Kodas 76250
Gamintojas Interchemie

INTROVIT B COMPLEX 100ml (Interchemie)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

INTROVIT-B-COMPLEX, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

 

ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas: Interchemie werken „de Adelaar“ B.V.,

Hosterweg 26a,

 

5811 Castenray, Nyderlandai

 

Gamintojas:

 

Interchimie werken De Adelaar Eesti AS, Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald, 74001 Harjumaa,

Estija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMASa

 

INTROVIT-B-COMPLEX, injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

veikliųjų medžiagų:

 

tiamino hidrochlorido

10 mg,

riboflavino natrio fosfato

5 mg,

piridoksino hidrochlorido

5 mg,

ciankobalamino

0,02mg,

dekspantenolio

12,5mg,

nikotinamido

50 mg,

biotino

0,1 mg,

cholino chlorido

10 mg;

pagalbinių medžiagų:

 

benzilo alkoholio, natrio citrato, natrio hidrochlorido

iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJOS

 

Galvijų, avių, ožkų, arklių ir kiaulių organizmui B grupės vitaminais papildyti, esant jų trūkumui, sergant, sveikimo metu ar patyrus stresą (dėl vakcinacijos, transportavimo, didelės drėgmės ar temperatūrų svyravimų).

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Gali sudirgti injekcijos vieta.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, avys, ožkos, arkliai ir kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti po oda, į raumenis ar lėtai į veną, laikantis aseptikos reikalavimų:

arkliui, galvijui – 10–15 ml tirpalo;

 

veršeliui, kumeliukui, aviai, ožkai – 5–10 ml,

ožkiukui, ėriukui – 5–8 ml,

 

kiaulei – 2–10 ml.

 

Pakartotinai galima švirkšti 2–3 kartus kas savaitę, priklausomai nuo gyvūno klinikinės būklės. Didesnį vaisto kiekį rekomenduotina švirkšti keliose injekcijos vietose.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Negalima viršyti rekomenduotinų dozių.

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti žemesnėje kaip 25temperatūroje.

 

Atidarius reikia laikyti šaldytuve (2–8). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai. Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 2 sav. Saugoti nuo vaikų.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Būtina saugotis ir neį(si)švirkšti žmogui. Atsitiktinai prarijus, patekus ant odos ar į akis, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šio vaisto etiketę.

 

Jautrūs vaisto veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų žmonės turi vengti dirbti su šiuo veterinariniu vaistu. Vaistą būtina naudoti apdairiai, laikantis saugumo reikalavimų. Naudojus preparatą, reikia plauti rankas.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-12-09

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

 

Farmakoterapinė grupė: B grupės vitaminų mišinys. ATCvet kodas: QA11EA.

 

Pakuotė: rudo stiklo buteliukai po 100 ml, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.