Kodas 10953
Gamintojas Richter Pharma

KETAMIDOR 10 % 10 ml (Richter Pharma)

Veterinarijos tikslams. Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms neilgai trunkančiai bendrajai anestezijai sukelti, norint atlikti diagnostines ar nedideles chirurgines procedūras ar taikyti skausmingas gydymo priemones. Bendrajai anestezijai premedikuoti prieš chirurginę operaciją.

INFORMACINIS LAPELIS

KETAMIDOR 10 %, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISėS TURėTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Richter Pharma AG,

 

Feldgasse 19, A-4600 Wels,

Austrija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

KETAMIDOR 10 %, injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-IOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 

1 ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

ketamino (hidrochlorido)

100 mg,

pagalbinės medžiagos:

 

benzetonio chlorido

0,1 mg.

 

4. INDIKACIJOS

 

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms neilgai trunkančiai bendrajai anestezijai sukelti, norint atlikti diagnostines ar nedideles chirurgines procedūras ar taikyti skausmingas gydymo priemones.

Bendrajai anestezijai premedikuoti prieš chirurginę operaciją.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti esant dideliam širdies nepakankamumui, kraujospūdžiui, smegenų kraujagyslių traumoms, kepenų ir inkstų pažeidimams.

 

Negalima naudoti pasireiškus eklampsijai, preeklampsijai, glaukomai ar epilepsijai, darant ryklės, gerklų ir bronchų operacijas be miorelaksantų (tokioms operacijoms būtina intubacija).

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Gali padidėti raumenų tonusas (dėl sutrikusio ekstrapiramidinės sistemos slopinimo), retai pasireikšti tachikardija, padidėti kraujo spaudimas, gyvūnai gali seilėtis (nes stimuliuojamas smegenų kamienas). Kaip ir naudojus kitus anestetikus bei narkotines medžiagas, netgi tinkamai skyrus ketaminą, gyvūnas narkozės metu labai retais atvejais gali nugaišti.

 

Dėl ketamino poveikio anestezijos metu ir atsibundant, gali pasireikšti motorinis sudirgimas, atmerktos akys, nistagmas (ritmiški akių judesiai), midriazė (vyzdžio išsiplėtimas), taip pat padidėjęs jautrumas garso dirgikliams.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys, katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Ketaminas skirtingų rūšių gyvūnus gali veikti įvairiai (kaip ir kiti anestetikai), todėl dozę reikia taikyti kiekvienam gyvūnui. Poveikiui prailginti galima pakartotinai skirti mažesnę nei pirminė dozę.

 

Vaistą galima švirkšti į raumenis, į veną, katėms – dar ir po oda. Suaugusiems gyvuliams vaistą rekomenduotina švirkšti į veną.

 

Pastaba. Atliekant labai skausmingas ar ilgai trunkančias chirurgines intervencijas, taip pat norint sustiprinti anesteziją, būtina kartu naudoti injekcinius arba inhaliacinius bendruosius anestetikus. Jei operacijos metu reikia atpalaiduoti raumenis, papildomai reikia naudoti raumenų relaksantus.

 

Anestezijai sustiprinti ar veikimui prailginti ketaminą galima derinti su α2-receptorių agonistais (pvz., detomidinu, medetomidinu), anestetikais, neuroleptanalgetikais, trankviliantais ar inhaliacinėmis narkozę sukeliančiomis medžiagomis.

 

Arkliai

Norint sukelti pakankamą bendrąją anesteziją, visuomet būtina taikyti sedacinę premedikaciją.

 

Į veną arba į raumenis reikia švirkšti 20 Dg/kg kūno svorio detomidino, praėjus 15–30 min. – į veną greitai reikia sušvirkšti 1–2 mg/kg ketamino (1–2 ml KETAMIDOR 100 kg kūno svorio). Sušvirkštus vaistus, arklys atsigula savaime ir jam padėti nereikia. Jei tuo metu reikia, kad raumenys būtų gerai atsipalaidavę, gulinčiam gyvūnui galima švirkšti guaifenezino, iki ima reikštis pirmieji atsipalaidavimo požymiai.

