Kodas 94303
Gamintojas Lex ano

ONDANSETRON AUROBINDO, 8 mg, plėvele dengtos tabletės, N10

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

Ondansetron Aurobindo 8 mg plėvele dengtos tabletės

Ondansetronas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-        Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.             Kas yra Ondansetron Aurobindo ir kam jis vartojamas

2.             Kas žinotina prieš vartojant Ondansetron Aurobindo

3.             Kaip vartoti Ondansetron Aurobindo

4.             Galimas šalutinis poveikis

5.             Kaip laikyti Ondansetron Aurobindo

6.             Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.             Kas yra Ondansetron Aurobindo ir kam jis vartojamas

 

Ondansetron Aurobindo priklauso vaistų nuo vėmimo, vadinamų antiemetikais, grupei. Jie vartojami pykinimui (šleikštuliui) ir vėmimui išvengti.

Ondansetron Aurobindo yra vartojamas:

-                 pykinimo (šleikštulio) arba vėmimo, sukelto chemoterapijos arba radioterapijos, gydymui

-                 pykinimui arba vėmimui, galinčiam atsirasti po chirurginių procedūrų, išvengti.

 

 

2.             Kas žinotina prieš vartojant Ondansetron Aurobindo

 

Ondansetron Aurobindo vartoti negalima:

-                 jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) ondansetronui arba bet kuriai pagalbinei Ondansetron Aurobindo medžiagai (išvardytai 6 skyriuje);

-                 jeigu kada nors yra buvusi alergija panašiems vaistams, pvz., granisetronui, tropisetronui arba dolasetronui;

-                 jeigu vartojate apomorfiną (vaistą, skirtą Parkinsono ligai gydyti).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš vartodami Ondansetron Aurobindo pasakykite gydytojui arba vaistininkui jeigu:

-                 sergate kepenų liga;

-                 užsikimšęs žarnynas arba užkietėję viduriai;

-                 Jums buvo atlikta žarnyno operacija;

-                 Jums buvo atlikta adenoidų arba tonzilių operacija;

-                 Jums buvo širdies sutrikimų, pvz., netolygus širdies susitraukimų ritmas (aritmija);

-                 Jums nustatyti tokių druskų, kaip natris, kalis arba magnis, kiekio pakitimai kraujyje.

 

Kiti vaistai ir Ondansetron Aurobindo

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nevartokite apomorfino (vaisto, vartojamo Parkinsono ligai gydyti). Buvo gauta pranešimų apie didelį kraujospūdžio sumažėjimą bei sąmonės netekimą, kai ondansetronas buvo vartojamas kartu su apomorfinu;

 

Ondansetron Aurobindo keičia kai kurių vaistų veikimą ir šalutinį poveikį:

-                 fenitoino (vartojamo epilepsijos gydymui);

-                 karbamazepino (vartojamo epilepsijos gydymui);

-                 rifampicino (vartojamo tuberkuliozės gydymui);

-                 tramadolio (vartojamo vidutinio arba vidutiniškai stipraus skausmo malšinimui);

-                 širdį veikiančių vaistų (pvz., haloperidolio arba metadono);

-                 vaistų netolygiam širdies susitraukimų ritmui gydyti (antiaritminių vaistų);

-                 beta-blokatorių (vartojamų širdies sutrikimų, akių sutrikimų gydymui, nerimo arba migrenos prevencijai);

-                 vaistų nuo vėžio (ypatingai antraciklinų);

-                 vaistų infekcinėms ligoms gydyti (eritromicino, ketokonazolo).

 

Jeigu vartojate Ondansetron Aurobindo ir Jums yra paskirtas kraujo tyrimas kepenų veiklos ištyrimui, įspėkite gydytoją, kad vartojate Ondansetron Aurobindo, kadangi vaistas gali įtakoti šio tyrimo rezultatus.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

-                 Ondansetron Aurobindo nerekomenduojama vartoti, jeigu esate nėščia arba žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate turėti kūdikį. Prieš vartojant šį vaistą būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

-                 Jeigu vartojate Ondansetron Aurobindo, nežindykite kūdikio, nes nedidelis jo kiekis patenka į žindyvės pieną. Pasitarkite su gydytoju.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Nėra tikėtina, kad Ondansetron Aurobindo galėtų įtakoti Jūsų gebėjimą vairuoti arba valdyti mechanizmus.

