Kodas 95430
Gamintojas Lilly

LYUMJEV 100 vienetų/ml KWIKPEN, injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje, 3 ml, N5

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

Lyumjev 100 vienetų/ml KwikPen injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

insulinas lispro

Kiekvienu KwikPen palaipsniui po 1 vienetą galima leisti 1-60 vienetų.

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į savo gydytoją, slaugytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, slaugytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Lyumjev KwikPen ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Lyumjev KwikPen

3. Kaip vartoti Lyumjev KwikPen

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Lyumjev KwikPen

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Lyumjev KwikPen ir kam jis vartojamas

Lyumjev 100 vienetų/ml KwikPen injekcinio tirpalo užpildytame švirkštiklyje yra veikliosios medžiagos insulino lispro. Lyumjev vartojamas cukriniu diabetu sergantiems suaugusiesiems gydyti.

Tai yra valgymo metu suleidžiamas insulinas, kuris veikia greičiau už kitus vaistus, kurių sudėtyje yra insulino lispro. Lyumjev sudėtyje yra pagalbinių medžiagų, kurios pagreitina insulino lispro absorbciją organizme.

Cukrinis diabetas – tai būklė, kuriai esant, organizme gaminama nepakankamai insulino arba organizmas naudoja insuliną neefektyviai ir tai sukelia poveikį, pavyzdžiui, padidėja cukraus koncentracija kraujyje. Lyumjev – tai insulino preparatas, kuriuo gydomas cukrinis diabetas ir kontroliuojama cukraus koncentracija kraujyje. Veiksmingas cukrinio diabeto gydymas, kai gerai kontroliuojama cukraus koncentracija kraujyje, apsaugo nuo ilgalaikių diabeto komplikacijų.

Gydymas Lyumjev padeda ilgą laiką kontroliuoti cukraus koncentraciją kraujyje ir išvengti cukrinio diabeto komplikacijų. Stipriausias Lyumjev poveikis pasireiškia 1-3 valandų po injekcijos laikotarpiu ir išlieka iki 5 valandų. Turite leisti Lyumjev pradėję valgyti arba ne vėliau kaip per 20 minučių nuo valgymo pradžios.

Jūsų gydytojas gali nurodyti vartoti Lyumjev kartu su ilgos ar vidutinės veikimo trukmės insulinu.

Nekeiskite vieno insulino kitu, nebent tai padaryti nurodytų gydytojas.

Lyumjev 100 vienetų/ml KwikPen yra vienkartinis užpildytas švirkštiklis, kuriame yra 3 ml (300 vienetų, 100 vienetų/ml) insulino lispro. Viename KwikPen yra daug insulino dozių. KwikPen galima nustatyti po 1 vienetą. Vienetų skaičius rodomas dozės langelyje, kurį reikia patikrinti kiekvieną kartą prieš suleidžiant injekciją. Per vieną injekciją galite leisti nuo 1 iki 60 vienetų.

Jeigu Jums paskirta dozė yra didesnė kaip 60 vienetų, turėsite susileisti daugiau kaip vieną injekciją.

2. Kas žinotina prieš vartojant Lyumjev KwikPen

Lyumjev KwikPen vartoti NEGALIMA

jeigu galvojate, kad sumažėjo cukraus koncentracija Jūsų kraujyje (hipoglikemija). Toliau šiame pakuotės lapelyje pasakojama, kaip elgtis, esant mažai cukraus koncentracijai kraujyje (žr. 3 skyriuje skyrelį „Ką daryti pavartojus per didelę Lyumjev dozę?”);

jeigu yra alergija insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su savo gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti Lyumjev.

Jeigu blogai matote, Jums prireiks pagalbos iš asmens, apmokyto leisti injekcijas.

Maža cukraus koncentracija kraujyje (hipoglikemija).

