Kodas 101257
Gamintojas Abacus Medicine

LYNPARZA, 100 mg, plėvele dengtos tabletės, N56

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

Lynparza 100 mg plėvele dengtos tabletės olaparibas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

·    Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti perskaityti.

·    Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

·    Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

·    Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

 

Apie rašoma šiame lapelyje?

 

1.              Kas yra Lynparza ir kam jis vartojamas

2.              Kas žinotina prieš vartojant Lynparza

3.              Kaip vartoti Lynparza

4.              Galimas šalutinis poveikis

5.              Kaip laikyti Lynparza

6.              Pakuotės turinys ir kita informacija

 

1.              Kas yra Lynparza ir kam jis vartojamas Kas yra Lynparza ir kaip jis veikia?

Lynparza tabletėse yra veikliosios medžiagos olaparibo. Olaparibas priklauso vaistų nuo vėžio, vadinamų PARP inhibitoriais (poli [adenozino difosfato ribozės] polimerazės inhibitoriais), grupei.

 

PARP inhibitoriai gali sunaikinti vėžines ląsteles, kurios nesugeba gerai atitaisyti DNR pažeidimų. Šias specifines vėžio ląsteles galima atpažinti pagal:

·                reakciją į chemoterapiją platinos preparatais arba

·                ieškant pakitusių DNR pažeidimų atitaisymo genų, pvz., BRCA (angl. BReast CAncer krūties vėžio).

 

Lynparza, vartojama kartu su abirateronu (jis slopina signalų perdavimą per androgenų receptorius), gali padėti sustiprinti priešvėžinį poveikį prostatos vėžio ląstelėms su DNR reparacijos genų (pvz., BRCA) pokyčiais arba be jų.

 

Kam vartojamas Lynparza?

Lynparza vartojamas:

·                tam tikram (turinčiam BRCA mutaciją) kiaušidžių vėžiui gydyti, kai yra pasireiškęs atsakas į pirmą gydymą (standartinę chemoterapiją platinos pagrindu)

o      (ar kiaušidžių vėžys turi BRCA mutaciją, reikia nustatyti specialiu testu);

·                atsinaujinusiam kiaušidžių vėžiui gydyti. Šį vaistą galima vartoti pasireiškus atsakui į įprastinę chemoterapiją, kurios pagrindą sudaro platinos preparatas;

 

·                tam tikram (HRD teigiamam, t.y. turinčiam BRCA mutaciją arba nestabilų genomą) kiaušidžių vėžio gydymui, jeigu jis reagavo į pirmos eilės gydymą (standartinę chemoterapiją platinos pagrindu ir bevacizumabą). Lynparza vartojama kartu su bevacizumabu.

 

·                tam tikram (turinčiam BRCA mutaciją ir neturinčiam HER2), neišplitusiam į kitas kūno dalis, krūties vėžiui gydyti po operacijos (gydymas po operacijos vadinamas adjuvantiniu). Iki


operacijos arba po jos turėjo būti taikoma chemoterapija. Jei vėžys yra hormonų receptoriams teigiamas, gydytojas taip pat gali skirti hormoninių vaistų.

o      ar krūties vėžys turi BRCA mutaciją, reikia nustatyti specialiu testu;

 

·                tam tikram (turinčiam BRCA mutaciją ir neturinčiam HER2), išplitusiam už pradinio naviko ribų, krūties vėžiui gydyti pacientėms, kurios anksčiau (prieš vėžiui išplintant arba jam išplitus) yra vartojusios chemoterapinių vaistų

o      ar krūties vėžys turi BRCA mutaciją, reikia nustatyti specialiu testu;

 

·                tam tikram (turinčiam BRCA mutaciją) kasos vėžiui gydyti, kai yra pasireiškęs atsakas į pirmą gydymą (standartinę chemoterapiją platinos pagrindu)

o      ar kasos vėžys turi BRCA mutaciją, reikia nustatyti specialiu testu;

·                tam tikram (turinčiam BRCA mutaciją) prostatos vėžiui gydyti, jeigu jis yra išplitęs pradinės lokalizacijos ribų, o vaistiniai preparatai ir chirurginis gydymas, skirti testosterono kiekiui sumažinti, daugiau nebepadeda (iki tol turi būti taikytas tam tikras hormoninis gydymas, pvz., enzalutamidu arba abiraterono acetatu).

