Kodas 99018
Gamintojas Edupharma

MEROPENEM HIKMA, 500 mg, milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui, N10

Vaistinis preparatas. Receptinis.
Veiklioji medžiaga:

Meropenem Hikma 500 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui

Meropenemas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-                 Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-                 Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

-        Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-                 Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.        Kas yra Meropenem Hikma ir kam jis vartojamas

2.        Kas žinotina prieš vartojant Meropenem Hikma

3.        Kaip vartoti Meropenem Hikma

4.        Galimas šalutinis poveikis

5.        Kaip laikyti Meropenem Hikma

6.        Pakuotės turinys ir kita informacija

 

1.             Kas yra Meropenem Hikma ir kam jis vartojamas

 

Meropenem Hikma sudėtyje yra veikliosios medžiagos meropenemo ir jis priklauso vaistų, vadinamų karbapenemų grupės antibiotikai, grupei. Šis vaistas naikina daugelį bakterijų, galinčių sukelti sunkias infekcines ligas.

Meropenemas vartojamas gydyti toliau išvardytas suaugusiųjų ir 3 mėnesių bei  vyresnių vaikų  infekcines ligas.

·               Plaučių uždegimas (pneumonija).

·               Pacientų, sergančių cistine fibroze, plaučių ir bronchų infekcinės ligos.

·               Komplikuotos šlapimo takų infekcinės ligos.

·               Komplikuotos pilvo ertmės infekcinės ligos.

·               Gimdymo metu ar po gimdymo pasireiškusios infekcinės ligos.

·               Komplikuotos odos ir minkštųjų audinių infekcinės ligos.

·               Ūminė bakterinė galvos smegenų infekcinė liga (meningitas).

 

Meropenem Hikma gali būti vartojamas febriline neutropenija sergantiems pacientams gydyti tuo atveju, jei įtariama bakterijų sukelta infekcinė liga.

 

Meropenem Hikma galima vartoti bakterijų sukeltai kraujo infekcijai gydyti nustačius arba įtarus, kad ji susijusi su kuria nors iš anksčiau išvardytų infekcijų.

 

2.             Kas žinotina prieš vartojant Meropenem Hikma

 

Meropenem Hikma vartoti negalima:

·               jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) meropenemui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

·               jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) kitiems antibiotikams, tokiems kaip penicilinai, cefalosporinai ar karbapenemai, kadangi galite būti alergiškas ir meropenemui.

 

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju prieš pradėdami vartoti Meropenem Hikma:

·                jeigu yra sveikatos sutrikimų, pvz., kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas;

·                jeigu po kitų antibiotikų vartojimo buvo pasireiškęs sunkus viduriavimas.

 

Gydymo meropenemu metu Jums gali pasireikšti teigiama Kumbso reakcija, rodanti antikūnų, galinčių ardyti raudonuosius kraujo kūnelius, atsiradimą. Jūsų gydytojas tai su Jumis aptars.

 

Jeigu abejojate, ar kuri nors iš išvardytų būklių Jums tinka, pasikalbėkite su savo gydytoju arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti Meropenem Hikma.

 

Kiti vaistai ir Meropenem Hikma

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto ir augalinius preparatus, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Tai svarbu todėl, kad Meropenem Hikma gali keisti kitų vaistų poveikį, o kiti vaistai - Meropenem Hikma poveikį.

 

Ypatingai svarbu pasakyti savo gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui, jeigu vartojate bet kurio iš toliau išvardytų vaistų:

·                Probenecido (vartojamo podagrai gydyti).

·                Valpro rūgšties / natrio valproato / valpromido (vartojamo epilepsijai gydyti). Meropenem Hikma kartu vartoti negalima, kadangi jis gali silpninti natrio valproato poveikį.

·                Geriamojo antikoagulianto (vartojamo kraujo krešuliams gydyti ar jų profilaktikai).

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Nėštumo metu meropenemo geriau nevartoti.

 

Jūsų gydytojas nuspręs, ar turėtumėte vartoti meropenemo.

 

Prieš pradedant vartoti meropenemo svarbu pasakyti gydytojui, jeigu žindote arba ruošiatės žindyti. Nedidelis šio vaisto kiekis gali išsiskirti į motinos pieną. Todėl Jūsų gydytojas nuspręs, ar žindymo laikotarpiu galite vartoti meropenemo.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Vis dėlto meropenemo vartojimas buvo susijęs su galvos skausmu, odos dilgčiojimu ar badymu (parestezija). Šie šalutiniai poveikiai gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Meropenemas gali sukelti nevalingus raumenų judesius, sukeliančius greitą ir nekontroliuojamą kūno drebulį (traukulius) ir paprastai pasireiškiančius kartu su sąmonės sutrikimu. Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, jeigu patiriate šių šalutinių poveikių.