Maža cukraus koncentracija kraujyje gali būti pavojinga, o dėl negydomos hipoglikemijos gali net ištikti mirtis. Lyumjev pradeda mažinti cukraus koncentraciją greičiau už kai kuriuos kitus valgymo metu suleidžiamus insulinus. Jeigu pasireiškia hipoglikemija, po Lyumjev injekcijos ji gali atsirasti anksčiau. Jeigu hipoglikemija Jums pasireiškia dažnai arba Jūs sunkiai ją atpažįstate, tai reikia aptarti su savo gydytoju arba slaugytoju. Jei cukraus koncentracija Jūsų kraujyje yra gerai kontroliuojama vartojant dabartinę insulino terapiją arba ilgai sergate cukriniu diabetu, galite nepajusti įspėjamųjų simptomų pernelyg sumažėjus cukraus koncentracijai kraujyje. Įspėjamieji požymiai yra išvardyti toliau šiame pakuotės lapelyje. Simptomus žr. skyrelyje „Dažnos cukrinio diabeto problemos”.

Turite gerai apgalvoti, kada pavalgyti, kaip dažnai ir kiek mankštintis. Taip pat turite atidžiai stebėti cukraus koncentraciją kraujyje, dažnai ją matuodami.

Pakeitus vartojamo insulino tipą, cukraus koncentracija Jūsų kraujyje gali pernelyg padidėti arba sumažėti. Jeigu yra cukraus koncentracijos kraujyje sumažėjimo pavojus, Jums gali tekti dažniau matuoti cukraus koncentraciją kraujyje. Jūsų gydytojui gali prireikti keisti kitų Jūsų vartojamų vaistų cukriniam diabetui gydyti dozes.

Didelė cukraus koncentracija kraujyje (hiperglikemija).

Nutraukus insulino vartojimą arba vartojant nepakankamai insulino, cukraus koncentracija kraujyje gali labai padidėti (hiperglikemija) ir gali pasireikšti diabetinė ketoacidozė tai yra sunki būklė, dėl kurios net gali ištikti mirtis. Simptomus žr. skyrelyje „Dažnos cukrinio diabeto problemos”.

Jeigu Jūsų gydymas insulinu derinamas su vienu iš vaistų cukriniam diabetui gydyti, priklausančių grupei vaistų, vadinamų tiazolidindionais arba glitazonais (pvz., pioglitazonu), kaip įmanoma greičiau pasakykite savo gydytojui, jeigu atsiranda širdies nepakankamumo požymių, tokių kaip neįprastas dusulys, greitas kūno masės didėjimas ar lokalus patinimas dėl skysčių susilaikymo (edema).

Jeigu Jums pasireiškia sunki alerginė reakcija insulinui arba bet kuriai pagalbinei Lyumjev medžiagai, nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsdami kreipkitės greitosios medicinos pagalbos tarnybas.

Atsiimdami vaistą iš vaistinės, visada patikrinkite ant pakuotės ir etiketėje nurodytą insulino pavadinimą ir tipą. Įsitikinkite, kad gavote tą Lyumjev, kurį Jums paskyrė gydytojas.

Išsaugokite kartono dėžutę arba ant kartono dėžutės nurodytą serijos numerį, kad galėtumėte nurodyti serijos numerį pranešdami apie pasireiškusį šalutinį poveikį (žr. skyrelį „Pranešimas apie šalutinį poveikį”).

Kiekvieną injekciją suleiskite naudodami naują adatą, kad apsisaugotumėte nuo infekcijų ir adatų užsikimšimo. Jeigu adata užsikimšo, pakeiskite ją nauja adata.

Vaikams ir paaugliams

Šio vaisto negalima vartoti vaikams ar paaugliams, nes nėra šio vaisto vartojimo vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams patirties.

Kiti vaistai ir Lyumjev

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui, slaugytojui arba vaistininkui. Kai kurie vaistai gali veikti cukraus koncentraciją Jūsų kraujyje – tai reiškia, kad Jums gali tekti keisti insulino dozę.