 

Neilgai trunkančiai anestezijai (15–20 min.) sukelti į veną reikia švirkšti 0,6–1,1 mg/kg kūno svorio ksilazino, po 5–10 min. – į veną reikia sušvirkšti 2 mg/kg ketamino (2 ml KETAMIDOR 100 kg kūno svorio).

 

Galvijai

 

Norint išvengti nekontroliuojamo gyvulio gulimosi ir galimų sudirgimo simptomų arba siekiant sustiprinti bendrosios anestezijos veikimą, rekomenduotina taikyti sedacinę premedikaciją. Norint išvengti hipoksijos dėl gulėjimo ant šono ar nugaros, per nosies kateterį gyvuliui galima duoti kvėpuoti deguonies.

 

Į veną arba į raumenis reikia švirkšti 10–30 Dg/kg kūno svorio detomidino, po 15–30 minučių – į veną reikia sušvirkšti 1–2 mg/kg ketamino (1–2 ml KETAMIDOR 100 kg kūno svorio).

 

Nedidelėms operacijoms atlikti į veną reikia švirkšti 0,3 mg/kg kūno svorio ksilazino, po 3–5 min. – į veną reikia sušvirkšti 2 mg/kg ketamino (2 ml KETAMIDOR 100 kg kūno svorio).

 

Avys, ožkos

 

Bendrajai anestezijai sukelti, naudojant vieną anestetiką į raumenis arba į veną reikia švirkšti 10– 20 mg/kg ketamino (1–2 ml KETAMIDOR 10 kg kūno svorio).

 

Norint prailginti narkozę, pakartotinai į raumenis arba į veną reikia švirkšti 6 mg/kg ketamino (0,6 ml KETAMIDOR 10 kg kūno svorio).

 

Kiaulės

 

Bendrajai anestezijai sukelti, naudojant vieną anestetiką į raumenis arba į veną reikia švirkšti 5– 10 mg/kg ketamino (0,5–1 ml KETAMIDOR 10 kg kūno svorio).

 

Bendrajai mišriajai anestezijai sukelti į raumenis arba į veną reikia švirkšti 10–15 mg/kg ketamino kartu su 2 mg/kg azaperono (1–1,5 ml KETAMIDOR 10 kg kūno svorio).

 

Šunys

 

Šunims vieno ketamino naudoti negalima, nes jis didina raumenų tonusą ir sukelia nekoordinuotus raumenų judesius.

Bendrajai mišriajai anestezijai sukelti neilgai trunkančioms operacijoms (30–60 min. anestezija) atlikti į raumenis arba į veną reikia švirkšti 40–60 Dg/kg kūno svorio medetomidino, po 10–20 min. – į raumenis arba į veną reikia sušvirkšti 2–4 mg/kg ketamino (0,2–0,4 ml KETAMIDOR 10 kg kūno svorio).

 

ARBA

 

į raumenis reikia švirkšti 2 mg/kg kūno svorio ksilazino ir 5–10 mg/kg ketamino (0,5–1 ml KETAMIDOR 10 kg kūno svorio).

 

Norint išvengti galimo sujaudinimo dėl ksilazino poveikio, likus 10 min. iki anestezijos į veną galima sušvirkšti 0,1 mg/kg diazepamo.

 

Bendrajai mišriajai anestezijai sukelti ilgai trunkančioms operacijoms (daugiau kaip 60 min. anestezija) atlikti į raumenis arba į veną reikia švirkšti 20–40 Dg/kg kūno svorio medetomidino, po 10–20 min. – į raumenis arba į veną reikia sušvirkšti 8–10 mg/kg ketamino (0,8–1 ml KETAMIDOR 10 kg kūno svorio).

 

Katės

 

Katėms vieną ketaminą naudoti galima, tačiau, norint išvengti nepageidautinų psichomotorinių efektų, rekomenduotina taikyti mišrią anesteziją.

 

Bendroji anestezija, naudojant vieną anestetiką,

 

trumpoms ir nelabai skausmingoms chirurginėms procedūroms – į veną arba į raumenis reikia švirkšti 10–20 mg/kg ketamino (0,5–1 ml KETAMIDOR 5 kg kūno svorio);

 

skausmingesnėms chirurginėms procedūroms – į veną arba į raumenis reikia švirkšti 20– 30 mg/kg ketamino (1–1,5 ml KETAMIDOR 5 kg kūno svorio);

 

ilgai trunkančioms chirurginėms procedūroms – į veną arba į raumenis reikia švirkšti 30– 40 mg/kg ketamino (1,5–2 ml KETAMIDOR 5 kg kūno svorio).

 

Bendrajai mišriajai anestezijai sukelti (mažiau kaip 60 min. anestezija) į raumenis reikia švirkšti 80– 100 Dg/kg kūno svorio medetomidino, po 10–20 min. – į raumenis reikia sušvirkšti 5–7,5 mg/kg ketamino (0,25–0,4 ml KETAMIDOR 5 kg kūno svorio).

 

ARBA

 

po oda reikia švirkšti 2 mg/kg kūno svorio ksilazino ir 10 mg/kg ketamino (0,5 ml KETAMIDOR 5 kg kūno svorio).

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Šunims ketaminas gali sukelti akispūdžio padidėjimą.

 

Stipresnis poveikis gali pasitaikyti pavieniams jauniems gyvūnams dėl ontogenetinio fermentų silpnumo, kadangi medžiagų apykaita (normali medžiagų apykaitos fermentų veikla) dar nevisiškai susiformavusi (nesusiformuoja ankščiau kaip iki 2–3 mėn. amžiaus). Tokiu atveju rekomenduotina skirti 25–50 % įprastos vaisto dozės (ypač mažiems šuniukams).

 

Silpnesnis poveikis. Greitesnę ketamino biotransformaciją skatina pesticidai, herbicidai ir kiti aplinkos toksinai (chlorinti angliavandeniliai, heksachlorobenzolai), kurie skatina gamintis mikrosomų fermentus. Kačių organizme aplinkai pavojingų medžiagų susikaupia daugiau, nei kitų gyvūnų, nes jos gaudo peles, laižo savo kailį. Naudojamas pakartotinai per neilgą laiko tarpą ketaminas gali imti skilti greičiau.

 

Ketaminas – tai labai veiksni bendroji anestetinė medžiaga, todėl jį reikia naudoti laikantis anestezijos reikalavimų. Perdozavus – gyvūnas gali nustoti kvėpuoti.

 

Naudojant kartu su kitais vaistais, būtina įdėmiai perskaityti atitinkamo vaisto aprašą ir laikytis ten nurodytų, ypač kontraindikacijų, išlaukos ir nepalankaus poveikio punktų reikalavimų.

 

Ruošimas operacijai. Prieš ketamino naudojimą, gyvūnas turi būti neėdęs ne mažiau kaip 10 val. (tai tinka visiems anestetikams).

 

Rekomenduotina naudoti sekrecijos slopinamąsias medžiagas, pvz., atropiną (ypač šunims ir katėms). Negalima naudoti adrenerginių medžiagų, nes ketaminas didina kraujo spaudimą.

 

Bendroji anestezija. Narkotizavus ketaminu, gyvūno akys neužsimerkia, todėl norint, kad nedžiūtų ragena ilgesnių operacijų metu, ją būtina patepti tepalu.

 

Atsibudimo laikotarpis. Po operacijos gyvūnas greičiau atsigauna, jei nėra trikdomas triukšmo ar staigių judesių. Visiškai gyvūnas atsigauna praėjus 2 ar daugiau val. Šunims prabudimo metu retai gali būti psichomotorinis sudirgimas, jie gali staugti.

Vaikingumas. Ketaminas praeina kraujo ir placentos barjerą, todėl naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. Ketamino negalima naudoti atsivedimo metu.