 

Meropenem Hikma sudėtyje yra natrio

Meropenem Hikma 0,5 g: šio vaisto 500 mg dozėje yra maždaug 45 mg natrio. Tai reikia turėti omenyje pacientams, kurie kontroliuoja natrio kiekį maiste.

Meropenem Hikma 1 g: šio vaisto 1 g dozėje yra maždaug 90 mg natrio. Tai reikia turėti omenyje pacientams, kurie kontroliuoja natrio kiekį maiste.

 

Jeigu Jums pasireiškia būklė, dėl kurios reikia kontroliuoti natrio kiekį, pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju.

 

 

3.             Kaip vartoti Meropenem Hikma

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas, vaistininkas arba slaugytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

 

Vartojimas suaugusiesiems

·                Dozė priklauso nuo infekcinės ligos, kuria Jūs sergate, rūšies, kokioje organizmo vietoje ir kokio sunkumo ji yra. Dozę, kuri Jums reikalinga, paskirs gydytojas.

·                Paprastai suaugusiems žmonėms reikia vartoti 500 mg (miligramų) – 2 g (gramus). Tokią dozę reikia vartoti kas 8 valandas. Tačiau, jei Jūsų inkstų funkcija yra sutrikusi, vaisto galima vartoti rečiau.

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

·                Vyresniems kaip 3 mėnesių kūdikiams ir ne vyresniems kaip 12 metų vaikams, dozė nustatoma atsižvelgiant į vaiko amžių ir kūno svorį. Įprastinė dozė yra 10–40 mg Meropenem Hikma /kg kūno svorio. Tokią dozę reikia leisti kas 8 valandas. Jei vaikas sveria daugiau kaip 50 kg, jam reikia vartoti suaugusiems žmonėms skiriamą dozę.

 

Kaip vartoti Meropenem Hikma

·                Meropenem Hikma Jums injekuos arba infuzuos į stambią veną.

·                Paprastai Meropenem Hikma Jums suleis Jus gydantis gydytojas arba slaugytojas.

·                Vis dėlto kartais pacientai ir juos slaugantys asmenys apmokomi Meropenem Hikma leisti namuose. Visada vartokite Meropenem Hikma tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

·                Jums skirto injekcinio tirpalo negalima maišyti ar pilti į tirpalus, kuriuose yra kitų vaistų.

·                Injekcijos trukmė gali būti maždaug 5 minutės arba 15–30 minučių. Kaip leisti Meropenem Hikma, paaiškins Jūsų gydytojas.

·                Paprastai leisti reikia kiekvieną dieną tuo pačiu laiku.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Meropenem Hikma dozę?

Jeigu atsitiktinai pavartojote didesnę negu gydytojo skirta dozę, tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją arba vykite į artimiausią ligoninę.

 

Pamiršus pavartoti Meropenem Hikma

Jei pamiršote pavartoti, prisiminus, suleiskite vaisto kaip galima greičiau. Jei jau beveik bus atėjęs kitos dozės vartojimo laikas, praleiskite pamirštą dozę.

Negalima vartoti dvigubos dozės (dviejų injekcijų tuo pačiu metu) norint kompensuoti praleistą dozę.

 

Nustojus vartoti Meropenem Hikma

Kol Jūsų gydytojas nenurodė, nenuraukite Meropenem Hikma vartojimo.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

 

 

4.             Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Sunkios alerginės reakcijos

Jei pasireiškė sunki alerginė reakcija, reikia nedelsiant nutraukti Meropenem Hikma vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Jums gali prireikti neatidėliotinos medicininės pagalbos. Gali staiga atsirasti tokių simptomų:

·                sunkus odos išbėrimas, niežulys arba dilgėlinė;

·                veido, lūpų, liežuvio ar kitų kūno dalių patinimas;

·                dusulys, švokštimas ar kvėpavimo pasunkėjimas.


 

 

Raudonųjų kraujo ląstelių pažeidimas (dažnis nežinomas)

Požymiai gali būti:

·                netikėtas dusulys;

·                raudonas arba rudas šlapimas.

 

Jeigu pastebėjote nors vieną iš išvardytų požymių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 

Kitoks galimas šalutinis poveikis

Dažnas (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 10 žmonių):

·                pilvo (skrandžio) skausmas;

·                šleikštulys (pykinimas);

·                vėmimas;

·                viduriavimas;

·                galvos skausmas;

·                odos išbėrimas, niežulys;

·                skausmas ir uždegimas;

·                kraujo plokštelių kiekio padidėjimas kraujyje (nustatomas kraujo tyrimu);

·                kraujo tyrimų rodmenų, įskaitant tuos, kurie rodo kepenų veiklą, pokytis.