Cukraus koncentracija Jūsų kraujyje gali sumažėti (hipoglikemija), jeigu vartojate:

kitų vaistų cukriniam diabetui gydyti (geriamųjų ir leidžiamųjų);

sulfonamidų grupės antibiotikų (infekcijoms gydyti);

acetilsalicilo rūgštį (skausmui ar nesunkiam karščiavimui mažinti ir kraujo krešulių formavimosi profilaktikai);

kai kurių antidepresantų (monoamino oksidazės inhibitorių arba selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių);

kai kurių angiotenziną konvertuojančiojo fermento (AKF) inhibitorių (pvz.: kaptoprilį, enalaprilį) (kai kuriems širdies sutrikimams ar padidėjusiam kraujospūdžiui gydyti);

angiotenzino II receptorių blokatorių (padidėjusiam kraujospūdžiui ar širdies sutrikimams gydyti);

somatostatino analogų (pvz., oktreotidą, kuriuo gydoma reta būklė, kuriai esant, pernelyg padaugėja augimo hormono).

Cukraus koncentracija Jūsų kraujyje gali padidėti (hiperglikemija), jeigu vartojate:

danazolą (endometriozei gydyti);

kontraceptinių tablečių (tabletės, apsaugančios nuo pastojimo);

skydliaukės hormono pakeičiamąją terapiją (skydliaukės sutrikimams gydyti);

žmogaus augimo hormoną (trūkstant augimo hormono);

diuretikų (padidėjusiam kraujospūdžiui gydyti ar skysčių susikaupimui organizme mažinti);

simpatinę nervų sistemą stimuliuojančių vaistų (pavojingoms alerginėms reakcijoms gydyti ar vartojami vaistų nuo peršalimo sudėtyje);

kortikosteroidų (astmai ar autoimuniniams sutrikimams gydyti).

Beta adrenoreceptorių blokatoriai (vartojami padidėjusiam kraujospūdžiui, aritmijoms ar krūtinės anginai gydyti) sunkina mažos cukraus koncentracijos kraujyje požymių atpažinimą.

Lyumjev vartojimas kartu su alkoholiu

Geriant daug alkoholio, cukraus koncentracija kraujyje gali arba padidėti, arba sumažėti. Todėl Jums gali reikėti kitokio insulino kiekio. Turite dažniau nei įprastai matuoti cukraus koncentraciją savo kraujyje.

Nėštumas ir žindymas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju, slaugytoju arba vaistininku. Reikiamas insulino kiekis paprastai sumažėja pirmaisiais 3 nėštumo mėnesiais ir padidėja kitais 6 mėnesiais. Po gimdymo insulino poreikis tampa vėl toks, koks buvo iki nėštumo.

Kokių nors apribojimų gydymui Lyumjev žindymo laikotarpiu nėra. Jeigu žindote kūdikį, gali tekti keisti insulino vartojimą arba dietą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jūsų gebėjimas susikaupti ir reaguoti gali sumažėti pasireiškus hipoglikemijai. Prisiminkite tai visose situacijose, kuriose galite kelti pavojų sau ir kitiems žmonėms (pvz., vairuodami automobilį ar valdydami mechanizmus). Turėtumėte pasitarti su savo gydytoju dėl vairavimo, jeigu:

dažnai kartojasi hipoglikemijos epizodai;

sumažėjo arba nebūna apie hipoglikemiją įspėjančiųjų požymių.

Lyumjev KwikPen sudėtyje yra natrio

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol natrio (23 mg), t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3. Kaip vartoti Lyumjev KwikPen

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė Jūsų gydytojas, vaistininkas arba slaugytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į juos.

Jie nurodys, kiek tiksliai turite vartoti, kada ir kokiu dažnumu vartoti Lyumjev. Jie taip pat Jums pasakys, kokiu dažnumu turite lankytis cukrinio diabeto klinikoje.

Siekiant užkirsti kelią galimam ligų plitimui, kiekvieną švirkštiklį galite naudoti tik Jūs, net jeigu adata ant švirkštiklio yra pakeista.

Visada turėkite insulino atsargų ir kitą injekcijų prietaisą tam atvejui, jeigu jų prireiks.

Jei esate neregys arba Jūsų rega yra sutrikusi, Jums prireiks kito žmogaus pagalbos suleidžiant injekciją.

Gydytojas gali nurodyti Jums vartoti Lyumjev kartu su ilgos ar vidutinės veikimo trukmės insulinu.