o      ar prostatos vėžys turi BRCA mutaciją, reikia nustatyti specialiu testu;

·                tam tikram prostatos vėžiui gydyti, jeigu jis yra išplitęs už pradinio naviko ribų į kitas kūno dalis (metastazavęs), o vaistai ir chirurginis gydymas, skirti testosterono kiekiui mažinti, nebepadeda. Lynparza vartojama kartu su kitu vaistu nuo vėžio (abirateronu) ir steroidu (prednizonu arba prednizolonu).

 

Vartojant Lynparza derinyje su kitais vaistais nuo vėžio, svarbu taip pat perskaityti jų pakuotės lapelius. Jeigu Jums kiltų klausimų dėl šių vaistų, teiraukitės gydytojo.

 

2.              Kas žinotina prieš vartojant Lynparza Lynparza vartoti draudžiama

·                jeigu yra alergija olaparibui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

·                jeigu Jūs žindote kūdikį (daugiau informacijos pateikiama 2 skyriuje žemiau).

 

Jeigu yra anksčiau nurodyta problema, Lynparza Jums vartoti negalima. Jeigu abejojate, tai, prieš vartodami Lynparza, dėl to pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoja.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoja, jeigu prieš pradedant vartoti Lynparza arba jo vartojant būtų šių sutrikimų:

 

·                jeigu tyrimai rodo, kad Jūsų kraujo kūnelių kiekis yra sumažėjęs. Tai gali būti sumažėjęs raudonųjų ar baltųjų kraujo kūnelių arba kraujo plokštelių kiekis. Daugiau informacijos apie šį šalutinį poveikį pateikiama 4 skyriuje. Taip pat ten nurodyta dėl kokių galimų požymių ir simptomų pasireiškimo reikia stebėjimo (pvz., karščiavimo ar infekcijos, kraujosruvų ar kraujavimo). Retais atvejais jie gali rodyti sunkesnį kaulų čiulpų sutrikimą – mielodisplazijos sindromą (MDS) arba ūminę mieloidinę leukemiją (ŪML);

 

·                jeigu pasireikštų arba sustiprėtų dusulys, kosulys arba švokštimas. Nedaugeliui Lynparza vartojusių pacienčių pasireiškė plaučių uždegimas – pneumonitas (sunki liga, kurią dažnai tenka gydyti ligoninėje);

 

·                jei Jums atsirastų naujų simptomų arba pasunkėtų esami, įskaitant galūnių skausmą ar patinimą, dusulį, krūtinės skausmą, kvėpavimo ar širdies veiklos padažnėjimą. Nedideliam Lynparza gydytų pacientų skaičiui susidarė kraujo krešulių giliosiose venose, dažniausiai kojose (tai venų trombozė) arba plaučiuose (tai plaučių embolija).


Jeigu Jūs manote, kad gali būti kuri nors anksčiau nurodyta problema, tai pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoja, prieš pradėdama vartoti Lynparza arba kai vartojate šį vaistą.

 

Tyrimai

Prieš pradedant vartoti Lynparza ir gydymo metu gydytojas tirs Jūsų kraują.

 

Kraujo tyrimas Jums bus atliktas:

·                prieš pradedant gydymą;

·                pirmuosius gydymo metus kas mėnesį;

·                nuo antrųjų gydymo metų reguliariais gydytojo nustatytais intervalais.

Jeigu Jūsų kraujo kūnelių skaičius pasidarytų mažas, gali tekti perpilti donoro kraujo arba jo pagaminto preparato.

 

Kiti vaistai ir Lynparza

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų (įskaitant nereceptinius ir augalinius) arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Tai svarbu dėl to, kad Lynparza gali keisti kai kurių kitų vaistų veikimą. Be to, kai kurie kiti vaistai gali keisti Lynparza veikimą.

