Kodas 95634
Gamintojas CP-Pharma

MELOSUS 0,5mg geriamoji susp. katėms 10ml (CP-pharma)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Melosus 0,5 mg/ml geriamoji suspensija katėms ir jūrų kiaulytėms

 

 

 

1.          REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf Vokietija

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

49841 SJ Raamsdonksveer Nyderlandai

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Melosus 0,5 mg/ml geriamoji suspensija katėms ir jūrų kiaulytėms Meloksikamas

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Veiklioji medžiaga:

meloksikamas              0,5 mg/ml.

 

Pagalbinės medžiagos:

natrio benzoatas           1,75 mg/ml.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Katės

Katėms lengvam arba vidutinio stiprumo pooperaciniam skausmui ir uždegimui mažinti po chirurginių procedūrų, pvz., ortopedinės ir minkštųjų audinių operacijos.

Katėms skausmui ir uždegimui mažinti, esant lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

 

Jūrų kiaulytės

Nestipriam arba vidutinio stiprumo pooperaciniam skausmui, susijusiam su minkštųjų audinių operacija, pvz., patinėlių kastracija, mažinti.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Negalima naudoti katėms, esant skrandžio ir žarnyno sutrikimams, pvz., esant sudirgimui ir kraujavimui, sutrikus kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms ir esant hemoraginiams sutrikimams. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti jaunesnėms nei 6 sav. amžiaus katėms.


Negalima naudoti jaunesnėms nei 4 sav. amžiaus jūrų kiaulytėms.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Katėms retkarčiais pasireiškė nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) būdingos nepalankios reakcijos, pvz., apetito praradimas, vėmimas, viduriavimas, kraujo atsiradimas išmatose, apatija ir inkstų nepakankamumas. Labai retais atvejais pasireiškė kepenų fermentų kiekio padidėjimas.

 

Šios nepalankios reakcijos beveik visada būna trumpalaikės ir pranyksta nutraukus gydymą, tačiau labai retais atvejais gali sukelti rimtų ar mirtinų pasekmių.

 

Jeigu pasireiškia nepalankios reakcijos, būtina nutraukti gydymą ir konsultuotis su veterinarijos gydytoju.

 

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Katės ir jūrų kiaulytės.

 

 

8.              DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Duoti per os.

Suduoti sumaišytą su ėdesiu arba supilti tiesiai gyvūnui į burną. Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Siekiant išvengti išorinio užkrato patekimo, pridedamus švirkštus reikėtų naudoti tik šio vaisto dozavimui.

 

Katės

Dozės

Pooperacinio skausmo ir uždegimo mažinimas po chirurginių procedūrų

Praėjus 24 val. po pradinio gydymo meloksikamo injekciniu tirpalu katėms, gydymą reikia tęsti Melosus 0,5 mg/ml geriamąja suspensija katėms, skiriant 0,05 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio. Toliau geriamąją dozę galima skirti kartą per parą (kas 24 val.) ne ilgiau kaip keturias dienas.

 

Lėtinės skeleto ir raumenų ligos

Gydymo pradžioje pirmąją dieną reikia skirti vieną geriamąją 0,1 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozę. Vėliau kas 24 val. duodama palaikomoji 0,05 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozė vieną kartą per dieną.

Klinikinis atsakas dažniausiai pasireiškia per 7 d. Jei nepastebima klinikinio pagerėjimo, gydymą būtina nutraukti ne vėliau kaip po 14 d.

 

Naudojimo būdas ir metodas

Suspensiją galima dozuoti Melosus matavimo švirkštu, pridėtu pakuotėje.


Buteliuko lašintuvą galima sujungti su švirkštu, ant kurio pažymėta kūno svorio (kg) skalė, atitinkanti palaikomąją dozę. Pradedant gydymą, pirmąją dieną reikia skirti dvigubą palaikomąją dozę.

 

Po kiekvienos dozės švirkšto galiuką reikia nuvalyti, o buteliuko dangtelį – vėl sandariai užsukti. Nenaudojamą švirkštą reikia laikyti kartoninėje dėžutėje.

 

Jūrų kiaulytės Dozės

Pooperacinio skausmo, susijusio su minkštųjų audinių operacija, mažinimas

Gydymo pradžioje 1-ąją dieną (prieš operaciją) reikia skirti vieną geriamąją 0,2 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozę. Vėliau 2–3-ąją dienomis (po operacijos) kas 24 val. duodama palaikomoji geriamoji 0,1 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozė vieną kartą per parą.

