Kodas 84062
Gamintojas Interchemie

Intrafer-200 B12 100ml (Interchemie)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

INTRAFER-200 B12, injekcinis tirpalas veršeliams ir paršeliams

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

 

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

 

Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas

 

LIETUVA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS,

 

Vanapere tee 14, Pringi,

 

Viimsi, Harjumaa 74011, ESTIJA

 

2.  VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

INTRAFER-200 B12, injekcinis tirpalas veršeliams ir paršeliams

 

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

geležies (III) (geležies dekstrano)

200 mg,

ciankobalamino (vitamino B12)

0,2 mg;

pagalbinių medžiagų:

 

fenolio (antimkrobinio konservanto)

5 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Veršeliams ir paršeliams, sergantiems anemija, gydyti ir profilaktiškai.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams, kuriems nustatytas vitamino E trūkumas.

 

Negalima gydyti viduriuojančių gyvūnų.

 

Negalima naudoti vienu metu su tetraciklinais, nes geležis su jais sąveikauja.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai retai paršeliai po parenterinio geležies dekstrano preparatų naudojimo nugaišo. Tai buvo susiję su genetiniais veiksniais arba vitamino E ir (arba) seleno stoka.

 

Švirkštus šio veterinarinio vaisto, injekcijos vietoje gali laikinai pakisti audinių spalva.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Veršeliai ir paršeliai.

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į raumenis arba po oda.

 

Veršeliui po oda reikia švirkšti 2,0-4,0 ml tirpalo pirmąją savaitę po atsivedimo.

 

Paršeliui į raumenis reikia švirkšti 1,0 ml tirpalo, 3-ią dieną po atsivedimo.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Negalima naudoti kartu su tetraciklinais, nes geležies ir tetraciklinų sąveikoje abiejų medžiagų efektyvumas mažėja.

 

10. IŠLAUKA

 

0  parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C).

 

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 14 d.

 

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“.

 

12.  SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Laikytis aseptikos taisyklių.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Jautrūs veterinarinio vaisto sudėtinėms dalims žmonės turi vengti dirbti su šiuo veterinariniu vaistu.

 

Reikia vengti atsitiktinai įsišvirkšti.

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, sąlyčio vietą būtina plauti dideliu kiekiu vandens.

 

Naudojus būtina nusiplauti rankas.

 

Dirbti su veterinariniu vaistu reikia labai atsargiai.

 

13.  SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.


14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2017-02-01

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Tamsaus II tipo stiklo buteliukai po 100 ml, užkimšti bromobutilo gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.