 

Nedažnas (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 100 žmonių):

·                kraujo pokyčiai: sumažėjęs kraujo plokštelių kiekis (dėl to gali lengviau atsirasti kraujosruvų (mėlynių)), kai kurių baltųjų kraujo ląstelių kiekio padidėjimas, kitų baltųjų kraujo ląstelių kiekio sumažėjimas ir medžiagos, vadinamos bilirubinu, kiekio padidėjimas. Jūsų gydytojas gali laikas nuo laiko tikrinti Jūsų kraujo tyrimo rezultatus;

·                kraujo tyrimų, įskaitant rodančius inkstų funkciją, duomenų pokyčiai;

·                dilgčiojimo pojūtis (badymas ir dilgsėjimas);

·                grybelių sukeliama infekcinė burnos (pienligė) ar makšties liga;

·                žarnų uždegimas su viduriavimu;

·                skausmas Meropenem Hikma leidimo į veną vietoje;

·                pokyčiai kraujyje, kurių simptomai yra tokie: dažnos infekcinės ligos, aukšta temperatūra ir gerklės skausmas. Jūsų gydytojas gali laikas nuo laiko atlikti kraujo tyrimus;

·                staiga prasidedantis sunkus odos išbėrimas arba oda tampa pūslėta, arba ji lupasi. Šie simptomai gali būti susiję su aukšta temperatūra ir sąnarių skausmais.

 

Retas (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 1000 žmonių):

·                traukuliai (konvulsijos).

 

Nežinomas (dažnis negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):

·                sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios pasireiškia karščiavimu, odos išbėrimu ir kraujo rodiklių, rodančių kepenų funkciją, pokyčiais (padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas); padidėjęs tam tikrų baltųjų kraujo ląstelių kiekis (eozinofilija) ir padidėję limfmazgiai. Tai gali būti daugelio organų jautrumo sindromo sukeliamų sutrikimų, vadinamų DRESS sindromu, požymiai.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt  esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt , taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt) . Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.             Kaip laikyti Meropenem Hikma

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės ir flakono po „Tinka iki/EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Paruoštas tirpalas: paruošus tirpalą intraveninei injekcijai ar infuzijai, jį reikia vartoti nedelsiant.

Prieš vartojimą vaistą būtina apžiūrėti, ar nėra matomų dalelių, flakono pažeidimų, spalvos pokyčių (tirpalas turi būti bespalvis ar vos gelsvas). Pastebėjus šių defektų vaistą reikia išmesti.

 

Laikas nuo miltelių tirpinimo pradžios iki injekcijos ar infuzijos į veną pabaigos negali būti ilgesnis kaip 1 val.

Praskiesto tirpalo negalima laikyti šaldytuve ar užšaldyti.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

6.             Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Meropenem Hikma sudėtis

Veiklioji medžiaga yra meropenemas.

Kiekviename 500 mg flakone yra 500 mg bevandenio meropenemo (meropenemo trihidrato pavidalu).

Kiekviename 1 g flakone yra 1 g bevandenio meropenemo (meropenemo trihidrato pavidalu).

 

Pagalbinė medžiaga yra bevandenis natrio karbonatas.

 

Meropenem Hikma išvaizda ir kiekis pakuotėje

Meropenem Hikma yra balti arba gelsvi milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui, tiekiami stikliniuose flakonuose. Pakuotėje yra  10 flakonų.

 

Registruotojas ir gamintojas eksportuojančioje valstybėje

 

Registruotojas

Hikma Farmaceutica, S.A.

Estrada do Rio da Mo, n8, 8A.8B Fervenca

2705-906 Terrugem SNT

Portugalija

 

Gamintojas

ACS DOBFAR SPA

Viale Addetta 4/12

20067 Tribiano (Milan)

Italija

 

Lygiagretus importuotojas

UAB „Edupharma“

K. Baršausko g. 80

LT-51440 Kaunas

 

Lygiagrečiai importuojamas vaistas skiriasi nuo referencinio: galiojimo laiku – lygiagrečiai importuojamo – galiojimo laikas 3 metai,  referencinio 2 metai; laikymo sąlygomis- lygiagrečiai importuojamo – laikyti ne aukštesnėje kaip 25oC temperatūroje. Negalima užšaldyti paruošto tirpalo, referencinio - specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2019-07-17.

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.