Kodas 9696
Gamintojas Biofactor

IODOFOAM AEROZ. 45.2g N1 (DUNA-COOP, VENGRIJA)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

                                                                            INFORMACINIS LAPELIS

                                                                  IODOFOAM purškiamosios gimdos putos

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Duna-Coop Ltd.,

Tass Vezer U.6/A, H-2330 Dunaharaszti,

Vengrija

Vaisto serijos gamintojas:

Pernix Pharma,

Bíró Márton. U. 38, H-8900 Zalaegerszeg,

Vengrija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

IODOFOAM purškiamosios gimdos putos

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Slėginėje talpyklėje yra:

veikliųjų medžiagų:

jodo 0,2 g,

kalio jodido 0,4 g;

pagalbinių medžiagų: iki 45,2 g.

4. INDIKACIJOS

Karvėms gydyti, sergančioms gimdos ligomis po veršiavimosi: ūminiu katariniu endometritu, 2 ar 3-iojo laipsnio lėtiniu pūliniu endometritu.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Karvės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia purkšti į gimdą per kateterį (aplikatorių). Vienos slėginės talpyklės turinys atitinka vieną dozę (45,2 g). Gydyti pakartotinai rekomenduotina 2–3 kartus kas 7 d.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Po gydymo gimdos nereikia masažuoti.

Kai talpyklė yra per šalta, turinys sunkiai išteka, todėl rekomenduotina talpyklę lėtai sušildyti iki kūno temperatūros. Atšildymui negalima naudoti karšto vandens. Laikyti uždarytą.

10. IŠLAUKA

Galvijienai ir pienui – 0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų. Negalima laikyti aukštesnėje kaip 5–25 °C temperatūroje. Saugoti nuo mechaninių pažeidimų.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-12-19

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: gimdos antiseptinės medžiagos.

ATCvet kodas: QG51AD01.

Veiklioji vaisto medžiaga yra jodas, priklausantis halogenams – junginių grupei, kurie veikia stipriai antibakteriškai. Jodas įsiskverbia į bakterinę ląstelę ir stabdo gyvybines medžiagų apykaitos reakcijas. Sporos ir vegetacinių formų bakterijos žūsta veikiamos efektyvios koncentracijos jodo. Dauguma bakterijų jodo 50 mg/l tirpale žūsta per 1 min., bakterijų sporos – 15 min. Jodas veikia efektyviai esant organinių medžiagų. Suleistas į gimdą jodas pagerina gimdos aprūpinimą krauju ir stiprina tonusą. Vaistas leidžiamas į gimdą ir veikia vietiškai.