Suleiskite juos atskirai. Lyumjev negalima maišyti su jokiu kitu insulinu.

Kada leisti Lyumjev

Lyumjev yra valgymo metu suleidžiamas insulinas. Turite leisti Lyumjev pradėję valgyti arba likus 1-2 minutėms iki valgymo. Taip pat galima leisti per 20 minučių nuo valgymo pradžios.

Kiek insulino reikia leisti

Kokios dozės Jums reikia, apskaičiuos gydytojas pagal cukraus koncentraciją Jūsų kraujyje ir Jūsų kūno masę bei paaiškins

kiek Lyumjev reikia leisti kiekvieną kartą valgymo metu;

kaip ir kada matuoti cukraus koncentraciją Jūsų kraujyje;

kaip keisti insulino dozę, atsižvelgiant į cukraus koncentraciją Jūsų kraujyje;

ką daryti pakeitus dietą arba fizinį krūvį, susirgus arba vartojant kitų vaistų;

pakeitus į kito tipo insuliną, turėsite vartoti daugiau arba mažiau vaisto nei iki tol. Taip daryti gali tekti tik suleidžiant pirmąją injekciją arba dozę gali tekti keisti laipsniškai per keletą savaičių ar mėnesių.

Lyumjev vartoti negalima

jeigu jis nepanašus į vandenį. Lyumjev turi būti skaidrus, bespalvis ir jame negali būti kietųjų dalelių. Patikrinkite tai kiekvieną kartą prieš susileisdami;

jeigu Lyumjev buvo laikytas netinkamai (žr. 5 skyriuje skyrelį „Kaip laikyti Lyumjev”);

jeigu švirkštiklis yra pažeistas, vaisto vartoti negalima.

Paruoškite KwikPen švirkštiklį vartojimui (žr. vartojimo instrukcijas)

Pirmiausia nusiplaukite rankas.

Perskaitykite instrukcijas, kaip naudoti užpildytą insulino švirkštiklį. Atidžiai laikykitės instrukcijų. Čia yra keletas priminimų.

Naudokite naują adatą (pakuotėje nėra adatų).

Kiekvieną kartą prieš vartojimą užtaisykite savo KwikPen. Taip patikrinsite, ar insulinas prateka, ir pašalinsite oro burbuliukus iš savo KwikPen. Švirkštiklyje gali likti šiek tiek mažų oro burbuliukų. Maži oro burbuliukai yra normalu ir nekeičia dozės.

Vienetų skaičius yra matomas dozės langelyje tai visada patikrinkite prieš injekciją.

Lyumjev suleidimas

Prieš suleisdami injekciją, nuvalykite odą.

Suleiskite po oda (injekcija po oda) taip, kaip Jus mokė gydytojas arba slaugytojas.

Po injekcijos įdurtą į odą adatą palaikykite 5 sekundes, kad įsitikintumėte, jog susileidote visą dozę. Įsitikinkite, kad suleidote ne arčiau kaip per 1 cm nuo paskutiniosios injekcijos vietos ir keiskite injekcijos vietas (žastas, šlaunis, sėdmuo ar pilvas).

Jeigu švirkštiklyje neužtenka insulino visai dozei leisti, pasižymėkite, kiek vis dar turite susileisti. Užtaisykite naują švirkštiklį ir suleiskite likusią dozę.

Jeigu tuo pačiu laiku, kaip ir Lyumjev, turite leisti ir kitą insuliną, juos suleiskite į skirtingas vietas.

Negalima leisti tiesiai į veną.

Po injekcijos

Kai tik užbaigiate injekciją, nuimkite nuo KwikPen adatą, naudodami išorinį adatos dangtelį.

Taip išsaugosite insulino sterilumą ir išvengsite jo išbėgimo. Tai taip pat apsaugos švirkštiklį nuo oro patekimo į jį ir nuo adatos užsikimšimo. Nesikeiskite adatomis su kitais žmonėms.

Nesikeiskite savo švirkštikliu su kitais žmonėms. Vėl uždėkite dangtelį ant savo švirkštiklio.