 

Laktacija. Ketaminą galima naudoti patelėms laktacijos metu. Neuroleptanalgetikai, trankviliantai ir chloramfenikolis stiprina ketamino poveikį. Barbitūratai ir opiatai ilgina atsibudimą.

Kartu į veną sušvirkšti spazmolitiniai vaistai gali sukelti kolapsą.

 

Būtina laikytis rekomenduotinų dozių, nepaisant to, kad ketaminas gerai toleruojamas. Perdozavus gali pasireikšti centrinis sujaudinimas, netgi spazmai, kvėpavimo takų paralyžius ir širdies aritmija. Spazmus galima n panaikinti naudojant benzodiazepinus.

 

Perdozavus slopinamas kvėpavimas, todėl prieš skiriant analeptikus būtina dirbtinai ventiliuoti plaučius, masažuoti krūtinę, dėti deguonies kaukę.

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Laikyti originalioje antrinėje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas atidarius pirminę pakuotę – 28 dienos. Pirminės pakuotės atidarymo datą būtina užrašyti ant etiketės.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas ketaminui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

 

13. SPECIALIOS  NESUNAUDOTO  VETERINARINIO  VAISTO  AR  ATLIEKŲ

 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2009-11-17

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui. Farmakoterapinė grupė: bendrasis anestetikas. ATCvet kodas: QN01AX03.

 

Pagrindinis ketamino poveikis yra stipri kūno paviršiaus anelgezija (disociatyvioji anestezija). Ketaminas slopina jutimo impulsų perdavimą į pagumburį ir smegenų žievę. Pirmiausia pasireiškia pagumburio paralyžius ir anelgezija, po to seka smegenų žievės paralyžius ir hipnozė – sukeliama būdinga stiprios analgezijos būklė sąmoningam gyvūnui.

Ketamino sukeltas sąmonės pokytis skiriasi nuo barbitūratų veikimo ir nesukelia bendro CNS slopinimo. Jis veikia hipnoze ir nejautra (ta būdinga bendrajai anestezijai) ir gerai numalšina skausmą (analgezija).

 

Ketaminas neveikia periferinės vegetacinės nervų sistemos. Kvėpavimą ir virškinimo traktą veikia menkai. Ryklės ir gerklės refleksai išlieka arba netgi šie tiek sustiprėja. Visi kiti apsauginiai refleksai ketaminui veikiant nesutrinka.

 

Ketaminas šiek tiek stimuliuoja kraujo apytaką, skatina širdies darbą, didina išmetamo kraujo kiekį ir kraujo spaudimą, tačiau neveikia periferinių kraujagyslių. Kai kurių gyvūnų (dažniausiai šunų ir kačių) seilėtekį galima sumažinti skyrus atropino.

 

Ketaminas greitai sukelia bendrąją anesteziją kartu su visiška skausmine nejautra, poveikis kvėpavimo takams nėra reikšmingas, kartais gali sutrikti kvėpavimo ritmas, tačiau paprastai intubuoti gyvūno nereikia.

 

Didelės ketamino dozės nebūtinai sukelia gilesnę bendrąją anesteziją, tačiau anesteziją galima prailginti pakartotinai sušvirkštus ketamino.

 

Švirkštas į raumenis ketaminas ima veikti per 3–6 min. švirkštus į veną – per 30–60 sekundžių. Sušvirkštas į raumenis ketaminas veikia 20–30 min., švirkštas į veną – 10 minučių ir ilgiau. Ketaminas organizme pasiskirsto greitai ir visiškai. Jis praeina placentą, tačiau vaisiuje jo koncentracija būna daug mažesnė, nei patelės kraujyje. Su kraujo baltymais jungiasi apie 50 % ketamino. Audiniuose pasiskirsto nevienodai, didžiausios koncentracijos aptinkamos kepenyse ir inkstuose. Jis biotransformuojamas greitai ir visiškai, tačiau skirtingai, nelygu gyvūno rūšis. Iš organizmo išsiskiria daugiausiai per inkstus.