Kodas 85982
Gamintojas Norbrook

NORODINE 24 100ml (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

NORODINE 24, injekcinis tirpalas

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,

 

Rossmore Industrial Estate,

Monaghan,

Airija

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Norbrook Laboratories Limited

 

Station Works

 

Camlough Road

 

Newry, Co. Down

 

BT35 6JP

 

Jungtinė Karalystė

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

NORODINE 24, injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

 

trimetoprimo 40 mg,

 

sulfadiazino 200 mg;

 

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

 

chlorkrezolio 1 mg

natrio formaldehido sulfoksilato dihidrato 1 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, sergantiems sisteminėmis infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai (Actinobacillus, Actinomycae, Bordetella spp., Brucella, Corynebacteria, Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Pneumococcus, Proteus, Salmonella spp., Staphylococcus, Streptococcus, Vibrio) jautrūs sulfadiazinui ir trimetoprimui.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti kitokiais būdais, nei nurodyta instrukcijoje. Vaisto negalima švirkšti į pilvo ertmę, į arterijas ar stuburo kanalą.

 

Negalima naudoti, – esant padidėjusiam jautrumui sulfonamidams ir esant sunkiems kepenų parenchimos pažeidimams ar kraujo ligoms.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retai gali pasireikšti anafilaksinis šokas, ypač švirkštus į veną. Naudodamas vaistą veterinarijos gydytojas tai turi turėti omenyje. Į veną vaisto reikia švirkšti pašildytą iki kūno temperatūros ir kiek įmanoma lėčiau. Atsiradus pirmiesiems netoleravimo požymiams, vaisto švirkštimą reikia nutraukti ir taikyti antišokinį gydymą.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Arkliai, galvijai, kiaulės, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į veną, raumenis ar po oda.

 

Galvijams ir kiaulėms rekomenduotina dozė yra 15 mg veikliųjų medžiagų 1 kg kūno svorio arba 1 ml tirpalo 16 kg svorio į raumenis ar lėtai į veną. Į veną galima švirkšti, kai reikia pasiekti didelę terapinę koncentraciją kraujyje per trumpą laiką.

 

Arkliams – 15 mg veikliųjų medžiagų 1 kg kūno svorio arba 1 ml tirpalo 16 kg svorio, švirkšti lėtai į veną.

Šunims ir katėms vaistą reikia švirkšti tik po oda kaklo viršutinėje dalyje, skiriant 30 mg veikliųjų medžiagų 1 kg kūno svorio arba 1 ml tirpalo 8 kg svorio. Ligos be komplikacijų atveju pakanka vienos injekcijos, tačiau sunkesniais atvejais reikia gydyti iki 5 d. arba dar papildomai 2 d. išnykus ligos simptomams.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Gydomi gyvūnai turi gauti gerti pakankamai vandens.

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

Negalima naudoti arkliams, kuriems pasireiškė širdies aritmija dėl vaistų. Tokia aritmija gali kilti nuo anestetinių ar raminamųjų vaistų.

Specifinio gydymo perdozavimo atveju nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai – 12 parų, pienui – 48 val., kiaulienai – 20 parų. Negalima naudoti arkliams, kurių mėsa skirta žmonių maistui.

 

11.  SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos. Negalima užšaldyti.

Žemesnėje temperatūroje susidarę tirpale kristalai gali būti ištirpdyti nedaug pašildžius.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Būtina naudoti apdairiai ir vengti atsitiktinai įsišvirkšti.

 

Po naudojimo reikia plauti rankas.

13.  SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-05-15

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antibakterinės medžiagos, sulfonamidai.

 

ATCvet kodas: QJ01E W10.

Farmakodinaminės savybės. Sulfadiazinas pakeičia para-amino benzo rūgštį sintetinant folio rūgštį, o trimetoprimas slopina fermentą dihidrofoliatreduktazę, kuri verčia dihidrofolio rūgštį tetrahidrofolio rūgštimi. Sulfadiazinas ir trimetoprimas kartu veikia sinergiškai dvigubo blokavimo būdu. Toks dviejų medžiagų derinys veikia baktericidiškai, palaipsniui slopina purinų, būtinų DNR sintezėje, gamybą.

 

Vaistas pasižymi plačiu veikimo spektru ir baktericidiškai veikia daugelį gramteigiamų ir gramneigiamų aerobinių, daugumą anaerobinių bakterijų.

Farmakokinetinės savybės. Sulfadiazinas vidutiniškai gerai rezorbuojasi iš virškinimo trakto (greičiau iš avių ir kiaulių, daug lėčiau iš galvijų). Kraujyje su baltymais jungiasi tik nedidelė dalis sulfonamido, o vaistas gerai pasiskirsto organizme. Vaistas biotransformuojamas kepenyse, didesnė dalis metabolitų yra acetilinimo dariniai, kurie išsiskiria daugiausiai per inkstus glomerulų filtracijos būdu. Pusinės eliminacijos laikas iš galvijų, kiaulių ir šunų kraujo plazmos atitinkamai yra 2–3 ir 4 val., arklių – 3 val. Trimetoprimas yra silpna bazė, mažai tirpus vandenyje. Jis greitai rezorbuojasi iš virškinimo trakto, tačiau dalis medžiagos suardoma didžiajame prieskrandyje. Apie 65 % trimetoprimo jungiasi su kraujo plazmos baltymais, dėl gero tirpumo lipiduose lengvai prasiskverbia per ląstelinius barjerus ir plačiai pasiskirsto po organizmą. Jis iš dalies oksiduojamas ir konjuguojamas kepenyse, o metabolitai bei nepakitęs trimetoprimas išsiskiria su šlapimu. Priklausomai nuo gyvūno rūšies biotransformuojamas skirtingas trimetoprimo kiekis: šunų organizme apie 80 %, karvių – beveik 100 %. Pusinės eliminacijos laikas iš arklių organizmo – 4 val., iš kiaulių – 2 val., iš karvių – 1 val. Skiriant įvairių rūšių gyvūnams skirtingomis dozėmis, vaisto veikliosios medžiagos geriausiai sinergiškai veikia derinyje 1:5.