Vėlesnės injekcijos

Kiekvieną kartą suleisdami injekciją KwikPen turite naudoti naują adatą. Prieš kiekvieną injekciją pašalinkite visus oro burbuliukus. Laikydami KwikPen į viršų nukreipta adatą, galite pamatyti, kiek liko insulino.

Tuščio KwikPen naudoti dar kartą negalima.

Ką daryti pavartojus per didelę Lyumjev dozę?

Jeigu susileidote per daug Lyumjev, gali sumažėti cukraus koncentracija. Matuokite cukraus koncentraciją kraujyje.

Sumažėjus cukraus koncentracijai Jūsų kraujyje (hipoglikemija), galite gydytis savarankiškai, suvalgyti gliukozės tablečių, cukraus arba išgerti gėrimo su cukrumi. Tada suvalgyti vaisių, sausainių ar sumuštinį, kaip patarė Jūsų gydytojas arba slaugytojas, ir šiek tiek pailsėti. Dažnai tai padeda įveikti cukraus koncentracijos kraujyje sumažėjimą ar nedidelį insulino perdozavimą. Pamatuokite cukraus

koncentraciją savo kraujyje dar kartą po 15-20 minučių, kol cukraus koncentracija kraujyje stabilizuosis.

Jeigu negalite gydytis savarankiškai (pasireiškus sunkiai hipoglikemijai), nes esate pernelyg apsvaigę, nusilpę, sumišę, sunku susikalbėti, praradus sąmonę ar patyrus priepuolį, gali prireikti gydymo gliukagonu. Jį gali leisti kažkas, kas moka tai daryti. Po gliukagono suleidimo reikia suvalgyti gliukozės arba cukraus. Jeigu gliukagonas nepadeda, turite vykti į ligoninę arba kviesti greitosios pagalbos tarnybas. Paprašykite savo gydytojo papasakoti apie gliukagoną.

Pasakykite visiems, su kuriais praleidžiate laiką, kad sergate cukriniu diabetu. Papasakokite jiems, kas gali nutikti sumažėjus cukraus koncentracijai kraujyje, įskaitant apalpimo pavojų.

Pasakykite jiems, kad Jums apalpus, jie privalo: paguldyti Jus ant šono, kad išvengtumėte užspringimo, nedelsdami kviesti medicininę pagalbą ir neduoti Jums maisto ar gėrimų, nes galite užspringti.

Pamiršus pavartoti Lyumjev

Pamiršus susileisti insulino arba susileidus mažiau nei reikia, cukraus koncentracija Jūsų kraujyje gali padidėti (hiperglikemija). Matuokite cukraus koncentraciją savo kraujyje, kad galėtumėte nuspręsti, ar reikia insulino dozės. Kitą kartą valgydami, atnaujinkite vartojimą pagal įprastą dozavimo planą.

Nustojus vartoti Lyumjev

Negalima nutraukti insulino vartojimo arba keisti insulino, išskyrus atvejus, kai tai padaryti nurodo Jūsų gydytojas. Suleidus mažiau Lyumjev nei Jums reikia, gali padidėti cukraus koncentracija Jūsų kraujyje.

Negydomas cukraus koncentracijos kraujyje padidėjimas (hiperglikemija) gali būti labai pavojingas ir sukelti galvos skausmą, pykinimą, vėmimą, pilvo skausmą, dehidrataciją, sąmonės netekimą, komą ar net mirtį (žr. 4 skyrių).

Trys paprasti veiksmai, padėsiantys Jums sumažinti hipoglikemijos ar hiperglikemijos riziką:

visada turėkite atsarginį švirkštiklį tam atvejui, jeigu pamestumėte savo KwikPen arba jis būtų sugadintas;

visada turėkite kažką, ką galėtumėte parodyti, jog sergate cukriniu diabetu;

visada turėkite šiek tiek cukraus.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Maža cukraus koncentracija kraujyje (hipoglikemija) gydant insulinu pasireiškia labai dažnai (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių). Tai gali būti labai pavojinga. Pernelyg sumažėjus cukraus koncentracijai Jūsų kraujyje, galite prarasti sąmonę. Dėl sunkios hipoglikemijos gali atsirasti galvos smegenų pažaida ir kilti pavojus gyvybei. Jeigu Jums atsiranda sumažėjusios cukraus koncentracijos kraujyje simptomų, nedelsdami imkitės veiksmų cukraus koncentracijai kraujyje padidinti.