 

Pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui, jeigu vartojate arba planuojate vartoti kurio nors iš šių vaistų:

·                bet kurį kitą vaistą nuo vėžio;

·                vakciną arba vaistą, kuris slopina imuninę sistemą (tokiu atveju Jums gali reikėti atidaus stebėjimo);

·                itrakonazolo arba flukonazolo (nuo grybelio infekcijų);

·                telitromicino, klaritromicino arba eritromicino (nuo bakterijų infekcijų);

·                proteazės inhibitorių, kurių poveikis stiprinamas ritonaviru arba kobicistatu, bocepreviro, telapreviro, nevirapino arba efavirenzo (nuo virusų infekcijų, įskaitant ŽIV);

·                rifampicino, rifapentino arba rifabutino (nuo bakterijų infekcijų, įskaitant tuberkuliozę);

·                fenitoino, karbamazepino arba fenobarbitalio (jų vartojama kaip raminamųjų arba nuo epilepsijos ar traukulių);

·                vaistažolių, įskaitant jonažolės (Hypericum perforatum) preparatus, dažniausiai vartojamus nuo depresijos;

·                digoksino, diltiazemo, furozemido, verapamilio, valsartano (nuo širdies ligų ir aukšto kraujospūdžio);

·                bozentano (plaučių arterinei hipertenzijai gydyti);

·                statinų, pvz., simvastatino, pravastatino, rozuvastatino (cholesterolio kiekiui kraujyje mažinti);

·                dabigatrano (kraujui skystinti);

·                glibenklamido, metformino, repaglinido (diabetui gydyti);

·                skalsių alkaloidų (migrenai ir galvos skausmui gydyti);

·                fentanilio (vėžiniam skausmui malšinti);

·                pimozido, kvetiapino (psichikos sutrikimams gydyti);

·                cisaprido (skrandžio sutrikimams gydyti);

·                kolchicino (podagrai gydyti);

·                ciklosporino, sirolimuzo, takrolimuzo (imuninei sistemai slopinti);

·                metotreksato (vėžiui, reumatoidiniam artritui ar žvynelinei gydyti).

 

Jeigu vartojate kurį nors aukščiau nurodytą arba kitą vaistą, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Pažymėtina, kad įtakos Lynparza veikimui gali turėti ne vien čia išvardyti vaistai.

 

Lynparza vartojimas su gėrimais

Kol vartojate Lynparza, negerkite greipfrutų sulčių, kadangi jos gali pakeisti šio vaisto veikimą.

 

Kontracepcija, nėštumas ir žindymo laikotarpis

Moterims:

·                Jeigu esate nėščia arba galėtumėte pastoti, Lynparza Jums vartoti negalima, kadangi šis vaistas gali pakenkti dar negimusiam vaikui.


·                Vartojant šio vaisto negalima pastoti. Lytiškai aktyvios moterys turi taikyti 2 veiksmingus kontracepcijos metodus kol vartoja Lynparza ir 6 mėn. po paskutinės šio vaisto dozės. Ar Lynparza gali turėti įtakos kai kurių hormoninių kontraceptikų veiksmingumui, nežinoma. Jeigu vartojate hormoninių kontraceptikų, apie tai pasakykite gydytojui – jis gali rekomenduoti papildomą nehormoninę kontracepciją.

·                Prieš pradedant vartoti Lynparza, reguliariai gydymo metu ir praėjus 6 mėn. po paskutinės šio vaisto dozės reikia atlikti nėštumo testą. Jeigu per tą laiką pastotumėte, nedelsdama pasikonsultuokite su gydytoju.

·                Ar Lynparza patenka į moters pieną, nežinoma. Vartojant Lynparza ir 1 mėn. po paskutinės jo dozės negalima žindyti. Jeigu planuojate žindyti, apie tai pasakykite gydytojui.

 

Vyrams:

·                Vartojant Lynparza ir 3 mėn. po paskutinės dozės lytinių santykių su moterimis metu būtina naudoti prezervatyvą, net jeigu partnerė nėščia. Ar Lynparza patenka į spermą, nėra žinoma.

·                Partnerė taip pat turi taikyti patikimą kontracepciją.

·                Lynparza vartojantys vyrai negali būti spermos donorais gydymo metu ir 3 mėn. po paskutinės dozės.

