Kodas 84877
Gamintojas MSD

METRICURE suspensija 19g N1 (MSD)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

METRICURE, 500 mg gimdos suspensija galvijams

 

1.  REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Intervet International B.V.

 

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nyderlandai

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

METRICURE, 500 mg gimdos suspensija galvijams

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename švirkšte (19 g suspensijos) yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

cefapirino (benzatino druskos)

500mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Karvėms, sergančioms poūmiu ar lėtiniu endometritu (ne mažiau kaip 14 d. po veršiavimosi), kurio sukėlėjai jautrūs cefapirinui, gydyti. Gali būti naudojamas gydyti nesėkmingo sėklinimo atvejais (daugiau kaip 3 nesėkmingi sėklinimai), įtarus bakterinę infekciją.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui cefalosporinams ar penicilinams.

 

6.  NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai retais atvejais pasireiškė alerginės reakcijos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Karvės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšto suspensiją reikia sušvirkšti į gimdą naudojant vienkartinį pakuotėje esantį kateterį.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojant suplakti.

 

Pirmiausia švirkštą reikia sujungti su kateteriu.

 

Ranka su pirštine per tiesiąją žarną reikia fiksuoti gimdos kaklelį, per jį kateterį įkišti į gimdos ertmę, švelniai judinant gimdos kaklelį ir sušvirkšti švirkšto turinį.

 

Jei klinikiniai požymiai neišnyksta, gydymą galima pakartoti praėjus 7–14 d.

 

Karvėms, kurios buvo sėklintos, gydymą METRICURE galima taikyti praėjus vienai dienai po sėklinimo. Sergant piometra, rekomenduotina prieš tai prostaglandinų preparatais sukelti liuteolizę ir mechaniškai pašalinti išskyras iš gimdos.

 

10. IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 24 val.

 

Pienui – 0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25temperatūroje. 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „EXP“.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Vaistą reikia naudoti atlikus iš gyvūnų išskirtų bakterijų jautrumo tyrimą. Jei to neįmanoma atlikti, gydymas turi būti pagrįstas vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie paskirties bakterijų jautrumą.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Įsišvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakciją (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios.

 

1.  Su vaistų negalima dirbti asmenims, jautriems cefalosporinams ar penicilinams, arba kuriems buvo patarta nedirbti su tokiais vaistais.

2.  Dirbant su šiuo vaistu būtina vengti sąlyčio, todėl reikia imtis visų rekomenduotų atsargumo priemonių. Reikia mūvėti vienkartines polietilenines pirštines.

3.  Po sąlyčio atsiradus tokiems simptomams kaip odos paraudimas, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Veido, lūpų ar akių patinimas arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, kuriems atsiradus būtina skubi medicininė pagalba.

 

13.  SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-08-08

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Farmakoterapinė grupė: cefalosporinai. ATCvet kodas: QG51AX02.

Cefapirinas yra plataus veikimo spektro pirmos kartos cefalosporinas, baktericidiškai veikiantis gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas. Cefapirinas yra atsparus penicilinazei.