 

Ondansetron Aurobindo sudėtyje yra laktozės

Pacientai, kurie netoleruoja laktozės, turi atkreipti dėmesį, kad Ondansetron Aurobindo plėvele dengtų tablečių sudėtyje yra nedidelis kiekis laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

 

 

3.             Kaip vartoti Ondansetron Aurobindo

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Tabletes reikia nuryti sveikas. Rekomenduojama jas užgerti gurkšniu vandens. Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, jeigu ją visą būtų sunku nuryti. Rekomenduojama  dozė yra:

 

Šleikštulio ir vėmimo, sukelto chemoterapijos arba radioterapijos, gydymas

-                 Suaugę pacientai (įskaitant senyvus):

8 mg dozė, kuri geriama 1–2 valandas prieš chemoterapiją arba radioterapiją. Praėjus 12 valandų geriama kita 8 mg dozė. Praėjus pirmosioms 24 valandoms po chemoterapijos arba radioterapijos ne ilgiau kaip 5 paras galima vartoti 8 mg dviejų kartų per parą dozę.

 

-                 Vartojimas vaikams (vyresniems negu 6 mėnesiai) ir paaugliams

Gydymas gali būti pradėtas vienkartine injekcija į veną 15 minučių prieš chemoterapiją. Po chemotarepijos ne ilgiau kaip 5 dienas galima skirti tabletes nuo dviejų iki trijų kartų per parą. Tablečių dozė priklausys nuo Jūsų kūno apimčių ir bus paskaičiuota gydytojo. Ondansetron Aurobindo 8 mg plėvele dengtomis tabletėmis 4 mg dozės vartoti neįmanoma.

 

Pykinimui arba vėmimui, atsiradusiam po chirurginių procedūrų, išvengti:

-                 Suaugę pacientai (įskaitant senyvus)

Vieną valandą prieš nejautrą galima vartoti 16 mg dozę.

Kitoks dozavimas: vieną valandą prieš nejautrą geriama viena 8 mg dozė, kitos dvi 8 mg dozės geriamos 8 valandų intervalais.

 

-                 Vartojimas vaikams (vyresniems negu 1 mėnesio) ir paaugliams

Rekomenduojama ondansetrono injekcija į veną.

 

Pacientai, sergantys kepenų ligomis

Bendra paros dozė negali viršyti 8 mg.

 

Išgėrus tablečių, Ondansetron Aurobindo turi pradėti veikti per 1–2 valandas. Jei dozę išvėmėte nepraėjus valandai, reikia gerti kitą dozę. Priešingu atveju reikia tęsti tablečių vartojimą taip, kaip nurodyta, bet negalima vartoti daugiau negu rekomendavo gydytojas. Jei vis tiek pykina, reikia kreiptis į gydytoją.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Ondansetron Aurobindo dozę?

Jei Jūs ar Jūsų vaikas pavartojote per didelę Ondansetron Aurobindo dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausią ligoninę. Pasiimkite su savimi vaisto pakuotę.

Perdozavus, gali laikinai sutrikti regėjimas, labai užkietėti viduriai, svaigti galva, galite apalpti.

 

Pamiršus pavartoti Ondansetron Aurobindo

Jei pykina arba vemiate ir esate pamiršę išgerti tabletę, išgerkite ją, kai tik prisiminsite, kitas tabletes gerkite laikydamiesi nustatytos tvarkos. Jei pamiršote išgerti tabletę ir Jūsų nepykina, palaukite kitos dozės. Likusias dozes reikia gerti nustatytu laiku.

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

 

Nutraukus Ondansetron Aurobindo vartojimą

Nenutraukite vaisto vartojimo nepasitarę su gydytoju net jei pasijutote geriau.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.             Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Jeigu Jums pasireiškė bet kuris iš žemiau išvardintų požymių, nedelsdami kreipkitės į artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių.

