostelę (atsižvelgiant į gyvūno dydį) išspausti į junginės maišelį 4 kartus per dieną 5 dienas. Jeigu po 3 gydymo dienų klinikinė būklė nepagerėja, reikia apsvarstyti alternatyvaus gydymo galimybę.

Šunys ir katės: 0,5–2 cm tepalo juostelę (atsižvelgiant į gyvūno dydį) įvesti į junginės maišelį 4 kartus per dieną 5 dienas. Jeigu po 3 gydymo dienų klinikinė būklė nepagerėja, reikia apsvarstyti alternatyvaus gydymo galimybę.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams 1 para.

Neregistruotas naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius tūbelę,– 14 dienų.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant talpyklės po

„EXP“.

Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

 

12.        SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Dėl tikėtino tetraciklinui atsparių bakterijų buvimo kintamumo (susijusio su laiku, vietove) patartina paimti bakteriologinį mėginį ir ištirti jautrumą vaistui.

 

Naudojant veterinarinį vaistą, reikia atsižvelgti į oficialią nacionalinę ir regioninę antimikrobinę politiką.

 

Naudojant vaistą kitaip, nei nurodyta informaciniame lapelyje, gali chlortetraciklinui atsparių bakterijų paplitimas ir dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais tetraciklinais veiksmingumas.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Dėl įjautrinimo ir (arba) padidėjusio jautrumo reakcijų galimybės, naudojant vaistą reikia vengti tiesioginio sąlyčio su oda. Naudojant šį vaistą, būtina mūvėti nelaidžias pirštines.


Patekus ant odos, paveiktą vietą reikia nuplauti vandeniu su muilu. Jeigu po sąlyčio su vaistu pasireiškia simptomų (pvz., išberia odą), reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Naudojimas vaikingumo ar laktacijos metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nėra duomenų.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai) Nėra duomenų.

 

 

13.        SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.        INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-06-28

 

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Epoksidinės dervos laku dengta aliumininė tūbelė, kurioje yra 5 g vaisto, su DTPE kaniule ir užsukamu dangteliu.

Kartoninėje dėžutėje yra viena tūbelė.