Žr. 3 skyriuje skyrelį „Ką daryti pavartojus per didelę Lyumjev dozę?“.

Alerginė reakcijos pasireiškia dažnai (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 10 žmonių). Jos gali būti sunkios ir gali pasireikšti toliau išvardytais simptomais.

Viso kūno išbėrimas.

Kvėpavimo pasunkėjimas.

Švokštimas.

Kraujospūdžio sumažėjimas.

Dažnas širdies plakimas.

Prakaitavimas.

Jeigu Jums pasireiškia pavojinga alerginė reakcija (įskaitant anafilaksijos priepuolį) insulinui arba bet kuriai Lyumjev sudėtyje esančiai medžiagai, nutraukite šio vaisto vartojimą ir iš karto kvieskite greitosios pagalbos tarnybas.

Kitas šalutinis poveikis, kuris gali pasireikšti

Dažnas

Reakcijos injekcijos vietoje. Kai kuriems žmonėms aplink insulino injekcijos vietą gali pasireikšti paraudimas, skausmas, patinimas ar niežėjimas. Tai dažniausiai išnyksta per keletą minučių ir netenka nutraukti Lyumjev vartojimo. Jeigu Jums atsiranda reakcijų injekcijos vietoje, pasakykite savo gydytojui.

Nedažnas (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 100 žmonių)

Pernelyg dažnai suleidžiant insuliną į tą pačią vietą, gali atsirasti įvairių odos pokyčių, vadinamų lipodistrofija, kuri gali pasireikšti odos susitraukimu (lipoatrofija), sustorėjimu (lipohipertrofija), arba gali susiformuoti gumbai po oda dėl baltymo, vadinamo amiloidu, kaupimosi (odos amiloidozė). Jeigu injekcijos vietoje pasireiškė lipodistrofija, išbėrimas arba stiprus odos niežėjimas, apie tai pasakykite savo gydytojui. Keiskite injekcijos vietą kiekvieną kartą suleisdami injekciją, kad išvengtumėte odos pokyčių.

Kitas galimas šalutinis poveikis

Rankų ar kulkšnių patinimas dėl skysčių kaupimosi (edema), ypač pradėjus gydymą insulinu arba pakeitus vaistų cukriniam diabetui gydyti dozę.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

Dažnos cukrinio diabeto problemos

Maža cukraus koncentracija kraujyje

Maža cukraus koncentracija kraujyje (hipoglikemija) reiškia, kad kraujyje yra nepakankamai cukraus.

Tai gali pasireikšti, jeigu:

susileidote per daug Lyumjev ar kito insulino;

nepavalgėte ar pavėlavote pavalgyti arba pakeitėte dietą;

pernelyg intensyviai mankštinotės arba dirbote prieš pavalgydami arba iš karto pavalgę;

sergate infekcija ar liga (ypač, jeigu viduriuojate arba vemiate);

pasikeičia insulino poreikis, pavyzdžiui, sumažėjus kūno masei; arba

pasireiškus inkstų funkcijos sutrikimui ar pablogėjus kepenų funkcijai.

Žr. skyrelį „Ką daryti pavartojus per didelę Lyumjev dozę?“.

Pirmieji cukraus koncentracijos kraujyje sumažėimo simptomai dažniausiai pasireiškia greitai ir tai yra:

nuovargis;

dažnas širdies plakimas;

nervingumas ar drebulys;

pykinimas;

galvos skausmas;

šaltas prakaitas.

Jei nesate tikri, kad atpažinsite įspėjamuosius simptomus, venkite situacijų (pvz., vairuoti automobilį), kai dėl hipoglikemijos gali kilti pavojus Jums ar kitiems žmonėms.

