Kodas 86464
Gamintojas Heel

MUCOSA COMPOSITUM. N5 (Heel VET)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

MUCOSA COMPOSITUM, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

 

Dr. Reckeweg Str. 2-4,

 

76532 Baden-Baden,

Vokietija.

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

MUCOSA COMPOSITUM, injekcinis tirpalas

 

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

 

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

Mucosa nasalis suis D8

0,05 ml,

Mucosa oris suis D8

0,05 ml,

Mucosa pulmonis suis D8

0,05 ml,

Mucosa oculi suis D8

0,05 ml,

Mucosa vesicae felleae suis D8

0,05 ml,

Mucosa pylori suis D8

0,05 ml,

Mucosa duodeni suis D8

0,05 ml,

Mucosa oesophagi suis D8

0,05 ml,

Mucosa jejuni suis D8

0,05 ml,

Mucosa ilei suis D8

0,05 ml,

Mucosa coli suis D8

0,05 ml,

Mucosa recti suis D8

0,05 ml,

Mucosa ductus choledochi suis D8

0,05 ml,

Mucosa vesicae urinariae suis D8

0,05 ml,

Ventriculus suis D8

0,05 ml,

Pancreas suis D10

0,05 ml,

Argentum nitricum D6

0,05 ml,

Atropa belladona D10

0,05 ml,

Oxalis acetosella D6

0,05 ml,

Semecarpus anacardium D6

0,05 ml,

Phosphorus D8

0,05 ml,

Lachesis mutus D10

0,05 ml

Ipecacuanha D8

0,05 ml,

Nux vomica D13

0,05 ml,

Veratrum album D4

0,05 ml,

Pulsatilla pratensis D6

0,05 ml,

Kreosotum D10

0,05 ml,

Sulfur D8

0,05 ml,

Bacterium coli-Nosode D28

0,05 ml,

Marsdenia cundurango D6

0,05 ml,

Kalium bichromicum D8

0,05 ml,

Hydrastis canadensis D4

0,05 ml,

Mandragora e radice siccato D10

0,05 ml,

Momordica balsamina D6

0,05ml,

Ceanothus americanus D4

0,05ml,

Natrium diethyloxalaceticum D8

0,05 ml;

pagalbinių medžiagų:

 

natrio chlorido,

 

injekcinio vandens

iki 5 ml.

 

4.  INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms esant gleivinės sutrikimams ir katarui, pvz., virškinimo trakto, kvėpavimo ir šlapimo bei lyties takų, akių konjunktyvos, dėl virusinių ligų (panleukopenijos, herpes-, rino-, parvovirusų), lėtinio enterito, otito, konjunktyvito, endometrito. Galima naudoti kaip pagalbinę priemonę specifinės terapijos atveju.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:

arkliui, galvijui, kiaulei

5 ml,

paršeliui

2–3 ml,

aviai, ožkai

2 ml,

dideliam šuniui

3–4 ml,

vidutiniam šuniui

2 ml,

mažam šuniui, katei

1–2 ml,

šuniukui

0,5–1 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.

 

Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis galima naudoti kas 4 d.

Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampu. Pirštu pastuksenti arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusį nesunaudotą vaistą reikia išmesti.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Nėra.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-03-27

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

 

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.