Kodas 16420
Gamintojas Fatro

MICOSPECTONE 100ML (FATRO)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

MICOSPECTONE, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

FATRO S.p.A. Via Emilia,

285 Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MICOSPECTONE, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

linkomicino hidrochlorido, atitinkančio 50 mg linkomicino 50,67 mg,

spektinomicino hidrochlorido, atitinkančio 100 mg spektinomicino 150 mg;

 

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio 10 mg, injekcinio vandens iki 1 ml.

4. INDIKACIJOS

Galvijams, avims ir ožkoms sergančioms kvėpavimo organų ligomis, enteritu, galūnių infekcinėmis ligomis, mastitu, klostridioze, mikoplazmoze, gydyti.

Kiaulėms sergančioms bronchopneumonija (sukelta bakterijų ir (ar) mikoplazmų), septiniu artritu, bakteriniu enteritu, hemofilių sukelta pneumonija.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvūnams, jautriems linkomicinui ir (ar) spektinomicinui.

Negalima naudoti gyvūnams, kuriems buvo naudoti raumenų relaksantai, taip pat arkliams, triušiams ir vištoms dedeklėms.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Avys, ožkos ir kiaulės gali trumpai viduriuoti, ožkoms gali sumažėti apetitas ir pieningumas. Vaistą naudojus likus 60 ar mažiau dienų iki atsivedimo avys retai gali abortuoti ir (ar) nugaišti. Vaistą naudojant nenurodytų rūšių gyvūnams, gali pasireikšti nepalankios reakcijos, susijusios su virškinimo traktu.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, avys, ožkos, kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliosioms medžiagoms.

Vaistą reikia švirkšti giliai į raumenis, keliose vietose.

Galvijui, aviai ir ožkai rekomenduotina švirkšti 1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio kas 12–24 val., 2– 4 dienas iš eilės, kiaulei – 1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio kas 24 val., 3–7 d.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vaikingoms patelėms ir laktacijos metu preparatą reikia naudoti apdairiai, tik veterinarijos gydytojui įvertinus rizikos ir naudos santykį, nes ožkoms gali sumažėti pieningumas, o naudojus likus 60 ar mažiau dienų iki atsivedimo avys retai gali abortuoti ar nugaišti.

Perdozavus specifinių priešnuodžių nėra.

 

10. IŠLAUKA

Galvijienai, avienai, ožkienai, kiaulienai – 14 parų, pienui – 48 val.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų. Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2007-01-10

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QJ01FF52.