 

Informacija apie šio vaisto pagalbines medžiagas

Šio vaisto 100 mg ir 150 mg tabletėse yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Lynparza gali trikdyti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Jeigu, vartojant Lynparza, svaigtų galva, jaustumėte silpnumą arba nuovargį, tai nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų.

 

 

3.              Kaip vartoti Lynparza

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas, vaistininkas arba slaugytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

 

Kaip vartoti šį vaistą

·         Nurykite Lynparza tabletes nepažeistas, su maistu arba be jo.

·         Gerkite Lynparza ryte ir vakare.

·         Nekramtykite, netraiškykite, netirpinkite ir nedalinkite tablečių, kadangi dėl to gali pakisti vaisto patekimo į organizmą greitis.

 

Kiek šio vaisto vartoti

·         Kiek Lynparza tablečių gerti, pasakys gydytojas. Svarbu kasdien išgerti visą rekomenduojamą dozę. Vartokite šį vaistą visą gydytojo, vaistininko arba slaugytojo nurodytą laikotarpį.

·         Įprastinė rekomenduojama dozė yra po 300 mg (dvi 150 mg tabletes) 2 kartus per parą (iš viso kasdien po 4 tabletes).

 

Gydytojas gali skirti kitokią dozę, jeigu:

·           Jūsų inkstai nesveiki. Tokiu atveju gydytojas patars gerti po 200 mg (dvi 100 mg tabletės) 2 kartus per parą (iš viso kasdien po 4 tabletes);

·           Jūs vartojate tam tikrų vaistų, kurie gali turėti įtakos Lynparza veikimui (žr. 2 skyrių);

·           vartojant Lynparza Jums pasireikštų tam tikras šalutinis poveikis (žr. 4 skyrių). Tuomet gydytojas gali sumažinti dozę arba laikinai ar visam laikui nutraukti gydymą.

 

daryti pavartojus per didelę Lynparza dozę?

Išgėrę per didelę Lynparza dozę, tuojau kreipkitės į savo gydytoją arba artimiausią ligoninę.

 

Pamiršus pavartoti Lynparza

Užmiršę išgerti Lynparza, kitą tokio pat dydžio dozę vartokite nustatytu laiku. Negalima vartoti dvigubos dozės (dviejų dozių karto) norint kompensuoti praleistą dozę.


Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

 

 

4.              Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu pastebėtumėte kurį nors žemiau nurodytą šalutinį poveikį. Labai dažnas (gali pasireikšti ne rečiau kaip 1 10 asmenų):

·                dusulys, didelis nuovargis, blyški oda arba dažni širdies susitraukimai – šie simptomai gali rodyti sumažėjusį raudonųjų kraujo kūnelių skaičių (mažakraujystę).

 

Nedažnas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 100 asmenų):

·                alerginės reakcijos (pvz., dilgėlinė, pasunkėjęs kvėpavimas ar rijimas ir svaigulys, kurie yra padidėjusio jautrumo reakcijų požymiai ir simptomai);

·                niežtintis išbėrimas arba paburkusi ir paraudusi oda (dermatitas);

·                sunkūs kaulų čiulpų sutrikimai (mielodisplazinis sindromas ar ūminė mieloidinė leukemija). Žr. 2 skyrių.

 

Kitas šalutinis poveikis išvardytas žemiau.

 

Labai dažnas (gali pasireikšti ne rečiau kaip 1 10 asmenų):

·                pykinimas;

·                vėmimas;

·                nuovargis ar silpnumas;

·                nevirškinimas ar rėmuo (dispepsija);

·                apetito stoka;

·                galvos skausmas;

·                pakitęs maisto skonis (disgeuzija);

·                svaigulys;

·                kosulys;

·                dusulys (dispnėja);

·                viduriavimas (jeigu suviduriuotumėte stipriai, tuoj pat pasakykite gydytojui).

 

Labai dažnas šalutinis poveikis, kurį gali parodyti kraujo tyrimai:

·                sumažėjęs baltųjų kraujo ląstelių skaičius (leukopenija ir neutropenija). Dėl to gali sumažėti organizmo gebėjimas kovoti su infekcijų sukėlėjais ir pasireikšti karščiavimas.