 

Nedažnas (gali pasireikšti rečiau nei 1 pacientui iš 100):

-                 traukuliai.

 

Retas (gali pasireikšti rečiau nei 1 pacientui iš 1000):

-                 alerginė reakcija, sukelianti veido, lūpų, liežuvio arba gerklės patinimą, pasunkėjusį kvėpavimą arba rijimą, odos bėrimą;

-                 apalpimas;

-                 širdies ritmo sutrikimai (kartais sukeliantys staigų sąmonės netekimą).

 

Kitas galimas šalutinis poveikis

 

Labai dažnas (gali pasireikšti dažniau nei 1 pacientui iš 10):

-                 galvos skausmas.

 

Dažnas (gali pasireikšti rečiau nei 1 pacientui iš 10):

-                 šilumos ar karščio pylimo pojūtis;

-                 vidurių užkietėjimas;

-                 kepenų funkcijos tyrimų rezultatų pokyčiai (jei vartojate Ondansetron Aurobindo su vaistu, vadinamu cisplatina; kitu atveju šis šalutinis poveikis yra nedažnas).

 

Nedažnas (gali pasireikšti rečiau nei 1 pacientui iš 100):

-                 žagsėjimas;

-                 žemas kraujospūdis, dėl ko galimas nualpimas arba svaigulys;

-                 širdies susitraukimų ritmo pokyčiai arba skausmas krūtinėje;

-                 nenormalūs kūno judesiai ar drebėjimas.

 

Retas (gali pasireikšti rečiau nei 1 pacientui iš 1000):

-                 galvos svaigimas;

-                 regėjimo sutrikimas (neryškus vaizdas).

 

Labai retas (gali pasireikšti rečiau nei 1 pacientui iš 10000):

-                 regėjimo sutrikimas arba laikinas regėjimo praradimas, paprastai praeinantis per 20 minučių.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.             Kaip laikyti Ondansetron Aurobindo

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba  su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.             Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Ondansetron Aurobindo sudėtis:

-                 Veiklioji medžiaga yra ondansetronas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 8 mg ondansetrono (ondansetrono hidrochlorido dihidrato pavidalu).

-                 Pagalbinės medžiagos yra:

Tabletės branduolys: laktozė monohidratas, mikrokristalinė celiuliozė (E460), pregelifikuotas krakmolas (kukurūzų), magnio stearatas.

Tabletės plėvelė: hipromeliozė (E464), triacetinas (E1518), titano dioksidas (E171), geltonasis geležies oksidas (E172).

 

Ondansetron Aurobindo išvaizda ir kiekis pakuotėje:

Ondansetron Aurobindo 8 mg plėvele dengtos tabletės yra geltonos, ovalo formos. Vienoje jų pusėje įspausta „E“, kitoje „02“.

 

Ondansetron Aurobindo 8 mg plėvele dengtos tabletės tiekiamos pakuotėmis po 10 tablečių.

 

Gamintojas

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

 

arba

 

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Jungtinė Karalystė

 

Lygiagretus importuotojas

UAB “Lex ano”

Naugarduko g. 3,

LT-03231 Vilnius

Lietuva

 

Perpakavo

BĮ UAB „Norfachema“

Vytauto g. 6, Jonava

Lietuva

 

arba

 

UAB „Entafarma“

Klonėnų vs. 1

Širvintų r. sav.

Lietuva

 

Registruotojas eksportuojančioje valstybėje yra Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nyderlandai.

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2019-08-13

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/

 

Lygiagrečiai importuojamas vaistas skiriasi nuo referencinio vaisto: išvaizda (lyg. imp. vaisto vienoje pusėje įspausta „E“, kitoje –  „02“, referencinio vaisto vienoje pusėje įspausta „8“, kitoje – vagelė); tinkamumo laiku (lyg. imp. vaisto tinkamumo laikas – 5 metai, referencinio – 3 metai); pagalbinėmis medžiagomis (referencinio vaisto tabletės branduolyje papildomai yra karboksimetilkrakmolo A natrio druskos, plėvelėje yra makrogolio 400 ir makrogolio 6000, lyg. imp. vaisto tabletės plėvelėje papildomai yra triacetino (E1518)).