Didelė cukraus koncentracija kraujyje (hiperglikemija) ir diabetinė ketoacidozė

Hiperglikemija (pernelyg didelė cukraus koncentracija kraujyje) reiškia, kad kraujyje yra pernelyg daug gliukozės. Hiperglikemija gali pasireikšti:

nesusileidus insulino;

vartojant mažiau insulino nei reikia Jūsų organizmui;

neišlaikius pusiausvyros tarp suvalgytų angliavandenių ir vartojamo insulino; arba

karščiuojant, pasireiškus infekcijoms ar patiriant emocinį stresą.

Ankstyvieji hiperglikemijos simptomai:

labai didelis troškulys;

galvos skausmas;

mieguistumo jutimas;

dažnesnis nei įprastai šlapinimasis.

Dėl hiperglikemijos gali pasireikšti diabetinė ketoacidozė. Pirmieji simptomai pasireiškia iš lėto per keletą valandų ar dienų. Papildomi simptomai yra:

pykinimas ir (arba) vėmimas;

pilvo skausmas;

dažnas pulsas;

sunkus kvėpavimas;

vidutinis arba didelis ketonų kiekis šlapime. Ketonai gaminami, kai organizmas energijai gauti naudoja riebalus, o ne gliukozę.

Jeigu Jums pasireiškė bet kuris iš šių simptomų ir yra didelė cukraus koncentracija, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

Žr. skyrelį „Pamiršus pavartoti Lyumjev“.

Liga

Jeigu susirgote, ypač, jeigu pykina arba vemiate, kali keistis Jūsų insulino poreikis. Net tada, kai nevalgote normaliai, Jums vis tiek reikia insulino. Ištirkite šlapimą ar kraują, laikykitės „ligonio taisyklių“ ir pasakykite savo gydytojui.

5. Kaip laikyti Lyumjev KwikPen

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant etiketės ir kartono dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima.

Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Iki pirmojo pavartojimo

Laikyti šaldytuve (2 C-8 C).

Negalima užšaldyti.

Laikyti išorinėje kartono dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Po pavartojimo pirmą kartą

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūoje.

Negalima užšaldyti.

Negalima šaldyti.

KwikPen negalima laikyti su uždėta adata. Laikykite dangtelį ant švirkštiklio, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Po 28 dienų išmeskite, net jeigu yra likę šiek tiek tirpalo.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Lyumjev 100 vienetų/ml KwikPen injekcinis tirpalas sudėtis

Veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Kiekviename tirpalo mililitre yra 100 vienetų insulino lispro. Viename KwikPen 3 ml tirpalo yra 300 vienetų insulino lispro.

Pagalbinės medžiagos yra metakrezolis, glicerolis, magnio chloridas heksahidratas, natrio citratas dihidratas, treprostinilo natrio druska, cinko oksidas, injekcinis vanduo. pH koregavimui gali būti naudojami natrio hidroksidas ar vandenilio chlorido rūgštis (žr. 2 skyriaus pabaigoje esantį skyrelį „Lyumjev sudėtyje yra natrio“).

Lyumjev KwikPen išvaizda ir kiekis pakuotėje

Lyumjev KwikPen injekcinis tirpalas yra skaidrus, bespalvis, vandeninis tirpalas užpildytame švirkštiklyje. Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 300 vienetų (3 mililitrai).

Pakuotėje yra 2 ar 5 užpildyti švirkštikliai arba sudėtinėje pakuotėje yra 2 x po 5 užpildytus švirkštiklius. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Lyumjev KwikPen yra pilkšvai rusvos spalvos. Dozės rankenėlė yra mėlynos spalvos su iškiliais kraštais. Etiketė yra mėlynos ir baltos spalvos. Kiekvienu Lyumjev KwikPen palaipsniui po 1 vienetą galima leisti nuo 1 iki 60 vienetų.

Registruotojas

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nyderlandai.

Gamintojas

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prancūzija.

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

Belgique/Belgi・/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarorsz・g

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

ヨsterreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

Espa・a

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

Rom・nia

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

ヘsland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovensk・ republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

ΚύπροςPhadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM/mm}.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/