 

Dažnas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų):

·                išbėrimas;

·                burnos ertmės perštėjimas (stomatitas);

·                pilvo skausmas po šonkauliais (viršutinės pilvo dalies skausmas);

·                kraujo krešulys giliojoje venoje, dažniausiai kojose (venos trombozė), kuris gali sukelti kojos skausmą ar patinimą ir nukeliauti į plaučius (sukelti plaučių emboliją), dėl kurios gali pasireikšti dusulys, krūtinės skausmas, padažnėti kvėpavimas ir širdies veikla.

 

Dažnas šalutinis poveikis, kurį gali parodyti kraujo tyrimai:

·                sumažėjęs baltųjų kraujo ląstelių skaičius (limfopenija), dėl kurio gali susilpnėti organizmo gebėjimas kovoti su infekcijoms ir pasireikšti karščiavimas;

·                sumažėjęs trombocitų skaičius (trombocitopenija) tuomet galite pastebėti šiuos simptomus: kraujosruvų arba ilgesnės negu įprasta trukmės kraujavimą susižeidus;

·                padidėjęs kreatinino kiekis kraujyje (jo tyrimas rodo inkstų funkciją).

 

Nedažnas šalutinis poveikis, kurį gali parodyti kraujo tyrimai:


·                padidėję raudonieji kraujo kūneliai (be jokių simptomų).

 

Retas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 1000 asmenų):

·                veido patinimas (angioedema);

·                skausmingas poodinio riebalinio audinio uždegimas (mazginė eritema).

 

Gydytojas tirs Jūsų kraują pirmaisiais gydymo metais kas mėnesį ir vėliau reguliariais intervalais. Gydytojas Jums praneš, ar neatsirado tokių kraujo tyrimų pokyčių, dėl kurių reikia atitinkamai gydyti.

 

Jeigu pastebėtumėte šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojai. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.              Kaip laikyti Lynparza

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Šio vaisto laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

6.              Pakuotės turinys ir kita informacija Lynparza sudėtis

Veiklioji medžiaga yra olaparibas.

·                Kiekvienoje Lynparza 100 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 100 mg olaparibo.

·                Kiekvienoje Lynparza 150 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg olaparibo.

 

Pagalbinės medžiagos yra:

·                tabletės šerdyje: kopovidonas, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, manitolis, natrio stearilfumaratas;

·                tabletės plėvelėje: hipromeliozė, makrogolis 400, titano dioksidas (E171), geltonas geležies oksidas (E172) ir juodasis geležies oksidas (E172) (tik 150 mg tabletėse).

 

Žr. 2 skyriuje „Informacija apie šio vaisto pagalbines medžiagas“.

 

Lynparza išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Lynparza 100 mg tabletės yra nuo geltonos iki tamsiai geltonos spalvos, ovalios, abipus išgaubtos, dengtos plėvele, paženklintos „OP100“ vienoje pusėje ir lygios kitoje.

 

Lynparza 150 mg tabletės nuo žalios iki pilkai žalios spalvos, ovalios, abipus išgaubtos, dengtos plėvele, paženklintos „OP150“ vienoje pusėje ir lygios – kitoje.


Lynparza pakuotėje yra 56 plėvele dengtos tabletės (7 lizdinės plokštelės po 8 tabletes), sudėtinėje pakuotėje

112 (2 pakuotės po 56) plėvele dengtų tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

AstraZeneca AB

SE 151 85 Södertälje Švedija

 

Gamintojas AstraZeneca AB Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje Švedija

 

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA Jungtinė Karalystė

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

 


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11


Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


 


България

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 24455000


Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


 


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 222 807 111


Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


 


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62


Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


 


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 40 809034100


Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


 


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600


Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


 


Ελλάδα

AstraZeneca A.E. Τηλ: +30 210 6871500


Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


 


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00


Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


 


France

AstraZeneca


Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.


Tél: +33 1 41 29 40 00                                           Tel: +351 21 434 61 00

 


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000


România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


 


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC Tel: +353 1609 7100


Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600


 


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000


Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


 


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 00704500


Suomi/Finland AstraZeneca Oy Puh/Tel: +358 10 23 010


 


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305


Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


 


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100


United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu