Kodas 21803
Gamintojas Calier

INDIGEST INYECTABILE 100ml (Calier)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

INDIGEST 100 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, arkliams, šunims

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Laboratorios Calier, S.A.

 

C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

Les Franqueses Del Vallès (Barcelona)

ISPANIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

INDIGEST 100 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, arkliams, šunims

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

menbutono

100 mg;

pagalbinių medžiagų:

 

chlorkrezolio

2 mg,

injekcinio vandens

iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, arkliams ir šunims skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir tulžies veiklai normalizuoti, kai reikia stimuliuoti virškinimo trakto sekreciją:

 

galvijams: sutrikus virškinimui, esant toksemijai, ketozei, anoreksijai, kepenų ir kasos nepakankamumui;

 

avims ir ožkoms: sutrikus virškinimui, esant toksemijai (taip pat ir vaikingumo laikotarpiu), apsinuodijimui, kepenų ir kasos nepakankamumui;

 

kiaulės: sutrikus virškinimui, apsinuodijus, esant kepenų ir kasos nepakankamumui;

 

arkliams: esant toksemijai, anoreksijai, diegliams, kepenų ir kasos nepakankamumui;

 

šunims: sutrikus virškinimui, esant toksemijai, anoreksijai, vidurių užkietėjimui, kepenų ir kasos nepakankamumui.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, esant širdies veiklos sutrikimams, hipertermijai ar užsikimšus tulžies latakams.

 

Negalima naudoti katėms.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai greitai sušvirkštus į veną gali pasireikšti drebulys, padažnėjęs kvėpavimas, spontaniškas tuštinimasis, kosulys, ašarojimas, čiaudulys ir apatija.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai, avys, ožkos, kiaulės, arkliai, šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Suaugusiam galvijui giliai į raumenis arba lėtai į veną reikia švirkšti 20–40 ml tirpalo per parą; veršeliui giliai į raumenis arba lėtai į veną reikia švirkšti 5–15 ml tirpalo per parą;

aviai ir ožkai reikia per parą švirkšti 5–10 ml tirpalo giliai į raumenis arba lėtai į veną; kiaulei reikia per parą švirkšti 1 ml/10 kg giliai į raumenis arba lėtai į veną; arkliui per parą reikia švirkšti 20–30 ml tirpalo lėtai į veną;

šuniui per parą reikia švirkšti 0,1 ml/kg giliai į raumenis arba lėtai į veną.

 

Atsižvelgęs į klinikinį atsaką ir bet kokį vaisto netoleravimo požymį, veterinarijos gydytojas turi nustatyti gydymo trukmę.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Arkliams vaistą reikia lėtai švirkšti į veną.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos. Laikyti sausoje vietoje.

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir kartoninės po „Tinka iki“.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 dienos.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Tirpalą į veną būtina švirkšti lėtai (ne trumpiau nei 1 min.), norint išvengti nepalankių reakcijų. Į tą pačią vietą negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml tirpalo.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Negalima naudoti patelėms paskutiniame vaikingumo trečdalyje.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Negalima naudoti kartu su tirpalais, kurių sudėtyje yra kalcio, penicilino prokaino druskos ar B grupės vitaminų.

 

Perdozavimas

 

Kadangi saugumo riba nežinoma, rekomenduotina tiksliai laikytis dozavimo nurodymų.

Sutrikus širdies darbui, reikia skirti širdies veiklą tonizuojančius preparatus.


13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-09-20

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.