 

Atskirais atvejais veterinarijos gydytojas savo nuožiūra dozę gali titruoti iki 0,5 mg/kg. Tačiau dozių, viršijančių 0,6 mg/kg, saugumas jūrų kiaulytėms neįvertintas.

 

Naudojimo būdas ir metodas

Suspensiją reikėtų supilti tiesiai į burną naudojant standartinį 1 ml švirkštą, ant kurio sugraduota ml skalė kas 0,01 ml.

 

0,2 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozė: 0,4 ml 1 kg kūno svorio 0,1 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio dozė: 0,2 ml 1 kg kūno svorio

 

Reikia naudoti mažą talpyklą (pvz., arbatinį šaukštelį) ir į ją įlašinti Melosus geriamosios suspensijos (rekomenduojama į mažą talpyklę įlašinti keliais lašais daugiau, nei reikalaujama). Į standartinį 1 ml švirkštą įtraukti Melosus, atsižvelgiant į jūrų kiaulytės kūno svorį. Švirkštu sušvirkšti Melosus tiesiai į jūrų kiaulytės burną. Mažą talpyklę reikia išplauti vandeniu ir išdžiovinti prieš naudojant kitą kartą.

 

Jūrų kiaulytėms negalima naudoti katėms skirto švirkšto, ant kurio pažymėta kūno svorio (kg) skalė ir yra katę.

 

 

 

9.              NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Dozuoti būtina ypač tiksliai. Būtina paisyti veterinarijos gydytojo nurodymų.

 

 

10.           IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.           SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir buteliuko po „EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 6 mėn.

 

 

12.       SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI


Specialios atsargumo priemonės naudojant vaistą gyvūnams

Negalima naudoti vaisto gyvūnams, esant dehidratacijai, hipovolemijai ar hipotenzijai, nes yra padidėjusio toksinio poveikio inkstams pavojus.

 

Pooperacinis naudojimas katėms ir jūrų kiaulytėms

Jei reikalingas papildomas skausmo malšinimas, gali reikėti taikyti multimodalinę skausmo terapiją.

 

Lėtinės skeleto ir raumenų ligos katėms

Veterinarijos gydytojas turi reguliariai stebėti atsaką į ilgalaikį gydymą.

 

Melosus negalima naudoti po parenterinės meloksikamo ar kito NVNU injekcijos, kadangi tinkamas dozavimo režimas tokiam tolesniam kačių gydymui nenustatytas.

 

Vaikingumas ir laktacija

Negalima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kiti NVNU, diuretikai, antikoaguliantai, aminoglikozidiniai antibiotikai ir kitos su baltymais junglios medžiagos gali konkuruoti jungiantis ir pasireikšti toksinis poveikis. Melosus negalima skirti drauge su kitais NVNU ar gliukokortikosteroidais. Būtina vengti skirti drauge veterinarinių vaistų, kurie gali veikti nefrotoksiškai.

 

Nesuderinamumai

Anksčiau skirti vaistai nuo uždegimo gali sukelti papildomų ar sustiprinti esamas nepalankias reakcijas, todėl iki gydymo tokiais veterinariniais vaistais pradžios turi praeiti bent 24 val. Pertraukos tarp gydymų trukmę reikia nustatyti, atsižvelgus į anksčiau naudotų preparatų farmakologines savybes.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Meloksikamo saugumo riba katėms yra maža, o klinikiniai perdozavimo požymiai gali pasireikšti esant palyginti nedideliam perdozavimui.

Tikėtina, kad perdozavus 6 skyriuje „Nepalankios reakcijos“ išvardintos nepalankios reakcijos bus sunkesnės ir dažnesnės. Perdozavus būtina pradėti simptominį gydymą.

 

Per didelė 0,6 mg 1 kg kūno svorio dozė, suduota per 3 dienas, ir po to per 6 papildomas dienas suduota 0,3 mg/kg dozė jūrų kiaulytėms nesukėlė nepalankių reiškinių, būdingų meloksikamui. Dozių, viršijančių 0,6 mg/kg, saugumas jūrų kiaulytėms neįvertintas

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas NVNU, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

 

13.       SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

 

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.


15.        KITA INFORMACIJA

 

5 ml, 10 ml ar 25 ml buteliukas.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.