Kodas 87781
Gamintojas Kalceks

NEIRATAX, 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml, injekcinis tirpalas, N5

Vaistinis preparatas. Receptinis.

Neiratax 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml injekcinis tirpalas

Piridoksino hidrochloridas, tiamino hidrochloridas, cianokobalaminas, lidokaino hidrochloridas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-                 Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-                 Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.

-        Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-                 Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra Neiratax ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant Neiratax 

3.       Kaip vartoti Neiratax

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti Neiratax

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra Neiratax ir kam jis vartojamas

 

Neiratax veikliosios medžiagos yra piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), tiamino hidrochloridas (vitaminas B1), cianokobalaminas (vitaminas B12), lidokaino hidrochloridas.

 

Neiratax vartojamas hematologinių ir neurologinių simptomų, kuriuos sukėlė užsitęsęs vitaminų B1, B6 ir B12 trūkumas, gydymui suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems vaikams.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Neiratax  

 

Neiratax vartoti negalima

-        jeigu yra alergija piridoksino hidrochloridui (vitaminui B6), tiamino hidrochloridui (vitaminui B1), cianokobalaminui (vitaminui B12), lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

-           jeigu Jums yra sunkių širdies laidumo sutrikimų ir sergate ūminiu dekompensuotu širdies nepakankamumu;

-           nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

 

Sudėtyje yra benzilo alkoholio, todėl vaisto negalima vartoti naujagimiams, ypač neišnešiotiems kūdikiams.

Benzilo alkoholio suvartojimo riba yra 90 mg ir daugiau per parą: kūdikiams ir vaikams iki 3 metų gali sukelti toksinių ir anafilaktoidinių reakcijų.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šį vaistą reikia leisti tik į raumenis (i.m.), ne į veną (i.v.). Jeigu netyčia buvo suleista į veną, priklausomai nuo simptomų sunkumo, Jūsų gydytojas Jus stebės, arba Jūs būsite paguldytas į ligoninę.

 

Kiti vaistai ir Neiratax

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui.

 

Ypač svarbūs yra šie vaistai:

-       tirpalai, kurių sudėtyje yra sulfitų (vitaminas B1 suyra sulfitų tirpaluose, kuriuose yra rūgšties. Dėl vitamino B1 irimo produktų kiti vitaminai gali tapti neaktyvūs);

-       izoniazidas, cikloserinas - vartojami tuberkuliozei gydyti;

-       D-penicilaminas - vartojamas reumatoidinio artrito gydymui;

-       epinefrinas - vartojamas sunkios alerginės (anafilaksinės) reakcijos gydymui;

-       norepinefrinas - vartojamas depresijos ir mažo kraujospūdžio gydymui;

-       sulfonamidai - antibiotikai, kurie taip pat vartojami uždegiminėms žarnų ligoms gydyti;

-       levodopa - vartojama Parkinsono (Parkinson) ligai gydyti.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba slaugytoju.

 

Saugi vitamino B6 paros dozė nėštumo ir žindymo laikotarpiu yra iki 25 mg. Kadangi šio vaisto vienoje 2 ml ampulėje yra 100 mg vitamino B6, jo negalima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

 

Neiratax sudėtyje yra benzilo alkoholio

Kiekvienoje Neiratax ampulėje yra 40 mg benzilo alkoholio.

Negalima skirti neišnešiotiems kūdikiams ir naujagimiams.

Kūdikiams ir vaikams iki 3 metų gali sukelti toksinių ir alerginių reakcijų.

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (39 mg) kalio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

 

 

3.       Kaip vartoti Neiratax

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

 

Šį vaistą reikia leisti tik į raumenis (i.m.), ne į veną (i.v.). Jeigu netyčia buvo suleista į veną, priklausomai nuo simptomų sunkumo, Jūsų gydytojas Jus stebės, arba Jūs būsite paguldytas į ligoninę.

 

Tinkamą dozę ir injekcijų dažnį nustatys Jūsų gydytojas.

 

Suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems vaikams

Paprastai, jeigu simptomai yra sunkūs ir ūminiai, reikia suleisti vieną injekciją (2 ml) vieną kartą per parą, kad būtų pasiekta didelė veikliųjų medžiagų koncentracija kraujyje. Praėjus ūminei fazei, ir kai simptomai nėra sunkūs, reikia leisti vieną injekciją 2‑3 kartus per savaitę.

 

Senyviems pacientams

Dozės koreguoti nereikia.

 

Vaikų populiacija

Neiratax injekcinio tirpalo negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams.

 

Ampulės atidarymo instrukcija:

1)   Paimkite ampulę taip, kad spalvotas taškas būtų viršuje. Jeigu viršutinėje ampulės dalyje yra tirpalo, švelniai pastuksenkite savo pirštu, kad visas tirpalas atsirastų apatinėje ampulės dalyje.

2)   Atidarydami naudokite abi rankas; apatinę ampulės dalį laikykite viena ranka, kita ranka atlaužkite viršutinę ampulės dalį priešinga kryptimi nei spalvotas taškas (žr. paveikslėlius žemiau).

 

Ką daryti pavartojus per didelę Neiratax dozę?

Šis vaistas Jums bus suleistas prižiūrint sveikatos priežiūros darbuotojui, todėl nėra tikėtina, kad Jums bus suleista per didelė Neiratax dozė.

 

Jeigu manote, kad Neiratax poveikis yra per stiprus ar per silpnas, pasakykite gydytojui arba slaugytojui.

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Nepageidaujami poveikiai pagal dažnį klasifikuojami taip:

 

Retas (pasireiškia mažiau negu 1 iš 1000 žmonių)

-        Padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., odos išbėrimas, kvėpavimo slopinimas, šokas, angioneurozinė edema). Benzilo alkoholis gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas.

 

Labai retas (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10000 žmonių)

-        Palpitacijos (tachikardija).

-        Stiprus prakaitavimas, spuogai, odos reakcijos su niežuliu ir dilgėline.

 

Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis)

-        Galvos svaigimas (vertigo), sąmonės pritemimas.

-        Lėtas širdies ritmas (bradikardija), širdies ritmo sutrikimai.

-        Vėmimas.

-        Traukuliai.

-        Greitai suleidus injekciją (netyčia suleidus į veną, į gerai krauju aprūpinamus audinius) ar perdozavus, gali pasireikšti sisteminės reakcijos, įskaitant centrinės nervų sistemos sujaudinimą ir (arba) slopinimą (pusiausvyros sutrikimas, nervingumas, pavojaus jautimas, euforija, sumišimas, svaigulys, sąmonės pritemimas, ūžimas ausyse, neryškus regėjimas ar dvejinimas akyse, vėmimas, šalčio ar karščio pojūtis, nutirpimas).

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Neiratax

 

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Atidarius ampulę, turinį reikia suvartoti nedelsiant.

 

Ant dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Neiratax sudėtis

-                 Veikliosios medžiagos yra piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), tiamino hidrochloridas (vitaminas B1), cianokobalaminas (vitaminas B12), lidokaino hidrochloridas.

 

1 ml injekcinio tirpalo yra 50 mg piridoksino hidrochlorido, 50 mg tiamino hidrochlorido, 0,5 mg cianokobalamino, 10 mg lidokaino hidrochlorido.

Vienoje ampulėje (2 ml) yra 100 mg piridoksino hidrochlorido, 100 mg tiamino hidrochlorido, 1 mg cianokobalamino, 20 mg lidokaino hidrochlorido.

 

-                 Pagalbinės medžiagos yra benzilo alkoholis, pentanatrio trifosfatas, natrio hidroksidas (pH koreguoti), kalio heksacianoferatas (III), injekcinis vanduo.

 

Neiratax išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Skaidrus raudonas injekcinis tirpalas (injekcija).

Neiratax tiekiamas gintaro spalvos stiklo ampulėse po 2 ml.

5 ampulės PVC įdėkle. 1, 2 arba 5 įdėklai kartono dėžutėje.

 

Pakuotės dydžiai: 5, 10 arba 25 ampulės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas

AS KALCEKS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tel.: +371 67083320

El. paštas: kalceks@kalceks.lv

 

Gamintojas

AS KALCEKS

Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Latvija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

AB „Grindeks“ filialas

Kalvarijų g. 300

LT-08318 Vilnius

Tel. + 370 5 2101401

Faksas + 370 5 2101402

 

Šis vaistas EEE valstybėse narėse registruotas tokiais pavadinimais:

 

Estija                         Neiratax

Latvija                      Neiratax 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml šķīdums injekcijām

Lietuva                     Neiratax 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml injekcinis tirpalas

Čekija                       Neiraxin

Vengrija                    Neiratax 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml oldatos injekció

Bulgarija                   Neiraxin B 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml разтвор инжекционен

Lenkija                     Neiraxin B

Slovakija                   Neiraxin

Rumunija                  Neiraxin soluţie injectabilă

Nyderlandai              Neiraxin 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml oplossing voor injectie

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2019-09-20.

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.