Kodas 70986
Gamintojas Norbrook

NOROCLOX DC 4,5g N1(Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

NOROCLOX DC, intramaminė suspensija

 

1.  REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas:

 

Norbrook Laboratories Limited

Station Works,

Camlough Road,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė.

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

NOROCLOX DC, intramaminė suspensija

 

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename 4,5 g švirkšte yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

kloksacilino benzatino druskos

500 mg;

pagalbinių medžiagų:

iki 4,5 g.

 

4. INDIKACIJA

 

Karvėms, sergančioms mastitu, kurio sukėlėjai (Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus spp., Arcanobacterium pyogenes) jautrūs kloksacilinui, gydyti užtrūkinimo metu ir profilaktiškai.

 

5.  KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu ir esant užtrūkimo laikotarpiui trumpesniam negu 4 sav.

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, bū tina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Užtrūkinimo metu paskutinį kartą išmelžus pieną, kruopščiai nuvalius ir dezinfekavus spenio galą, į kiekvieną tešmens ketvirtį per spenio kanalą reikia suleisti po vienkartinio švirkšto turinį.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojant vaistą, būtina nuvalyti ir dezinfekuoti spenius.

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms, bet negalima naudoti laktacijos metu.

 

10. IŠLAUKA

 

Pienui – 96 val. po veršiavimosi arba 32 paros, jei apsiveršiavo nepraėjus 28 paroms po paskutinio gydymo. Dėl neapdairumo karves gydžius laktacijos metu, pienui išlauka – 42 paros, skerdienai – 28 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali įjautrinti organizmą (sukelti alergiją). Žmonės, jautrūs penicilinams gali būti kryžmiškai jautrūs cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios.

 

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas cefalosporinams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės.

Pasireiškus jautrumo požymiams, pvz., paraudus odai, naudojus preparatą, reikia kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šį įspėjimą. Veido, lūpų ar aki ų tinimas, pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni požymiai ir jiems pasireiškus būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2007-06-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: intramaminės antibakterinės medžiagos. ATCvet kodas: QJ51CF02.