Kodas 11922
Gamintojas Bimeda

KEFAMAST DC ŠVIRKŠTAS, 9 g, N1 (Bimeda)

Veterinarijos tikslams. Pieninėms karvėms, užtrūkimo metu sergančioms mastitu, kurį sukelia cefaleksinui ir dihidrostreptomicinui jautrūs mikroorganizmai, gydyti.

INFORMACINIS LAPELIS

 

KEFAMAST DRY COW, intramaminė suspensija karvėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE

SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas:

 

Bimeda Animal Health Limited

 

2,3 & 4 Airton Close,

 

Tallaght, Dublin 24,

 

Airija

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

 

Cross Vetpharm Group Ltd.

 

Broomhill Road

 

Tallaght Dublin 24

 

AIRIJA

 

2.  VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

KEFAMAST DRY COW, intramaminė suspensija karvėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename 10 ml (9 g) švirkšte yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

cefaleksino (monohidrato)

500 mg,

dihidrostreptomicino (sulfato)

500 mg;

pagalbinių medžiagų:

 

baltojo vaško, skystojo parafino.

 

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Pieninėms karvėms, užtrūkimo metu sergančioms mastitu, kurį sukelia cefaleksinui ir dihidrostreptomicinui jautrūs mikroorganizmai, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliosioms medžiagoms.

 

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu.

 

Negalima naudoti likus mažiau kaip 40 d. iki veršiavimosi.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai (karvės ne laktacijos metu)

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą švirkšti į tešmenį.

 

Išmelžus pieną, kruopščiai nuvalius ir dezinfekavus spenius, į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio kanalą reikia sušvirkšti vieno švirkšto turinį.

 

Naudojant būtina stengtis neužteršti švirkšto galiuko.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojant vaistą, būtina kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti spenį.

 

Negalima naudoti likus mažiau kaip 40 d. iki veršiavimosi.

 

Vaistą būtina naudoti laikantis aseptikos reikalavimų.

 

Negalima perdozuoti.

 

Perdozavus vaisto, žmonių maistui skirtam pienui ir galvijienai nustatyta išlauka gali būti klaidinga.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai – 28 paros, pienui – 2,5 paros. Jei karvė apsiveršiuoja praėjus mažiau nei 40 d. po gydymo, pienui – 42,5 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti žemesnėje kaip 25ºC temperatūroje.

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Reikia vengti tiesioginio sąlyčio su vaistu, nes jis gali sukelti odos alergines reakcijas.

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai.

 

Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios.

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas penicilinams ir cefalosporinams turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

 

Jei po sąlyčio su veterinariniu vaistu pasireiškia tokie simptomai, kaip odos išbėrimas, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Veido, lūpų ar akių tynis arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI

BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-02-22

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Farmakoterapinė grupė: kitos beta laktaminės antibakterinės medžiagos, dariniai su kitomis antibakterinėmis medžiagomis.

 

ATCvet kodas: QJ51RD01.